Циклова комісія педагогічно – психологічних та соціальних дисциплін

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

21 листопада 2023 року зі здобувачами групи ДШС-21 Соціальна робота взяли участь у лекції-дискусії  гостьового проректора кафедри спеціальної освіти факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка академіка секретаря Академії наук вищої школи України, професора, почесного академіка Національної академії педагогічних наук України, генерал-лейтенанта у відставці Василя Крутова на тему : «Підготовка фахівців з  методології та практики психофізичного та соціального відновлення».

Круглий стіл

“Партнерська співпраця зі закладами освіти

та соціальними інституціями в контексті підготовки

соціальних педагогів/соціальних працівників”

07 листопада 2023 року у ВСП “Педагогічний фаховий коледж Львівський  національний університет імені Івана Франка” циклова комісія педагогічно-психологічних і соціальних  дисциплін організувала  круглий стіл “Партнерська співпраця зі закладами освіти та соціальними інституціями в контексті підготовки соціальних педагогів/соціальних працівників”.

Засідання круглого столу відкрила Романа Михайлишин, голова циклової комісії.

З вітальним словом виступила Оксана Сурмач, кандидат історичних наук, доцент, в.о. директора Коледжу.

Ольга Сулим, заступник директора з навчально-виховної роботи ознайомила присутніх з освітньо-професійною програмою як комплексом освітніх компонентів підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності 231 Соціальна робота.

Оксана Дупелич, соціальний педагог СЗШ №42 м. Львова, голова методичного об’єднання соціальних педагогів Личаківського району розповіла про специфіку творчої професійної діяльності соціального педагога ЗЗСО.

Наталія Тибура, начальник відділу організації навчальних заходів  для сімейних форм виховання ЛОЦСС висвітлила сімейні форми влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Василина Сафарова, начальник Личаківсько-Галицького відділу соціальної роботи, Богдана Юренц, начальник Шевченківського відділу соціальної роботи, Наталія Савіцька, начальник Сихівського відділу соціальної роботи, Ольга Скварко, в.о. начальника Залізничного відділу соціальної роботи поділилися досвідом роботи з надання соціальних послуг у громаді.

Діана Ціхоцька, здобувач Ⅲ-го курсу спеціальності 231 Соціальна робота факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка, асистент вчителя ЗСШ № 42 м. Львова розповіла про особливості роботи зі соціально-незахищеною категорією школярів.

Христина Боднар, здобувач Ⅱ-го курсу спеціальності 231 Соціальна робота розкрила кваліфікаційну характеристику соціального педагога.

Марія Верхоляк, викладач фахових дисциплін соціальної роботи окреслила портрет соціального педагога.

Виставку соціальної педагогічної літератури підготували працівники бібліотеки: Галина Піх, завідувач бібліотеки, Ірина Гребеннікова, провідний бібліотекар.

Здобувачі Ⅰ-го курсу спеціальності 231 Соціальна робота привітали учасників круглого столу зі Міжнародним днем соціального педагога та Днем працівників соціальної сфери України віршем “Твори добро” та піснею “Люди”.

 

 

 

Видані наукові праці Михайлишин Р. Р. за 2022/2023 н. р.

 •  Михайлишин Р.Р., Творчість, креативність, інновація. Музейна справа в освітньому процесі Педагогічно фахового коледжу: навч. метод. посібник./Караманов О.В., Сурмач О.І.,Шукалович А.М. та ін.; за заг. ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І. Львів: СПОЛОМ, 2022. 136с.
 • Михайлишин Р.Р., Якість освіти як визначальний чинник в підготовці фахівців освітньої галузі. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. Вип.8. С.157-160.
 • Михайлишин Р.Р. , Педагогічні умови підготовки фахівців соціальної сфери. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Професійна підготовка фахівців у контексті потреби сучасного ринку”. Львів, 2023. С. 13-16.
 • Михайлишин Р.Р., Педагогічна творчість й інновації у музейній педагогіці. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.65-70.
 • Михайлишин Р.Р., Особливості підготовки фахівців соціальної роботи в умовах соціальної інноваційності. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі: збірник матеріалів Ⅰ Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. Г. Й. Михайлишин, І. В. Кулик; упоряд.: Н. В. Сабат, Н. І. Сабат. Івано-Франківськ: НАІР, 2023. С.76-79.
 • Михайлишин Р. Р., Федина-Дармохвал В. С. Освітні тренди в умовах викликів сьогодення. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Випуск 38. Львів, 2023. С. 242-251.

Видані наукові праці Михайлишин Р. Р. за 2021/2022 н. р.

 •  Михайлишин Р.Р. Спілкування як феномен соціальної психології. Практична психологія ХХІ ст.: проблеми та перспективи: матеріали V Міжвузівської науково-практичної онлайн-конференції,  м. Хмельницький, 2021. С.110-113.
 • Михайлишин Р.Р. Інформаційне освітнє середовище як складова підготовки фахівців освітньої галузі. Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору: світовий і вітчизняний вимір: тези доповідей ІІ Міжнародної наукової конференції, Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С. 63-66.
 • Михайлишин Р.Р. Особливості професійної соціалізації здобувачів освіти майбутніх педагогів. Теоретичні, методичні та практичні проблеми соціальної роботи: збірник тез доповідей учасників VI Всеукраїнської науково-практичної конференції, м.Івано-Франківськ/ за ред Г.Й.Михайлишин, Б.І.Ковбаса; упоряд.:Н.В.Сабат, Н.І.Сабат. Івано-Франківськ : НАІР, С.89-92.
 • Михайлишин Р.Р. Місце і роль сім’ї та родини у вихованні дітей: етнонародознавчий аспект. Розвиток польської та української освіти і педагогічної думки (XIX –XXІ ст.).Т.9. Освітній вимір місця і простору/ за ред. А. Гаратик, Н.Заячківської.Вроцлав, 2021. С.153-163.
 • Михайлишин Р.Р. Професійна компетентність в умовах інноваційності освітнього процесу. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, Випуск 7. С.164-167.

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 2022-2023

Звіт циклової комісії педагогічно-психологічних і соціальних дисциплін за 2021-2022 навчальний рік

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЗА 2020-2021 Н.Р.

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗА І СЕМЕСТР 2019-2020 Н.Р.

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗА ІІ СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ ЗА І СЕМЕСТР 2018-2019 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ ЦИКЛОВОЮ КОМІСІЄЮ

У І СЕМЕСТРІ 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Педагогічні читання

               21 грудня 2017 року відбулися педагогічні читання «З когорти завзятущих духом», присвячені 145­-річчю з дня народження  Костянтини Малицької.

Зі вступним словом виступила Романа Михайлишин, методист Коледжу, завідувач кабінету історії педагогіки, організатор педагогічних читань, яка нагадала присутнім, що викладачі циклової комісії педагогіки та психології працюють над проектом «Педагогічний коледж у персоналіях». Укладено збірник за матеріалами творчо-пошукової роботи, де висвітлено життєвий шлях, педагогічний, літературний доробок, внесок у національне виховання, розвиток шкільництва в Україні випускників Державної жіночої учительської семінарії (нині Педагогічний коледж ЛНУ ім. Івана Франка): Марійки Підгірянки (Марія-Ленерт Домбровська); Уляни Кравченко ( Юлія Шнайдер); Ольги Барвінської (Бачинської); Марії-Іванни Вояківської (Грушевської); Костянтини Малицької.

Костянтина Малицька прожила невсипуще, сповнене любові до свого народу життя. Була однією з тих національно свідомих педагогів, які боролися за демократизацію шкіл на західноукраїнських землях наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Ій притаманні риси невсипущої трудівниці, активної жінки-громадянки, що зі самопожертвуванням і самовідреченням віддавалася служінню великій справі – побудові незалежної України.

У своїх художніх і методичних напрацюваннях відстоювала ідеї національного виховання, індивідуального підходу до дитини, віру в добру природу дитячої душі.

Костянтина Малицька – педагог, дитяча письменниця, громадська діячка, дослідниця жіночого руху, організаторка українських шкіл, благодійниця учнівської молоді.

           Марія Якубовська, кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Української академії друкарства, дослідник літературної творчості Костянтини Малицької висвітлила літературну діяльність, виокремила педагогічні погляди та ідеї у поезії та прозових творах Костянтини Малицької.

Студенти другого курсу спеціальності «Початкова освіта» та «Соціальна робота» прочитали поезію Костянтини Малицької: «Рідна школа» (Тетяна Грем), «Мамі на іменини» (Уляна Блистів), «В Маркіянові роковини» (Світлана Свирид), «Поклін Кобзареві» (Анастасія Покиданець).

          Романа Михайлишин: «Вершина творчості Костянтини Малицької – поезія «Чом, чом, чом земле моя…» стала народною піснею. Вперше цей твір – пісня побачив світ 1904 року в упорядкованому Костянтиною Малицькою «Збірнику народних і патріотичних пісень на голоси діточі в супроводі фортепіано»  (Перемишль, 1904)».

         Дмитро Гнатюк писав: «Багато років тому поетеса Віра Лебедова написала вірш «Чом, чом, чом земле моя…», а композитор Денис Січинський створив музику. Так народилася і полинула по Україні пісня. Згодом вона стала народною, її полюбив і назвав своєю весь народ. Ось і я вже понад три десятиріччя співаю цю пісню. І не лише у нас на Батьківщині, а й у далекій Америці та Канаді, куди доля закинула тисячі наших земляків. Найкращі святі почуття будить вона у слухачів».

Студентка другого курсу відділення початкової освіти Софія Котоус виконала пісню «Чом, чом, чом земле моя…».

           Романа Михайлишин: «Великі враження  на Костянтину Малицьку справило знайомство і стілкування з батьком українського січового руху отаманом Українського Січового Союзу Кирилом Трильовським. В особі Малицької січове стрілецтво придбала не тільки палкого прихильника, а й одного з ідеологів – вона написала низку патріотичних пісень.

Студент другого курсу відділення початкової освіти Андрій Онищак прочитав вірш «Січ вставай»;  Ігор Дусан, студент першого курсу відділення початкової освіти виконав  стрілецьку пісню «Марш соколів».

        Романа Михайлишин: «У Костянтини Малицької цікава різдвяна тематика творів, зокрема, «Гарфа Леілі» (легенди про Христа).

       Студентка другого курсу відділення початкової освіти Христина Сідельник прочитала вірш Костянтини Малицької «На свят вечір», студенти відділення початкової освіти інсценізували різдвяну казку «Горда пава».

Студенти Тетяна Вовк, Яйко Мілана, Тетяна Коршунова, Софія Котоус

виконали колядку «Прилетіли Ангелята».

           Оксана Сурмач,  к. іст. наук, доцент, директор Коледжу відзначила змістовний, глибокий, пізнавальний матеріал, який був висвітлений у заході, активну участь студентів, актуальність ідей Костянтини Малицької у навчально-виховному процесі сучасної школи.

Побажала студентам бути гідними випускниками Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. Хай Слово Доброї Виховниці та вчительки – Віри Лебедєвої вирощує та плекає молоді серця на розвиток українського шкільництва.

Участь  у  конференції

        22-24 листопада 2017 року Романа Михайлишин взяла участь у Міжнародній конференції “Актуальні проблеми формування успішної особистості в сучасному освітньому просторі (м.Вінниця) та виступила з доповіддю “Професійно компетентнісний підхід у системі післядипломної освіти”.

Виховний захід

День працівника соціальної сфери України

       У першу неділю листопада в Україні, згідно з Указом Президента України від 13.04.1999 № 374/99 відзначають День працівника соціальної сфери.

 07 листопада 2017 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбувся виховний захід, присвячений Дню працівника соціальної сфери України. Епіграфом заходу були слова  Івана Франка: «Життя людини до тих пір має цінність, поки людина може допомогти іншим».

       Михайлишин Романа Романівна, методист Коледжу, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології відзначила, що соціальна робота як суспільне явище є своєрідною моделлю соціальної допомоги, яку суспільство реалізує в конкретний історичний період згідно з особливостями соціальної політики держави, соціально-політичного, національно-культурного розвитку.

На  працівника соціальної сфери покладається особлива місія, виконати яку він може  лише за умови сформованості професійних і особистісних якостей. Соціальна робота – це мистецтво налагоджувати зв’язки між людьми.

На захід були запрошені фахівці соціальної сфери, які прийшли поділитися своїм досвідом. Зокрема, Тибура Наталія Олегівна, начальник відділу методичного забезпечення соціальної роботи Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  випускниця Коледжу напряму підготовки «Соціальна педагогіка», висвітлила нормативну базу, якою регулюється діяльність Центрів соціальних служб для сім’ї дітей та молоді  (далі ЦСССДМ), структуру підпорядкування ЦСССДМ у Львівській області, основні проблеми, завдання і напрями соціальної роботи, заходи та очікувані результати.

        Янківська Ольга Юріївна, провідний  практичний  психолог відділу соціальної роботи Личаківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді презентувала матеріали «Превенція насильства: насильство над дитиною як чинник деструктивного впливу на формування її особистості», в яких розкрила жорстоке поводження з точки зору порушення прав дитини, причини виникнення  і типи жорстокого поводження з дітьми, види  насильства та його наслідки, завдання соціальної роботи, аспекти протидії жорстокому поводженню з дітьми, критерії, ознаки виявлення дітей – жертв насильства.

Студенти другого курсу спеціальності «Соціальна робота», керівник академгрупи Верхоляк Марія Романівна, виготовили колажі «Дитинство без насильства», підготували сценки  про соціальні проблеми  в суспільстві, виконали пісні та вірш С. Плекан, присвячений Дню соціального працівника:

 Робота відкриває нам проблеми

Та негаразди нашого життя:

Насильство, бездомність, сльози та нерви,

Погане минуле та брак співчуття.

Мов на узбіччі занедбані люди,

Хто по своїй, по чужій десь вині,

Душевні образи, наповнені бруду.

«Чи буде інакше?..» – питання одні…

Жевріє ще в когось трішки надія –

Ми допоможемо сили знайти,

Когось полонило повне зневір’я –

Пораду дамо як і це перейти.

Праця з людьми, що зайшли у безвихідь,

З дітьми, яких залишили батьки,

І тим, потреби яких невеликі,

Прагнемо заходи ми провести.

З прийомних сімей усміхнені діти

У поглядах світлих подяки нам шлють.

Щоб не ламались по вітру ці квіти,

У цьому робота, терпкий це наш путь.

         Шукалович Анна Миколаївна, кандидат історичних наук, завідувач відділення початкової освіти подякувала усім учасникам за змістовний, фахово підготовлений захід і сказала, що відзначення свята працівника соціальної сфери України є свідченням високої оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з питань соціального захисту.

 

 

Школа педагогічної майстерності

02 жовтня 2017 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка відбулося засідання Школи педагогічної майстерності.

Романа Михайлишин, методист, керівник Школи педагогічної майстерності відкрила перше засідання та окреслила тематику засідань на 2017-2018 навчальний рік.

Сьогодні навчальні  заклади повинні формувати студента як особистість, яка здатна самостійно приймати рішення на базі переробки одержуваної інформації та подальшого її використання у професійній діяльності для досягнення конкретної життєвої мети.

Одним із важливих видів самостійної роботи у вищих закладах освіти є підготовка і захист курсових робіт. Курсова робота є самостійним навчально-науковим дослідженням студента.

В рамках засідання відбувся семінар-практикум «Особливості написання та оформлення курсових робіт для студентів Педагогічного коледжу», який підготувала Ольга Сидорович, викладач психології, основ наукових досліджень. Викладач детально  висвітлила  вимогиметодичні рекомендації щодо написання і оформлення курсових робіт.

В обговоренні взяли участь адміністрація та викладачі Коледжу.

         Зокрема, Ольга Сулим, заступник директора з навчально-виховної роботи наголосила на тому, що курсова робота покликана виявити рівень загальнонаукової й спеціальної підготовки студента, його здатність застосовувати одержані знання для вирішення конкретних навчальних проблем; має визначити його схильність до аналізу й узагальнення матеріалу з теми дослідження.  Курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення, узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання, їх застосування на практиці; допомагає студенту оволодіти навичками науково-дослідницької роботи.

Оксана Сурмач, к. іст. наук, доцент, директор Коледжу відзначила актуальність теми засідання.  Наукова дослідна діяльність становить систему, яка передбачає формування у студентів наукового мислення, культури наукових досліджень, норм наукової етики; уміння аналізувати науково-методичну літературу, висвітлювати результати науково-теоретичних і дослідницьких пошуків у курсовій роботі.

 Кос Л.В., завідувач відділення дошкільної освіти сказала, що висвітлені матеріали корисні викладачам і студентам; покликані допомагати студентові у виборі теми, добиранні й опрацюванні матеріалу; містять найбільш важливі рекомендації з підготовки, написання і захисту курсових робіт.

 

04 жовтня  2016 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університеті імені Івана Франка відбувся виховний захід, присвячений Міжнародному дню соціального педагога.

Захід відкрила Романа Михайлишин, методист Коледжу, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології, яка нагадала присутнім, що в 2009 році у Компенгагені відбулася  ХVІІ Міжнародна конференція соціальних педагогів.  В ній взяло участь 44 країни світу. Учасники конференції прийняли рішення кожного року 02 жовтня відзначати Міжнародний  день соціального педагога. Професія соціального педагога виділена в окрему категорію системи освіти.

Привітала присутніх Марія Дяків, заступник директора з навчально-виховної роботи.

З інформацією про права, обов’язки, основні технології соціально-педагогічної діяльності соціального педагога виступили студенти-практиканти            (випусники Коледжу 2016р.), сьогодні магістранти Педагогічного факультету Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені  В. Стефаника».

Ольга Нежельченко, викладач психології, керівник академгрупи                   ДШС – 11, спеціальності «Соціальна робота», спеціалізація «Соціальний педагог» підготувала практичне завдання професійного спрямування. Зокрема, першокурсники озвучували очікування від майбутнньої  професії та  зображували їх на «Дереві очікувань». Пізніше в групах за допомогою олівців та картинок з журналів створювали колаж «Я – соціальний педагог».

В кінці заходу студенти поділилися враженнями від інформації.

 

Ніхто не може продемонструвати світу,

яким є, яскравіше, ніж це міг зробити я сам.

Ніхто не може приховати себе від таких,

як ти сам, оскільки кожен вчинок людини,

кожен акт творчості говорить про його автора.

Ернест Хемінгуей

25 жовтня 2016 року  в рамках Школи  педагогічної майстерності відбулося засідання на тему: «Технологія створення професійного портфоліо», яке провела Романа Михайлишин, методист Коледжу. викладач педагогіки.

Реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх систем, які відбуваються у європейських країнах і пов’язані з визначенням значимості знань, як рушія суспільного добробуту та прогресу.

Основні завдання трансформації нашого суспільства вимагають зростання ролі індивідуальної дії, креативної особистості, яка готова на швидку переорієнтацію, якісно нову структуру мислення, готовність до нестандартних дій в експерементальних умовах. Це багатогранна особистість із почуттям відповідальності, толерантності, відкритості.

Такою особистістю є педагог, як суб’єкт та головна дійова особа навчально-виховного процесу, здатний концептуально осмислювати власну освітню діяльність.

Існує багато підходів до формування навичок рефлексії (самооцінки) викладача.  Одним  з  них  є «досьє  успіхів»,  в  якому  висвітлюється діяльність викладача. Таким «досьє успіхів» може стати «Портфоліо викладача».

Портфоліо є технологією автентичного оцінювання освітньої та професійної діяльності. Це індивідуальний, персонально підібраний текст матеріалів, які, з одного боку, демонструють результат роботи, а з іншого – містять інформацію, яка характеризує способи аналізу й планування діяльності викладача.

Романа Михайлишин розкрила поняття «портфоліо», мету створення «портфоліо», функції, види, типи структуру професійного портфоліо; висвітлила класифікацію, розділи портфоліо, принципи формування та вимоги до створення професійного портфоліо (паперового та електронного).

Відзначила практичне значення портфоліо як для викладача, так і для навчального закладу.

Продемонструвала своє портфоліо як методиста Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

25 жовтня 2016 року  Ольга Нежельченко, викладач психології виступила на педраді з доповіддю «Психологічні умови успішної адаптації першокурсника до навчання у ВНЗ».

.

08 грудня 2016 року у Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка  розпочалася декада циклової комісії викладачів педагогіки та психології.

Декаду відкрила Романа Михайлишин, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології; ознайомила присутніх з планом заходів, які будуть проводитися з 08 по 22 грудня 2016 року.

Львівський національний університет імені Івана Франка


Педагогічний коледж

ПЛАН

 ЗАХОДІВ  ДЕКАДИ ЦИКЛОВОЇ

         КОМІСІЇ            

                                                          ВИКЛАДАЧІВ ПЕДАГОГІКИ ТА                  

                       ПСИХОЛОГІЇ

Львівські студії Гуманної педагогіки

 «Полюбіть майбутнє – крила виростуть»

Викладачі циклової комісії 

та всі охочі

08.12. 2016 року

м.Львів, вул. Замкнена,8

ЗОШ І-ІІІ ст. № 34

ім. М.Шашкевича

 

Засідання Школи педагогічної  майстерності

 «Рекламно-інформаційні технології

 в педагогічній роботі»

 

Корнят В.С., кандидат педагогічних наук,

викладач соціальної педагогіки

08.12. 2016 року

Каб. № 58.

15.15

Лекція

«Волонтерство

 у соціально-педагогічній роботі»

 

Корнят В.С., кандидат педагогічних наук,

викладач соціальної педагогіки

13. 12. 2016 року

Каб. № 44

13.30

група ДШС – 21

 

Усний педагогічний журнал

«Іван Франко як педагог» 

та зустріч з автором збірки наукових праць

 «Прометей духа»  Григорієм Васяновичем

Михайлишин Р.Р., методист, голова циклової комісії         викладачів  педагогіки та психології

 

15. 12. 2016 року

Актова зала

15.15

Соціально-педагічна практика.

Виховний захід до дня Святого Миколая

Верхоляк М.Р., викладач фахових дисциплін  соціальної педагогіки 16.12. 2016р.

СЗШ № 52,

вул. Гоголя, 17,

група ДШС-21

12.30

 

 

 

Арт-терапевтичне заняття

« Мандала – мій внутрішній світ»

 

Цимбала О.М., викладач психології 21.12.2016 року

Каб. № 44

15.15

 

Лекційно-семінарське заняття

«Психологічна сумісність і конфлікти

у міжособистісних стосунках»

Цимбала О.М., викладач психології 22.12.2016 року

Каб. № 44

група ШКВ-12

13.30

   

 

Доповідь

«Авторські інноваційні технології початкової школи»

 

Засідання циклової комісії

Проц М.О., кандидат педагогічних наук,

викладач педагогіки

 

Михайлишин Р.Р., голова циклової комісії викладачів   педагогіки та психології

22.12.2016 року

Каб. № 58

15.15

 

 

Згідно з планом заходів відбулося засідання Школи педагогічної майстерності на тему: «Рекламно-інформаційні технології у педагогічній роботі», яке підготувала Віра Корнят, канд.пед.наук., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Реклама вже давно

не просто слово в торгівлі. Це

слово в політиці, слово у суспільних

відносинах, слово в моралі.

Жак Сегелла

Одним з основних напрямів розвитку сучасної професійної освіти є створення єдиного інформаційного освітнього простору та широке застосування інформаційно-комунікаційних технологій у системі підготовки фахівців усіх рівнів.

Віра Степанівна висвітлила особливості застосування педагогами рекламно-інформаційних технологій, наголосила на важливій співпраці педагогів зі засобами масової інформації у сучасних умовах,  показала шляхи та форми такої взаємодії.

Розкрила вплив реклами на життя людини у суспільстві; специфіку реклами, яка використовується в освіті; види рекламної продукції; вимоги до рекламного продукту.

Разом із слухачами Школи проаналізувала окремі зразки реклами.

Науковець продемонструвала міні-фільми, рекламні ролики, які підготували студенти Коледжу про спеціальність «Соціального педагога», головні соціальні проблеми сьогодення.

Завершилося засідання дискусією, в якій взяли участь адміністрація та викладачі різних циклових комісій. Увага була акцентована на удосконаленні та  оновлені рекламних роликів з метою профорієнтаційної роботи, висвітленні діяльності Коледжу.

Оксана Сурмач, канд. іст. наук, доцент, директор Коледжу відзначила актуальність та науковість висвітленого питання; можливосі застосування рекламних технологій у навчально-виховному процесі викладачами та студентами.

13 грудня 2016 року Віра Корнят, канд.пед.наук., доцент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, викладач соціальної педагогіки Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка провела лекцію «Волонтерство у соціально-педагогічній роботі».

15 грудня  2016 року в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка в рамках декади циклової комісії викладачів педагогіки та психології був проведений усний журнал «Іван Франко як педагог», в якому взяли участь викладачі і студенти Педагогічного коледжу та факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка (керівник Романа  Михайлишин).

Зі вступним словом виступила Романа Михайлишин, методист Коледжу, голова циклової комісії викладачів педагогіки та психології, яка відзначила, що 2016 рік був оголошений роком Михайла Грушевського та Івана Франка, у якому були проведенні численні заходи різного рівня;  проінформувала про Лист департаменту освіти і науки ЛОДА «Щодо участі у Міжнародній премії імені Івана Франка в Україні у 2017 році».

Процес національного і духовного  відродження України супроводжується відкриттям або переоцінкою духовних надбань нашого народу. Потрібним і цінним є використання досвіду минулого, зокрема, спадщини видатних діячів, які  виступили носіями національних рідношкільних ідей, своєю сподвижницькою працею спричинилися до духовного відродження України. 

До числа прогресивних діячів минулого, які внесли значний вклад у розвиток вітчизняної педагогічної науки, творчу спадщину яких доцільно використати сьогодні, належить великий український письменник і мислитель Іван Якович Франко.

Першу сторінку журналу відкрила авторським віршем «Нам пора для України жить» Любов Бабій, студентка першого курсу Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності «Дошкільна освіта».

Студенти 2-го курсу початкового навчання Тетяна Козак, Христина Приступа висвітлили фактори, які вплинули на світогляд і педагогічні погляди Івана Франка; Наталія Мачіха, Ольга Стебельська – мету і завдання виховання; Ірина Саксановська, Аліна Гаврилюк, студенти 3-го курсу напряму підготовки «Початкова освіта» факультету педагогічної освіти Львівського національного університету Імені Івана Франка на основі аналізу публіцистичних статей та художніх творів показали стан й зміст освіти, методи, форми навчання;  Юрій Копанишин, Мар’яна Костів, Мар’яна  Яцишин, студенти 2-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» Педагогічного коледжу Львівського національного університету Імені Івана Франка продемонстували проблему особистості учителя в працях Івана Франка.

Грунтовне знання історії й становища поневоленого українського народу викристалізували в Івана Франка чітку державницьку позицію й тверде переконання в тому, що повний розквіт рідного шкільництва, української педагогіки, освіти й науки можливий тільки в умовах самостійної Української держави. Надію на її відродження й розвиток він пов’язує з дітьми, державним майбутнім української нації:

Ти мій рід, ти дитино моя,

Ти вся честь моя і слава,

В тобі дух мій, будуще

Моє, і краса, і держава

          Сьогодні так само актуально,  як і у ті далекі часи звучать настанови Генія, адресовані молоді: «Здобувайте знання – теоретичне й практичне, гартуйте свою волю, виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявити ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною тихою працею. Таких мужів потребує кожна нація й кожна історична доба» («Одвертий лист до галицької української молодежі»).

Іван Франко про своє місце в освітній справі скромно висловився у виступі на Снятинському вічі 1892 року:  «…я школами ніколи особно не займався, учителем ніколи не був. Так що не один міг би мені сказати, що справа шкільна для мене – чуже поле.  Може, воно й так, але можна дивитися на се і з другого кінця» («Наші народні школи і їх потреби»). 

Тут, власне, на цьому «другому кінці» і бачимо Франкове місце в освіті. Він уважав освіту справою громадянською, і будучи справжнім громадянином, мав за обов’язок в «її систему втручання».  І не тільки. Він будив свій народ і закликав до активної участі у розбудові своєї системи освіти, спонукав до реформ в освіті.

Працівники Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки підготували виставку «Іван Франко: освітньо-педагогічні ідеї».

Асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка

Світлана Вижанова  написала музику на вірші Івана Франка «Як би ти знав як много важить слово», яку виконала Соломія Гавришкевич, студентка  IV курсу напряму підготовки «Дошкільна освіта» факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка та «Місяцю-князю» виконала  Софія Котоус, студентка І-го курсу  Педагогічного коледжу  Львівського національного університету імені Івана Франка спеціальності «Дошкільна освіта».

Григорій Петрович Васянович, доктор педагогічних наук, професор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності презентував збірку наукових праць «Прометей духа», присвячену 160-річчю від дня народження Івана Франка. Презентацію розпочав авторським віршем «Іванові Франкові».

У збірці проаналізовано актуальні питання творчості мислителя, поета, педагога, культурно-громадського діяча, науковий пошук зосереджено на проблемі філософсько-літературної творчості в аспекті її сучасності.
Висвітлено суть і зміст педагогічних ідей великого Каменяра, Учителя, розкрито його етичні й естетичні погляди, досліджено смисл різних видів іронії Івана Франка у боротьбі з індивідуальним і суспільним невіглаством, реакційними силами. 

Також ознайомив з новими виданнями «Із штольні серця» та «Педагогічний пантеон».

Ірина Каспрук, викладач музики з методикою навчання Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка написала музику на вірші Григорія Васяновича «Усі світи з’єдналися в тобі» та                                      « Світанкова моя аморе», яку виконали Соломія Гавришкевич та Софія Котоус.

Марія Дяків, заступник директора з навчально-виховної роботи подякувала за організацію цікавого, наукового, змістовного педагогічного заходу.

Романа Михайлишин на завершення привітала присутніх з прийдешнім Новим роком віршем Івана Франка «З Новим роком».

З Новим роком, браття милі,

В новім щастю, в новій силі

Радісно вітаю вас

І бажаю, щоб в здоров’ю,

В мирі, з братньою любов’ю,

Відтепер ішов нам час.

Щирій праці Бог поможе!

Дай вам Боже все, що гоже!

19 грудня 2016 року в рамках декади циклової комісії  викладачів педагогіки та психології на базі спеціалізованої СЗШ № 52 ім.М.Лобачевського відбулося Свято Миколая, яке підготували і провели під керівництвом викладача фахових дисциплін соціальної педагогіки, керівника підгрупи практикантів Педагогічного коледжу, асистента кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка Верхоляк Марії Романівни студенти ІІ-го курсу спеціальності «Соціальна педагогіка» Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка:  Мар’яна Костів, Юлія Буцин, Юрій Копалишин, Світлана Ковальчук, Вероніка Кутна.

Цієї ночі як ніколи

Радіє ліс, радіє поле,

На небі музика весела,

Радіють всі міста і села.

Це ж Миколая нині свято,

Роботи в нього пребагато:

Прийти до кожної хатини,

Із подарунком для дитини.

          Учні другого класу для Святого Миколая підготували виставу-казку «Рукавичка»,  виконали пісні про це  благодійне свято.

Серцева Галина Петрівна, завуч початкової школи подякувала Верхоляк М.С., студентам Коледжу, учителям та учням за проведений святковий захід.

 

 21.12.2016 року Олеся Цимбала, викладач психології провела арт-терапевтичне заняття « Мандала – мій внутрішній світ».

22.12.2016 року Олеся  Цимбала,  викладач психології провела лекційно-семінарське заняття «Психологічна сумісність і конфлікти у міжособистісних стосунках».

22.12.2016 року  Романа Михайлишин  підсумкове засідання циклової комісії.

Міжнародна конференція

                                                                (06–08 квітня 2017 р.)

        Романа Михайлишин,  методист  Педагогічного Коледжу,  асистент кафедри загальної та соціальної педагогіки факультету Педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка  і Леся Кос, завідувач відділення дошкільної  освіти Педагогічного Коледжу, асистент кафедри дошкільної та початкової освіти  факультету Педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка взяли участь у XVI  Міжнародній конференції  «Теорія і практика формування та розвитку творчої обдарованості майбутніх фахівців у системі професійної освіти» (м.Бар, Вінницька область). Зокрема, виступили з доповіддями: Романа Михайлишин «Писанка – унікальний витвір українського народного мистецтва: історія, традиції, сучасність»; Леся Кос – «Етнопедагогічні засади становлення особистості дошкільника» ( секція «Українська етнокультурна спадщина в контексті глобалізаційного полікультурного простору та в змісті національної і педагогічної освіти») та провели майстер-клас з писанкарства для викладачів і студентів 4-го курсу спеціальності «Образотворче мистецтво» в рамках професорських читань конференції.

   

Заходи циклової комісії 2018/19 навчального року:

Верхоляк М.Р. “Професія соціального педагога і соціального працівника – покликання душі” –

https://pedcollege.lnu.edu.ua/news/професія-соціального-педагога-і-соці

 

Перші кроки у пізнанні професії

Співробітники

завідувач (сумісник)МИХАЙЛИШИН Романа Романівназавідувач (сумісник)
викладачВЕРХОЛЯК Марія Романівнавикладач
викладач (сумісник)КОЛОБИЧ Оксана Петрівнавикладач (сумісник)
викладач (сумісник)НЕСТЕР Мар'на Володимирівнавикладач (сумісник)
викладач (сумісник)СОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівнавикладач (сумісник)

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

 •   Михайлишин Р.Р. Дискусійний метод як форма співпраці викладача та  студента. Методична розробка/Р.Р.Михайлишин. –  Львів. –  Малий видавничий центр, 2018. – 33с.
 •        Верхоляк М.Р.  Теоретико-методичні засади навчально-виховної діяльності соціального гувернера: навчально-методичний посібник / М.Р. Верхоляк. – Львів, Видавництво «Растр-7», 2018.– 188с.
 •       Лозинська С.В. Гра – основний вид діяльності дітей дошкільного віку. Навчально-методичний посібник. / С.В.Лозинська. – Львів: 2018. – 50с.
 • Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів Педагогічного коледжу. (Освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст». Спеціальність: 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта, 231 Соціальна робота, 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа) / Укладач О. І. Сидорович, О. М. Цимбала. – Львів, 2017. – 30 с.
 •       Михайлишин Р.Р. Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей [методичні рекомендації] [Р.Михайлишин]/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2016. –50 с.
 • Розвивальне навчання: витоки і сучасність [методичні рекомендації][М.Косаняк] /– Львів: Малий видавничий центр, 2015.– 34с.
 •       Михайлишин Р.Р. Семінар як організаційна форма навчального процесу: методика підготовки та проведення [методичні рекомендації] [Р.Михайлишин]/ – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. – 2015. – 48с.
 •       Бородій Д.І., Корнят B.C. Робота практичного психолога з батьками: навчально-методичний посібник. Львів: Растр-7, 2015. –  300с.
 • Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка в персоналіях: матеріали педагогічного проекту. Випуск 1/ Упоряд. Романа Михайлишин. – Львів. – 2015. – 81с.
 • Корпят B.C. Педагогічна практика як складова професійної підготовки соціальних педагогів/ B.C.Корпят. – Львів, Малий видавничий центр, 2013. – 29с.
 •      Нежельченко О.І. Дослідження професійної самосвідомості студентів, [методична розробка][О.Нежельченко]/ Львів, 2015.–  20с.
 • Психолого-педагогічні засади і методи педагогічного контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів [методичні рекомендації][ Р.Михайлишин ] / –  Львів: Малий видавничий центр, 2014р.–  54с.
 • Тренінг адаптації студентів-першокурсників до навчання у ВНЗ [методичні рекомендації [Ю.Остапенко]/ – Львів: Малий видавничий центр,  2014. – 24с.
 •        Верхоляк М.Р. Технології  роботи соціального гувернера: Методичні рекомендації для студентів напряму підготовки «Соціальна педагогіка». –  Львів, 2014. –  47с.
 •       Верхоляк М. Р. Робота гувернера і історико-педагогічний аспект: Методичні рекомендації для студентів напряму «Соціальна педагогіка» / М. Р. Верхо-ляк. – Львів, 2014. – 47 с.
 •       Лозинська С.В. Дошкільна педагогіка: методичні рекомендації щодо вивчення курсу [для підготовки фахівців (напряму «Дошкільна освіта»]. Навчально-методичний посібник (доповнений) – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2014. – 118с.
 • Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів: Навчально-методичний посібник. / Укладач Р.Михайлишин.Львів. Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2013. – 95с.
 • Організація самостійної роботи студентів як напрям науково-методичного керівництва. Навчально-методичний посібник / Укладач Р.Михайлишин. – Львів, Малий видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 95с.
 • Тестові технології оцінювання знань студентів у педагогічних коледжах [методичні рекомендації]   [А.М. Богдапова, В.С.Корнят, О.М.Цимбала]/ – Львів: Видавництво «Растр-7»,  2013. –  44с.

Відбулись зустрічі фахівців управління Служби якості освіти у Львівській області із здобувачами, роботодавцями та викладачами Коледжу

10.06.2024 | 10:00

У Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» фахівцями управління Служби якості освіти у Львівській області  та експертами проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм “Початкова освіта” спеціальності 013 Початкова освіта, “Дошкільна освіта” спеціальності 012 Дошкільна освіта,  «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота.
У процесі  перевірки відбулись зустрічі із здобувачами, роботодавцями та викладачами  відповідних освітньо-професійних програм.

 

Читати »

Проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм педагогічного спрямування

03.06.2024 | 14:54

У Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» фахівцями управління Служби та експертами проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм “Початкова освіта” спеціальності 013 Початкова освіта, “Дошкільна освіта” спеціальності 012 Дошкільна освіта,  «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота.

Постакредитаційний моніторинг передбачає встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності за ОПП критеріям оцінювання, перевірку усунення недоліків і порушень, виявлених під час акредитаційної експертизи, виїзд до місця знаходження закладу освіти за критеріями «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» та «Організація освітнього процесу»...

Читати »

Відбувся захист професійно-орієнтованої практики студентів першого курсу спеціальності “Соціальна робота”

28.05.2024 | 14:41

27 травня 2024 р. відбувся захист професійно-орієнтованої практики студентів першого курсу спеціальності “Соціальна робота”.
Метою професійно-орієнтованої практики є набуття студентами досвіду самостійного прийняття управлінських рішень та опрацювання методики їх реалізації, поглиблення теоретичних знань у соціально-трудовій сфері, отримання практичних навиків та вмінь.
Практиканти мали можливість детально проаналізувати діяльність закладів соціальної сфери, охорони здоров’я та освітніх закладів з керівником. Вони провели дискусії, обговорили найважливіші аспекти роботи цих установ і представили свої висновки.
Щиро вдячні Івах Оксані Стефанівні за змістовне, пізнавальне та цікаве проведення практики!
...

Читати »

Відбувся майстерклас “Писанка-оберіг і символ мирного життя”

19.04.2024 | 14:19

11 квітня 2024 року в рамках співпраці зі закладами вищої освіти Західного регіону викладачі й здобувачі ВСП”Педагогічний фаховий коледж Львівського національного провели гостьовий майстерклас “Писанка-оберіг і символ мирного життя”.
Учасників заходу привітала Інна Шоробура, доктор педагогічних наук,професор,ректор Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.
Майстерклас провели:Романа Михайлишин-продемонструвала техніку оформлення писанок за допомогою писачка та воску;носових паперових хусточок, ватних палочок і різнокольорових фарб.
Тетяна Васильків-показала техніку декупажу з використанням білка та різноманітних малюнків;бойківську писанку(олівець і шпилька).
Олена Бача -проілюструвала золоту крашанку з мармуровим ефектом(імітація золота-пораль).
Дякуємо за висловленні враження від...

Читати »

2 квітня – Всесвітній день поширення інформації про аутизм

03.04.2024 | 20:32

2 квітня студенти і викладачі Коледжу долучились до акції «Львів у блакитному» #Львівублакитному.
Символами Всесвітнього  дня поширення інформації про аутизм є блакитний колір та логотип – пазл, в знак того, що розлад заважає знайти таким людям своє місце в загальній картині світу. Аутизм – не захворювання, а комплекс розладів розвитку нервової системи. Його неможливо вилікувати, проте з часом можна скоригувати і адаптувати людину до соціального життя.
Сьогодні студенти ВСП” Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” переглянули фільм “Темпл Грендін”...

Читати »