Дисципліни вільного вибору

Вибір дисциплін здобувачами освіти

Вибіркові дисципліни Музеєзнавство

Вибіркові дисципліни на 24-25

Вибір дисциплін Педколедж 2024 р.

Вибіркові дисципліни -24/25 навчальний рік

Каталог вибіркових дисциплін 012Дошкільна освіта 23-24

Каталог вибіркових дисциплін 012Дошкільна освіта 22-23

Каталог вибіркових дисциплін 231 22-23

Каталог вибіркових дисциплін 231 23-24

 

Шановні здобувачі освіти!

На виконання ст. 62 п. 1 абз. 15 Закону України «Про вищу освіту», ст. 54 п.17 Закону України «Про фахову передвищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка», «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у  Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»» та з метою забезпечення чіткої організації вибору навчальних дисциплін з 14 лютого 2023 року розпочинається вибір дисциплін здобувачами освіти ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» на 2023-2024 навчальний рік.

Для забезпечення організації вибору дисциплін здобувачами освіти необхідно:

– спільно з керівниками академічних груп ознайомитися з процедурою вибору дисциплін згідно «Положення про порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»»;

– на сайті Коледжу у рубриці «Студенту» на сторінці «Дисципліни вільного вибору» відкрити опитування у Google Forms «Вибіркові дисципліни 2023/2024» групи, студентом якої ви є. З 14 лютого 2023 р. по 28 лютого 2023 р. після ознайомлення потрібно обрати вибіркові дисципліни (відповідно навчального плану спеціальності) з пропонованого переліку на 1 (3/5) семестр та на 2 (4/6) семестр 2023/2024 навчального року.

 

Процедура для здобувачів освіти до вибору дисциплін

передбачає 2 етапи

І хвиля реєстрації триває з 13 березня 2023 р. до 20 березня 2023 р. включно.

ІІ хвиля реєстрації та комплектації груп стартує (за потреби) з 21 березня 2022 р. до 28 березня 2023 р. включно.

Після завершення першої хвилі фіксуються дисципліни, для яких групи складають не менше 25-ти осіб, а верхня межа – 100 студентів. Студенти, що зареєструвалися на дисципліни, для яких не вдалося укомплектувати групи, у другій хвилі реєстрації отримують можливість вибрати дисципліни з сформованих після першої хвилі. Студентів, як не обрали дисциплін у жодній з хвиль, система автоматично розподілить серед дисциплін, як було обрано іншими студентами.

Обсяг кожної вибіркової дисципліни визначено навчальним планом спеціальності, що включає години лекційних занять, практичних (семінарських) занять та відведених на самостійну роботу. Форма підсумкового контролю – залік.

Заяву на вивчення навчальних дисциплін вільного вибору здобувачі освіти заповнюють та залишають у завідувача відділення згідно з списками електронної реєстрації до 28 березня 2023 р. включно. Заява зберігається в особовій справ студента до завершення терміну його навчання. З моменту формування груп, вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

Вибіркові дисципліни ДШС-11 2023-24 н.р.

Вибіркові дисципліни ШКМ-21 2023/24 н.р.

Вибіркові дисципліни ДШВ-11 20223/24 н.р.

Вибіркові дисципліни ШКВ-11 20223/24 н.р.

Вибіркові дисципліни ДШЗ-11 20223/24 н.р.

Вибіркові дисципліни ДШЗ-12 20223/24 н.р.

 

заява_вибір_013

заява_вибір_231

Вибіркові дисципліни_2022_23

Вибіркові дисципліни ШКМ-31(результати опитування)

Google Форми ДШВ-12

Вибіркові дисципліни ШКМ-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ДШС-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ШКВ-12 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ШКВ-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ДШВ-11 – Google Форм

Опитування 2022 р.ШКМ-11

Опитування ДШВ-11 2022р.

Опитування ШКМ-31 2022р.

Опитування ШКВ-12 2022р.

Опитування ШКВ-11 2022р.

Опитування ДШС-11 2022р.

Каталог анотацій  дисциплін вільного вибору спеціальності

027 Музеєзнавство, пам’яткознавство:

Латинська мова осв.проф.

Основи волонтерської діяльності

Основи екології

Основи економічної теорії

Основи інклюзивної освіти

Основи медіаграмотності

Основи правознавства

Основи риторики

Педагогічна творчість

Польська мова

Тренінг комунікативності та креативності

Вибіркові  дисципліни спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Силабус Стилі навчання в музеї 2021

Силабус Педагогіка культури 2021

Силабус Музейний фандрайзинг 2021

Силабус Культура мультимедіа 2022

Силабус Історія колекціонування 2021

Силабус Інновації в туризмі 2022 Силабус Художнє експонування у світовій музейній практиці 2021

Силабус Соціологічні дослідження в музеї 2021

Силабус Пам’ятки містобудування та архітектури 2022

Силабус Музейне джерелознавство 2021

Силабус Історія сакрального мистецтва 2021

Силабус Історіографія та джерела музейної справи 2021

Силабус Етнологія 2021

Силабус Сучасні культурні практики 2022

Силабус Педагогічні аспекти вивчення історич. пам’яті 2022

Силабус Охорона історико-культурної спадщини 2021

Силабус Музейна археологія 2021

Силабус Історія культури Львова 2022

Силабус Історико-культурні ресурси України 2021

Силабус Візуальна соціологія 2021

Силабус Сучасна історія зарубіжних країн 2021

Силабус Педагогічна творчість 2022

Силабус Організація і діяльність шкільних музеїв 2021

Силабус Музей , освіта і нематеріальна культурна спадщина 2021

Силабус Історія костюму, предметів побуту та зброї 2021

Силабус Спеціальні історичні дисциплінт2021

Силабус Основи міжкультурної комунікації 2022

Силабус Комп’ютерна графіка 2022

Силабус Інформаційні технології в музейній справі 2022

Силабус Інформатика в гуманітарній сфері 2022

Силабус Теорія і методика виховної діяльності педагога 2021

Силабус Теорія і практика навчання і виховання 2021