Дисципліни вільного вибору

заява_вибір_013

заява_вибір_231

Вибіркові дисципліни_2022_23

Вибіркові дисципліни ШКМ-31 –

Google Форми ДШВ-12

Вибіркові дисципліни ШКМ-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ДШС-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ШКВ-12 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ШКВ-11 – Google Форми

Вибіркові дисципліни ДШВ-11 – Google Форм

Опитування 2022 р.ШКМ-11

Опитування ДШВ-11 2022р.

Опитування ШКМ-31 2022р.

Опитування ШКВ-12 2022р.

Опитування ШКВ-11 2022р.

Опитування ДШС-11 2022р.

Каталог анотацій до вибіркових дисциплін спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство:

Латинська мова осв.проф.

Основи волонтерської діяльності

Основи екології

Основи економічної теорії

Основи інклюзивної освіти

Основи медіаграмотності

Основи правознавства

Основи риторики

Педагогічна творчість

Польська мова

Тренінг комунікативності та креативності

Нормативні дисципліни спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Силабус Стилі навчання в музеї 2021

Силабус Педагогіка культури 2022

Силабус Музейний фандрайзинг 2021

Силабус Культура мультимедіа 2022

Силабус Історія колекціонування 2021

Силабус Інновації в туризмі 2022 Силабус Художнє експонування у світовій музейній практиці 2021

Силабус Соціологічні дослідження в музеї 2021

Силабус Пам’ятки містобудування та архітектури 2022

Силабус Музейне джерелознавство 2021

Силабус Історія сакрального мистецтва 2021

Силабус Історіографія та джерела музейної справи 2021

Силабус Етнологія 2021

Силабус Сучасні культурні практики 2022

Силабус Педагогічні аспекти вивчення історич. пам’яті 2022

Силабус Охорона історико-культурної спадщини 2021

Силабус Музейна археологія 2021

Силабус Історія культури Львова 2022

Силабус Історико-культурні ресурси України 2021

Силабус Візуальна соціологія 2021

Силабус Сучасна історія зарубіжних країн 2021

Силабус Педагогічна творчість 2022

Силабус Організація і діяльність шкільних музеїв 2021

Силабус Музей , освіта і нематеріальна культурна спадщина 2021

Силабус Історія костюму, предметів побуту та зброї 2021

Силабус Спеціальні історичні дисциплінт2021