Порадники академічних груп

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Відокремлений структурний підрозділ   “Педагогічний коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка”

В.о.голови студради Коледжу : Євгенія Полякова

В.о. голова профбюро студентів Коледжу: Вікторія Хрущ

 

Керівники академічних груп 2021/2022 н. р.

Завідувач: Шукалович Анна Миколаївна  роб.тел. 239-40-13

Спеціальність 013 Початкова освіта

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон – 239-40-13(роб.тел)

електронна адреса

ШАЛАЄВА Ольга Зіновіївна ШКВ 11 olha.shalayeva@lnu.edu.ua
ПОДАНОВСКА Гавлина Володимирівна ШКВ-12
ГАЛАТА Діана Романівна ШКВ-21 diana.halata@lnu.edu.ua
ГРИНЬО Людмила Ярославівна ШКВ-22 lyudmyla.hryno@lnu.edu.ua

Спеціальність

231

 Соціальна робота

ІВАХ Оксана Стефаннівна ДШС-11 oksana.ivakh@lnu.edu.ua
СОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівна ДШС-21 oksana.sobolevska@lnu.edu.ua

Спіцальність 012 Дошкільна освіта

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Група Телефон :237- 09-53 (роб. тел.)

електронна адреса

ЛАНЦУТА Зоряна Ярославівна ДШВ-12

 

НЕСТЕР Мар’на Володимирівна ДШВ-11

 

maryana.nester@lnu.edu.ua
НЕЖУРА Тетяна Володимирівна ДШВ-21
КОЛОБИЧ Оксана Петрівна ДШВ-22 oksana.kolobych@lnu.edu.ua

Спеціальність 027  Музеєзнавство, пам’яткознавство

КАРАМАНОВ Олексій Владиславович    ШКМ-11,31      oleksiy.karamanov@lnu.edu.uа