Гілета Любов Андріївна

Посада: викладач Циклова комісія зі спеціальності Екологія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Електронна пошта: lyubov.hileta@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Екологічний стан міських систем, їх планування на основі конструктивно-географічного підходу, а також акустичне навантаження  та вплив різних видів транспорту на урбоекосистему.

Курси

Публікації

 1. Гілета Л. Геокологічні дослідження території впливу Львівського аеропорту// Захист навколишнього середовища. Збалансоване природокористування: Матеріали студентської науково-практичної конференції. – Львів, 2008. – 52 с.
 2. Петлін В. Гілета Л. Методологічні аспекти вивчення шумового забруднення урбоекосистем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 26). 2009. – С. 125–130
 3. Пилипович О., Гілета Л. Геоекологічне дослідження зони впливу Державного підприємства Міжнародний аеропорт ”Львів” // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 28). 2010. – С. 220–224
 4. Петлін В., Гілета Л. Оптимізація урбоекосистем в умовах шумового забруднення // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. №2 (випуск 28). 2010. – С. 198–203
 5. Гілета Л. Екодинамічні явища урбосистем пов’язані з акустичним навантаженням // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2010. – Т. 6. Вып. 1– – С. 40–45
 6. Гілета Л. Акустично-транспортне забруднення великих урбосистем на прикладі Львова //Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2010. – Вип. 4(61). – С. 121–127
 7. Гілета Л. Проблеми акустичного навантаження на великі урбосистеми України // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія ”Географія”. Том 24 (63). 2011 р. № 2 частина 1. С.346–349
 8. Гілета Л. Особливості структури акустичних навантажень у великих урбоекосистема (на прикладі Львова) // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Науковий журнал. Серія ”Географія”. Том 24 (63). № 3. 2011 р. С.36–41
 9. Гілета Л. Формування центрів акустичного навантаження в межах великих урбоекосистем  (на прикладі міста Львова) // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2011.– Вип. 2 (63). – с. 66–71
 10. Гілета Л. Інтегроване поширення акустичного навантаження й виділення акустичних геосистем в урбоекосистемі Львова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №1 (випуск 31). 2012. – С. 199–204
 11. Гілета Л. Принципи диференційованої оптимізації шумового навантаження у великих урбоекосистемах (на прикладі Львова) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №2 (випуск 32). 2012. – С. 118–123
 12. Гілета Л. Конструктивно-географічне обґрунтування шумових навантажень в межах великих урбоекосистем // Україна: географія цілей та можливостей. Зб. наук. праць. – Київ, 2012. – С. 60–63
 13. Гілета Л. Зонування території великих урбоекосистем за акустичним навантаженням // Географічні та геоекологічні дослідження в Україні та суміжних територіях: збірник наукових праць / під заг. ред. Б. Вахрушева. – Сімферополь, 2013. – Т.1. С. 275–278
 14. Гилета Л. Особенности акустической нагрузки в пределах крупных урбогеосистем (на примере г. Львова) // Проблемы региональной экологии. Вып. 4, 2013. – С. 215–219
 15. Гілета Л. Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем // Вісник Львівського університету. Серія географічна. 2014. Випуск 45. С. 185–191.
 16. Гілета Л. Оптимально-прикладне і теоретико-методологічне обґрунтування ландшафтно-містобудівних проектів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: географія. – Тернопіль. – №1 (випуск 38). 2015. – С. 196–203
 17. Гілета Л. Конструктивно-географічні основи територіального планування: стан і проблеми // Фізична географія та геоморфологія. – 2015. – Вип. 3 (79). – С. 34–37.
 18. Гілета Л. Конструктивно-географічні підходи до організації міського середовища //Фізична географія та геоморфологія. – 2016. – Вип. 2 (82). – С. 41–44
 19. Гілета Л. А. Зелені дахи міст: необхідність і перспективи / Л. А. Гілета // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. – 2017. № 14. – С. 46-50.
 20. Гілета Л.А. Конструктивно-екологічне підґрунтя урбопланувальних проектів. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Осінні наукові читання», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К.: Центр наукових публікацій, 2019.
 21. Гілета Л. А. Природоохоронні об’єкти Львова у туристичній привабливості міста Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами VІІІ Міжнародної наукової конференції, присвяченої 10-річчю створення Гетьманського національного природного парку, 24-26 травня 2019 р., м. Суми) / Ред. кол.: Шейко В. І., Касьяненко Г. Я., Литвиненко Ю. І. та ін.; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. С. 174-177
 22. Гілета Л.А. Потенціал туристичної індустрії у місті Львові. Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень-травень 2019 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.Б. Бекетова, 2019 рік. С. 247-249
 23. Гілета Л. Вплив туристичної діяльності на екологічний стан міста Львова/ Л. Гілета. – Вісник ЛАНУ. Серія “Агрономія” №23 (2019). С. 23-27
 24. Гілета Л.А. Вплив туристично-рекреаційної діяльності на стан зелених зон Львівської урбоекосистеми Географія та туризм: науковий журнал / ред. кол.: Лісовський С.А. (гол. ред.) та ін. – К.: Альфа–ПІК, 2019.–Вип. 51 – С. 34–44
 25. Гілета Л., Завадович О., Жайворонов Д. Виробнича практика студентів Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка на базі Регіонального ландшафтного парку Знесіння як приклад успішної співпраці закладів освіти і природоохоронних установ. Збірник статей науково-практичної конференції «Природоохоронна територія як базова навчальна платформа Нової української школи», Ч.2, 22 травня 2019 року – Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», 2019. С. 48-54

Біографія

У 2010 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю екологія і охорона навколишнього природного середовища, отримала кваліфікацію магістр екології та охорони навколишнього середовища.
З 2010 р. – аспірант кафедри конструктивної географії і картографії Львівського національного університету імені Івана Франка.
З лютого 2012 р. викладач за сумісництвом Природничого коледжу. Після закінчення аспірантури у лютому 2014 р. – штатний викладач.
У червні 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Акустичне навантаження великих урбоекосистем (на прикладі міста Львова)”.
З жовтня 2014 р. присуджено науковий ступінь кандидата географічних наук.

З 1 січня 2021 р. викладач Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Методичні матеріали

 1. Методичні рекомендації до курсових робіт з навчальної дисципліни “Основи прикордонного екологічного контролю” (для студентів ІІ-го курсу, спеціальності 101 Екологія (Прикордонний екологічний контроль)) / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 22 с.
 2. Методичні рекомендації до самостійної роботи з курсу “Основи фізичної географії” (для студентів І-го курсу, спеціальності 101 Екологія (Екологія землекористування та агробізнес)) / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – 18 с.
 3. Методичні рекомендації до практичних робіт з навчальної дисципліни “Державний кордон і прикордоння” (для студентів І-го курсу, спеціальності 101 Екологія (Прикордонний екологічний контроль)) / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 20 с.
 4. Методичні рекомендації до лабораторних робіт з курсу “Урбоекологія”, який призначений для студентів ІІІ-го курсу, спеціальності 5.04010602 Прикладна екологія / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 47 с.
 5. Конспект лекцій з курсу “Урбоекологія”, який призначений для студентів ІІІ-го курсу Природничого коледжу спеціальності Екологія / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 120 с.
 6. Методичні рекомендації до практичних робіт з курсу “Основи фізичної географії” (для студентів Природничого коледжу, спеціальності 101 “Екологія” (Прикодонний екологічнй контроль, Екологія землекористування і агробізнес ) / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 31 с.
 7. “Основи фізичної географії”: Методичні рекомендації до практичних робіт для студентів ІІ-го курсу, спеціальності 101 Екологія (Прикордонний екологічний контроль) / уклад. Л. А. Гілета. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 52 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!