Кваліфікаційні іспити

Програма КІ 013 Початкова освіта 2024 р.

Програма КІ Соціальна робота 2024

 

Державні іспити (денна форма) 2023

Державні іспити (заочна форма) 2023

Прогама атетаційного іспиту 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Державні іспити заочна форма (Педагогічне відділення)

Державні іспити денна форма (Педагогічне відділення)

Державні іспити денна форма (Природниче відділення)

Державні іспити заочна форма (Правниче відділення)

Державні іспити денна форма (Правниче відділення)

 

 

Програма кваліфікаційного іспиту231 Соціальна робота  2023 

Програма кваліфікаційного іспиту 013 Початкова освіта

Програма кваліфікаційного іспиту 231 Соціальна робота

Програма кваліфікаційного  іспиту  012 Дошкільна освіта

Програма кваліфікаційного іспиту 101 Екологія

 

 

 

 

 

          ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                                                           Проректор ____________ Гукалюк А.Ф.

    «____» _________________ 2021 року

 

 

Розклад випускних екзаменів 

для студентів груп ДШВ-21, 22 спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка»

Групи
Дата                           ДШВ-21                          16 осіб                        ДШВ-22                           14 осіб
Предмет Година

кабінет

Предмет Година

кабінет

Вівторок

15.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 15.00

к.14

Середа

16.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 09.00

к.14

Четвер

17.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 09.00

к.14

П’ятниця

18.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 15.00

к.14

Вівторок

22.06.2021

Присвоєння кваліфікації випускникам

 

Розклад випускних екзаменів  

для студентів груп ШКВ-21, 22 спеціальності 013 Початкова освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка»

Групи
Дата                           ШКВ-21                         18 осіб                          ШКВ-22                           17 осіб
Предмет Година

кабінет

Предмет Година

кабінет

Понеділок

14.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 9.00

к.37

Вівторок

15.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 9.00

к.37

Середа

16.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 9.00

к.37

Четвер

17.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 9.00

к.37

Вівторок

22.06.2021

Присвоєння кваліфікації випускникам

 

 

Розклад випускних екзаменів    

для студентів групи ДШС-21, спеціальності 231 Соціальна робота

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка»

     Групи
Дата                             ДШС-21                                                10 осіб
Предмет Година

кабінет

П’ятниця

11.06.2021

Державний іспит з соціальної педагогіки і психології 9.00

к.49

Вівторок

15.06.2021

Державний іспит з методики роботи соціального педагога 15.00

к.49

Вівторок

22.06.2021

Присвоєння кваліфікації випускникам

 

Розклад випускних екзаменів

для студентів групи ДШЗ-21, спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка»

           Групи
Дата                                            ДШЗ-21                                                      25 осіб
Предмет Година

кабінет

Четвер

10.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 9.00

к.14

П’ятниця

11.06.2021

Комплексний кваліфікаційний іспит 15.00

к.14

Вівторок

22.06.2021

Присвоєння кваліфікації випускникам

Заступник директора з навчальної роботи                                                               О.І.Сулим

 

Програми державних іспитів для студентів кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст:

Програма 013 Початкова освiта

Програма 231 Соцiальна робота

Програма  012 Дошкільна освіта