Курсова робота (рекомендації)

Методичні рекомендації (молодший бакалавр) 

Metodychni-rekomendatsii-20.12.21(молодший бакалавр пдф)

Методичні рекомендації до курсової роботи 2021(бакалавр)

Методичні рекомендації до кваліфікаційної роботи 2021 (бакалавр)

Тематика курсових робіт циклової комісії педагогічно-психологічних і соціальних дисциплін 2022-2023 навчальний рік

Тематика курсових робіт для здобувачів освітньо-професійного ступеня  “фаховий молодший бакалавр”

спеціальності  012 Дошкільна освіта:Курсові ДШВ

Декладація про дотримання академічної доброчесності працівником у ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного  університету імені Івана Франка»

Декларація про дотримання академічної доброчесності здобувачем(ОС бакалавр) у ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного  університету імені Івана Франка»