Освітні програми

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ДОШКІЛЬНА ОСВІТА
 

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 2022р.

 Освітня програма Дошкільна освіта 2021

Рецензія-відгук на ОПП спеціальності 012 ЗДО №67

Відгук на студентку- практикантку ЗДО №2

Відгук на студентів- практикантів ЗДО №52

Відгук на студентів- практикантів ЗДО✓67

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
ПОЧАТКОВА ОСВІТА ОПП Початкова освіта 2021

Рецензія-відгук 013 – 1

Рецензія-відгук 013-2

Відгук на практикантів ПШ № 53

Відгук на групу практикантів ПШ№53

Відгук на групу практикантів 1 ПШ№53

Ввдгук на студентів Початкова школа № 53

Відгук про студентів-практикантів спеціальності 013 Початкова освіта. Ліцей № 21 ЛМР м. Львова

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНІ ПРОГРАМИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Освітньо-професійна програма Соціальна педагогіка 2022р.

 OSVITNYA_PROGRAMA_SOCIAL 2021

Рецензія-відгук на ОПП Соціальна робота

Відгук на студентку

Львівський обласний центр соціальних служб

Львівський міський центр соціальних служб

Загальноосвітня середня школа № 42

відгук ЛІЦЕЙ-21 ЛМР

Рецензія на ОПП СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на студентів-практикантів СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на проходження практики

ЗВІТ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРО ОПП ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Звіт про опитування роботодавців

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»:

Навчальний план Музеєзнавство  2021

ОПП Музеєзнавство 2021

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціалізація «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи: Соціальна педагогіка 2020

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Початкова освіта»освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з початкової освіти: OSVITNYA_PROGRAMA_POCHATKOVA 2020

 

ОСВІТНЬО ‒ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (денна/заочна форма) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти: Дошкільна освіта

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
освітній ступінь «бакалавр» спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузь знань 02 «Культура і мистецтво»  Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства :

ОПП Музеєзнавство 2019

Навчальний план Музеєзнавство 2019

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології:

ОПП  Екологія

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук:

ОПП Комп’ютерні науки