Ліцензії та освітні програми

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціалізація «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи: Соціальна педагогіка

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Початкова освіта»освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з початкової освіти: OSVITNYA_PROGRAMA_POCHATKOVA 2020

 

ОСВІТНЬО ‒ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (денна/заочна форма) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти: Дошкільна освіта

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
освітній ступінь «бакалавр» спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузь знань 02 «Культура і мистецтво»  Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства : ОП Музеєзнавство , пам’яткознавство

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології: ОПП  Екологія