Освітні програми, навчальні плани

Спеціальність ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Особливості спеціальності КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Особливості спеціальності ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Особливості спеціальності СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Особливості спеціальності ЕКОЛОГІЯ

Результати опитування роботодавців – ФМБ

Результати опитування студентів 22_23

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА:

Проєктною групою розроблено і пропонується для громадського обговорення проєкт Освітньої програми. 2024р. Якщо Ви хочете подати пропозиції, то просимо надіслати  на електронну скриньку гаранта освітньої програми:  oksana.surmach@lnu.edu.ua  ОПП 2024р.

Навчальний план Дошкільна освіта заочне 2024 р.

Навчальний план Дошкільна освіта денне 2024 р.

Робочий навч.план Дошкільна освіта 2024 р.1 курс

Робочий навч.план Дошкільна освіта 2024р.2 курс

Схема Дошкільна Нове 14.12.21

ОПП-Дошкільна-освіта-2023-р.

Навчальний план Дошкільна освіта 2023 р.

РНП ІІ курс Дошкільна освіта 2023

РНП І курс 012 Дошкільна освіта 2023

ОПП Дошкільна освіта на 2023 рік проєкт

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 2022

 ОПП Дошкільна освіта 2021

НП 012 Дошкільна освіта (денне)

НП 012 Дошкільна освіта (заочне)

Робочий план 012 Дошкільна освіта І курс (денна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта І курс (заочна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта ІІ курс (денна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта ІІ курс (заочна форма)

ГНП Дошкільна освіта І с

ГНП Дошкільна освіта ІІ с

Рецензія-відгук на ОПП спеціальності 012 ЗДО №67

Відгук на студентку- практикантку ЗДО №2

Відгук на студентів- практикантів ЗДО №52

Відгук на студентів- практикантів ЗДО✓67

Звіт про опитування роботодавців: Zvit-pro-opytuvannia-robotodavtsiv

Звіт про опитування здобувачів: ZVIT-OPYTUVANNYA-ZDOBUVACHIV

навч.план дошкільна освіта заочна 2023

навч.план дошкільна освіта денна 2023

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА:

Навчальний план Початкова освіта 2024 р.

Проєктною групою розроблено і пропонується для громадського обговорення проєкт Освітньої програми. 2024р. Якщо Ви хочете подати пропозиції, то просимо надіслати  на електронну скриньку гаранта освітньої програми:  oksana.surmach@lnu.edu.ua     проєкт опп початкова освіта 2024

ОПП-Початкова-освіта-2023р.

РНП ІІ курс 013 Початкова освіта 2023

РНП І курс 013 Початкова освіта 2023

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА_2023_ПОЧАТКОВА ОСВІТА(проект)

Навчальний план Початкова освіта 2022 р.

ОПП Початкова освіта 2021

НП 013 Початкова освіта

Робочий план 013 Початкова освіта І курс

Робочий план 013 Початкова освіта ІІ курс

ГНП Початкова освіта ІІ с

ГНП Початкова освіта І с

Рецензія-відгук 013 – 1

Рецензія-відгук 013-2

Відгук на практикантів ПШ № 53

Відгук на групу практикантів ПШ№53

Відгук на групу практикантів 1 ПШ№53

Ввдгук на студентів Початкова школа № 53

Відгук про студентів-практикантів спеціальності 013

Початкова освіта. Ліцей № 21 ЛМР м. Львова

Звіт про опитування здобувачів: ZVIT-OPYTUVANNYA-ZDOBUVACHIV

Звіт про опитування роботодавців: Zvit-pro-opytuvannia-robotodavtsiv

навч.план початкова освіта 2023

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА:

Проєктною групою розроблено і пропонується для громадського обговорення проєкт Освітньої програми. 2024р. Якщо Ви хочете подати пропозиції, то просимо надіслати  на електронну скриньку гаранта освітньої програми:  oksana.surmach@lnu.edu.ua   ОПП_Соціальна робота на 2024 рік(проєкт)

OPP_Sotsialna-robota-na-2024-rik

ОПП_Соціальна-робота-на-2023-рік

Навчальний план  Соціальна робота 2023

РНП ІІ курс 231 Соціальна робота 2023

РНП І курс 231 Соціальна робота 2023

ОПП_Соціальна педагогіка ПРОЄКТ на 2023 рік

Навчальний план Соціальна робота 2021 р. (оновлена на 2022 р.)

ЧЕРВЕНЬ OSVITNYA_PROGRAMA_SOCIAL 2021

ОПП Соціальна педагогіка 2021

НП Соціальна робота 2021

Робочий план 231 Соціальна робота І курс

Робочий план 231 Соціальна робота ІІ курс

ГНП Соціальна робота І с

ГНП Соціальна робота ІІ с

Рецензія-відгук на ОПП Соціальна педагогіка

Відгук на студентку

Львівський обласний центр соціальних служб

Львівський міський центр соціальних служб

Загальноосвітня середня школа № 42

відгук ЛІЦЕЙ-21 ЛМР

Рецензія на ОПП СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на студентів-практикантів СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на проходження практики

ЗВІТ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРО ОПП ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Звіт про опитування роботодавців

027   МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО:

Проєктною групою розроблено і пропонується для громадського обговорення проєкт Освітньої програми. 2023р. Якщо Ви хочете подати пропозиції, то просимо надіслати  на електронну скриньку гаранта освітньої програми:  oksana.surmach@lnu.edu.ua

Проєкт ОПП Музеєзнавство, пам’яткознавство _2023р.

РНП ІІІ курс 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство 2023

Рецензія Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові

Рецензія Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові

Навчальний план 027 (2021 р.)

ОПП_027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО_2021

Звіти із результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми:

Зовніш. Музеєзнавство (бакалавр)

НП 027 Музеєзнавство 2019

Робочий план 027 Музеєзнавство ІV курс

Робочий план 027 Музеєзнавство ІІ курс

РНП 4 с. Музеєзнавство

ГНП Музеєзнавство ІІ_с

ГНП Музеєзнавсво І_с

Опитування студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Опитування практика студентів спеціальності 027

Опитування стейкхолдери 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Результати опитування  Опитування_стейкхолдери_027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціалізація «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи: Соціальна педагогіка 2020

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Початкова освіта»освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з початкової освіти: OSVITNYA_PROGRAMA_POCHATKOVA 2020

ОСВІТНЬО ‒ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (денна/заочна форма) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти: Дошкільна освіта

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
освітній ступінь «бакалавр» спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузь знань 02 «Культура і мистецтво»  Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства :

ОПП Музеєзнавство 2019

Навчальний план Музеєзнавство 2019

Спеціальність 101 Екологія

ОПП 101 ЕКОЛОГІЯ 2022

РНП ІІ курс 101 Екологія 2023

РНП І курс 101 Екологя 2023

Навчальний план Екологія 2022 р.

Освітня програма Екологія 2022р.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології:

ОПП  Екологія

ГНП Екологія

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

Навчальний план Компютерні науки 2024 р.

РНП ІІ курс 122 Комп’ютерні науки 2023

РНП І курс 122 Комп’ютерні науки 2023

 

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук:

ОПП Комп’ютерні наук

ГНП Комп’ютерні науки

029 Інформаційна , бібліотечна та архівна справа

Навчальний план 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 2024 р.