Освітні програми, навчальні плани

план профорієнтаційної роботи

 

Спеціальність ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Особливості спеціальності КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Особливості спеціальності ПОЧАТКОВА ОСВІТА

Особливості спеціальності СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Особливості спеціальності ЕКОЛОГІЯ

012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА:

ОПП-Дошкільна-освіта-2023-р.

ОПП Дошкільна освіта на 2023 рік проєкт

Освітньо-професійна програма Дошкільна освіта 2022

 ОПП Дошкільна освіта 2021

НП 012 Дошкільна освіта (денне)

НП 012 Дошкільна освіта (заочне)

Робочий план 012 Дошкільна освіта І курс (денна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта І курс (заочна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта ІІ курс (денна форма)

Робочий план 012 Дошкільна освіта ІІ курс (заочна форма)

ГНП Дошкільна освіта І с

ГНП Дошкільна освіта ІІ с

Рецензія-відгук на ОПП спеціальності 012 ЗДО №67

Відгук на студентку- практикантку ЗДО №2

Відгук на студентів- практикантів ЗДО №52

Відгук на студентів- практикантів ЗДО✓67

Звіт про опитування роботодавців: Zvit-pro-opytuvannia-robotodavtsiv

Звіт про опитування здобувачів: ZVIT-OPYTUVANNYA-ZDOBUVACHIV

навч.план дошкільна освіта заочна 2023

навч.план дошкільна освіта денна 2023

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА:

ОПП-Початкова-освіта-2023р.

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА_2023_ПОЧАТКОВА ОСВІТА(проект)

ОПП Початкова освіта 2021

НП 013 Початкова освіта

Робочий план 013 Початкова освіта І курс

Робочий план 013 Початкова освіта ІІ курс

ГНП Початкова освіта ІІ с

ГНП Початкова освіта І с

Рецензія-відгук 013 – 1

Рецензія-відгук 013-2

Відгук на практикантів ПШ № 53

Відгук на групу практикантів ПШ№53

Відгук на групу практикантів 1 ПШ№53

Ввдгук на студентів Початкова школа № 53

Відгук про студентів-практикантів спеціальності 013

Початкова освіта. Ліцей № 21 ЛМР м. Львова

Звіт про опитування здобувачів: ZVIT-OPYTUVANNYA-ZDOBUVACHIV

Звіт про опитування роботодавців: Zvit-pro-opytuvannia-robotodavtsiv

навч.план початкова освіта 2023

231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА:

ОПП_Соціальна-робота-на-2023-рік

Навчальний план Соціальна робота_2023

ОПП_Соціальна педагогіка ПРОЄКТ на 2023 рік

ЧЕРВЕНЬ OSVITNYA_PROGRAMA_SOCIAL 2021 (3) (1)-2

ОПП Соціальна педагогіка 2021

НП Соціальна робота 2021

Робочий план 231 Соціальна робота І курс

Робочий план 231 Соціальна робота ІІ курс

ГНП Соціальна робота І с

ГНП Соціальна робота ІІ с

Рецензія-відгук на ОПП Соціальна педагогіка

Відгук на студентку

Львівський обласний центр соціальних служб

Львівський міський центр соціальних служб

Загальноосвітня середня школа № 42

відгук ЛІЦЕЙ-21 ЛМР

Рецензія на ОПП СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на студентів-практикантів СЗШ І-ІІІ ступенів № 55

Відгук на проходження практики

ЗВІТ ОПИТУВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПРО ОПП ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Звіт про опитування роботодавців

027   МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО:

Проєктною групою розроблено і пропонується для громадського обговорення проєкт Освітньої програми. 2023р. Якщо Ви хочете подати пропозиції, то просимо надіслати  на електронну скриньку гаранта освітньої програми:  oksana.surmach@lnu.edu.ua

Проєкт ОПП Музеєзнавство, пам’яткознавство _2023р.

Рецензія Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької у Львові

Рецензія Державного меморіального музею Михайла Грушевського у Львові

Навчальний план 027 (2021 р.)

ОПП_027 МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО_2021

Звіти із результатами опитування студентів щодо якості освітньої програми:

Зовніш. Музеєзнавство (бакалавр)

НП 027 Музеєзнавство 2019

Робочий план 027 Музеєзнавство ІV курс

Робочий план 027 Музеєзнавство ІІ курс

РНП 4 с. Музеєзнавство

ГНП Музеєзнавство ІІ_с

ГНП Музеєзнавсво І_с

Опитування студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Опитування практика студентів спеціальності 027

Опитування стейкхолдери 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Результати опитування  Опитування_стейкхолдери_027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціалізація «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи: Соціальна педагогіка 2020

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Початкова освіта»освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з початкової освіти: OSVITNYA_PROGRAMA_POCHATKOVA 2020

ОСВІТНЬО ‒ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (денна/заочна форма) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти: Дошкільна освіта

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА  «МУЗЕЄЗНАВСТВО, ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВО»
освітній ступінь «бакалавр» спеціальність 027 «Музеєзнавство, пам’яткознавство» галузь знань 02 «Культура і мистецтво»  Кваліфікація: Бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства :

ОПП Музеєзнавство 2019

Навчальний план Музеєзнавство 2019

Спеціальність 101 Екологія

Освітня програма Екологія 2022р.

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОЛОГІЯ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 101 «Екологія» галузі знань 10 «Природничі науки» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з екології:

ОПП  Екологія

ГНП Екологія

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ» освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з комп’ютерних наук:

ОПП Комп’ютерні наук

ГНП Комп’ютерні науки