Ліцензії та освітні програми

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«Музейні комунікації у сфері освіти та культури»
підготовки бакалавра
у Львівському національному університеті імені Івана Франка
за спеціальністю 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство:  

ОП Музеєзнавство Баклавр

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА»підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 231 «Соціальна робота» галузі знань 23 «Соціальна робота» спеціалізація «Соціальна педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з соціальної роботи: Соціальна педагогіка

 

ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Початкова освіта»освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта»галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з початкової освіти: OSVITNYA_PROGRAMA_POCHATKOVA 2020

 

ОСВІТНЬО ‒ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА Дошкільна освіта освітньо-професійний ступінь «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 012 «Дошкільна освіта» (денна/заочна форма) галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Кваліфікація: фаховий молодший бакалавр з дошкільної освіти: Дошкільна освіта