Практика

Про педагогічну практику


Види та терміни проходження педагогічної практикиу ІІ семестрі 2020 – 2021 н. р.Період проходження для студентів І курсів – 09.02.2021 – 28.05.2021 р.

  1. 013 Початкова освіта – І курс – навчальна (психолого-педагогічна практика.
  2. 012 Дошкільна освіта – І курс – навчальна (педагогічна) практика.
  3. 231 Соціальна робота – 1 курс – навчальна (професійно-орієнтована) практика.

 

Період проходження для студентів ІІ курсів – 22.02.2021 – 19.03.2021 р.

  1. 013 Початкова освіта – ІІ курс – виробнича практика.
  2. 012 Дошкільна освіта – ІІ курс – виробнича практика.
  3. 231 Соціальна робота – 1І курс – виробнича практика.

 

Особливості організації дистанційної форми проведення практики для студентів

І курсу спеціальностей 013 Початкова освіта,

012 Дошкільна освіта та 231 Соціальна робота

У зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в Україні та запобіганню поширенню коронавірусу COVID-19, згідно наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка «Щодо тимчасового переходу на дистанційне навчання та встановлення додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів».

 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика для студентів І курсу спеціальності 013 Початкова освіта у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року проходить за змішаною формою, дистанційна форма проведення практики також присутня.

Згідно з планом практики студенти залучаються до перегляду  відкритих відео-уроків, мають можливість переглянути цікавий навчальний відеоконтент, проаналізувати відеоуроки, розміщені на сайті та YouTube-каналі Нової української школи, а також здійснюється опрацювання та аналіз конспектів показових уроків, відеоуроків підготовленими досвідченими вчителями початкових класів.

Обмін інформацією та дистанційне спілкування відбувається  за допомогою електронної пошти, онлайн-сервісів Viber, Telegram, Messenger.

Навчальна (педагогічна) практика для студентів І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта у ІІ семестрі 2020-2021 навчальному році проходить дистанційно.  Відповідно до плану практики вихователі закладів дошкільної освіти міста Львова, ознайомлюють студентів з організацією життєдіяльності дітей в групах раннього та дошкільного віку. Надсилають відео проведення занять з різних розділів програми, рухливих та дидактичних ігор.

В дистанційному режимі вихователі консультують студентів з питань організації життєдіяльності дітей в І та ІІ половину дня; виготовлення обладнання для дидактичних та рухливих ігор; складання конспектів занять та самостійного моделювання їх проведення; надають допомогу студентам доцільно добираючи наочно-дидактичний матеріал до занять.

Дистанційне спілкування керівників практики, студентів та вихователів ЗДО відбуватиметься за допомогою Viber, електронної пошти та платформи Microsoft Teams.

 

Навчальна (професійно-орієнтована) практика у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року для студентів І курсу спеціальності 231 Соціальна робота проходить дистанційно на платформі Microsoft Teams.

Відповідно до плану практики фахівці соціальних закладів, долучаються через відеозв’язок і дистанційно розповідають студентам про базу практики, режим роботи, форми та напрями діяльності, посадові обов’язки соціального педагога, категорії дітей з якими працюють, тематику звернень громадян та інше.

Студенти мають можливість переглянути презентації, світлини, соціальні ролики, які підготували фахівці з баз практики, а також  відведено час на питання від студентів та відповіді від спеціалістів.

 

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики(спеціальність 013 Початкова освіта):

  Змiст виробничої практики ШКВ 2020-2021

Щоденник виробничої практики ШКВ 2020-2021

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ШКВ 2020-2021

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики(спеціальність 012 Дошкільна освіта):

Змiст виробничої практики ДШВ 2020-2021

Зразки документацiї з виробничої практики ДШВ 2020-2021

Щоденник виробничої практики ДШВ 2020-2021

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШВ 2020-2021

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики (спеціальність 231 Соціальна робота):

Змiст виробничої практики ДШС 2020-2021

Зразки документацiї з виробничої практики ДШС 2020-2021

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС загальноосвiтнi заклади 2020-2021

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС соцiальнi служби 2020-2021

 

Зразки оформлення заяв і відношень для проходження виробничої практики у 2021 році:

Заява Вiдношення ДШВ

Заява Вiдношення ШКВ

Заява Вiдношення ДШС

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 013 Початкова освіта

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів Кількість

 годин

1 Навчальна (ознайомча) практика І 12 3 3 90
2 Навчальна (психолого-педагогічна) практика. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя початкових класів. ІІ

 

2 3 2 60
3 Педагогічна практика. Пробні уроки, виховні години та інші види педагогічної діяльності. ІІІ 3 4 6 180
4 Виробнича практика.  

ІV

 

4 6 180

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 012 Дошкільна освітa

Відповідно до навчального плану студенти  проходять такі види практики:

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів Кількість годин
1 Навчальна (ознайомча) практика.

 

I 2 3 3 90
2 Навчальна (педагогічна) практика. Спостереження та пробна практика в групах раннього та дошкільного віку.  

II

2 4 3 90
3 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження і пробна практика в групах дошкільного віку.  

III

2 4 3 90
4  Виробнича практика. IV 4 6 180

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 231 Соціальна робота

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики:

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів Кількість

 годин

1 Навчальна (професійно-орієнтовна) практика.  

II

 

3

3  

3

90
3 Соціально-педагогічна практика.  

III

 

1,5

3  

2

60
4 Виробнича практика. IV 4 6 180

 

 

ВИД ПРАКТИКИ

спеціальності 027Музеєзнавство, памяткознавство

Відповідно до навчального плану студенти проходять такий вид практики:

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів Кількість

 годин

1 Навчальна (музейно-ознайомча) практика. IV 2 3  

90