Практика

Про педагогічну практику

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

__________________ О.І. Сулим

«_____»____________ 2019 року

 

ГРАФІК

захисту педагогічної практики

студентами Педагогічного коледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

 у ІІ семестрі 2018 – 2019 н. р.

 

Вид практики Прізвище та ініціали викладача День тижня Дата Час проведення, кабінет Група
Навчальна (психолого-педагогічна) Сулим О.І.

Паробій Ю.Б.

Шукалович А.М.

вівторок 28.05 1640, к. 58 ШКВ-11
Навчальна (психолого-педагогічна) Сулим О.І.

Паробій Ю.Б.

 

п’ятниця 31.05 1505, к. 42 ШКВ-12
Педагогічна (навчальна) Деміхова С.В.

Нежура Т.В.

Шалаєва О.З.

вівторок 28.05 1505, к. 12 ДШВ-11
Педагогічна (навчальна) Деміхова С.В.

Колобич О.П.

Ланцута З.Я.

четвер 30.05 1505, к. 57 ДШВ-12
Навчальна (професійно-орієнтована)  Верхоляк М.Р.

Корнят В.С.

п’ятниця 31.05 1505, к. 13 ДШС-11
Навчально-ознайомлююча  Сулим О.І. середа 29.05 1150, к. 55 ШКД-11

 

 

 

ГРАФІК

захисту технологічної  практики

студентами Педагогічного коледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

 у ІІ семестрі 2018 – 2019 н. р.

Вид практики Прізвище та ініціали викладача День тижня Дата Час проведення, кабінет Група
Технологічна  практика Данилюк М.М. середа 27.03 1510, к. 36 ШКД-21

 

ГРАФІК

захисту виробничої практики

студентами Педагогічного коледжу

Львівського національного університету

імені Івана Франка

 у ІІ семестрі 2018 – 2019 н. р.

Вид практики Прізвище та ініціали викладача День тижня Дата Час проведення, кабінет Група
Виробнича практика Ланцута З.Я.

Сулим О.І.

Паробій Ю.Б.

четвер 04.04 1510, к. 44 ШКВ-21
Виробнича практика Ланцута З.Я.

Сулим О.І.

Паробій Ю.Б.

четвер 04.04 1510, к. 57 ШКВ-22
Виробнича практика Деміхова С.В.

Кос Л.В.

Трачук С.О.

четвер 04.04 1510, к. 49 ДШВ-21
Виробнича практика Деміхова С.В.

Каспрук І.М.

Трачук С.О.

четвер 04.04 1510, к. 55 ДШВ-22
Виробнича практика Верхоляк М.Р.

Івах О.С.

четвер 11.04 1510, к. 44 ДШС-21

 

Плани педагогічної практики для студентів І курсу на ІІ семестр 2018/2019 н.р.:

План практики ДШВ 1 курс ІІ семестр 2018-2019 н.р.

План практики ШКВ 1 курс ІІ семестр 2018-2019 н.р.

План практики ДШС 1 курс ІІ семестр 2018-2019 н.р.

План практики ШКД 1 курс ІІ семестр 18-19 н.р.

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики (спеціальність 012 Дошкільна освіта):

Змiст виробничої практики ДШВ 2018-2019

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШВ 2018-2019

Зразки документацiї з виробничої практики ДШВ 2018-2019

 Щоденник виробничої практики ДШВ 2018-2019

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики(спеціальність 013 Початкова освіта)

Змiст виробничої практики ШКВ 2018-2019

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ШКВ 2018-2019

Зразки документацiї до виробничої практики ШКВ 2018-2019

Щоденник виробничої практики ШКВ 2018-2019

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики (спеціальність 231 Соціальна робота):

Змiст виробничої практики ДШС 2018-2019

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС загальноосвiтнi заклади 2018-2019

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС соцiальнi служби 2018-2019

Зразки документацiї з виробничої практики ДШС 2018-2019

Щоденник виробничої практики ДШС 2018-2019

Методичні рекомендації до проведення технологічної практики (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи):

Змiст технологiчної практики ШКД 2018-2019

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ШКД 2018-2019

Зразок звiту та характеристики з технологiчної практики ШКД 2018-2019

Щоденник з технологiчної практики ШКД 2018-2019

Зразки оформлення заяв і відношень для проходження виробничої практики у 2019 році:

Заява і відношення  ДШВ

Заява і відношення  ШКВ

Заява і відношення  ШКД

Заява і відношення ДШС

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ 2018/19 н.р.

 спеціальності 013 Початкова освіта

  • Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики
№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна (польова практика). Практика з основ природознавства та краєзнавства. І 1 1,5 45
2 Педагогічна практика. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя початкових класів. ІІ

 

2 3 2 60
3 Педагогічна практика. Пробні уроки, виховні заходи та інші види педагогічної діяльності. ІІІ 3 4 4,0 120
4 Виробнича практика. ІV

 

4 7,5 225

 

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 012 Дошкільна освітa

Відповідно до навчального плану студенти  проходять такі види практики:

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість годин

1 Педагогічна практика. Навчальна.

Пропедевтична.

I 2 3 3 90
2 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження та пробна практика в групах раннього та дошкільного віку.  

II

 

2

4  

3

90
3 Літня педагогічна практика. III 3 4,5 135
4 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження і пробна практика в групах дошкільного віку.  

III

 

2

4  

3

90
5  Виробнича практика. IV 4 6 180

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 231 Соціальна робота 

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики:

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна (професійно-орієнтовна) практика.  

2

 

2

3  

3

90
2 Навчальна (літня) практика. 3 2 3 90
3 Соціально-педагогічна практика. 3 1,5 3  

2

60
4 Виробнича практика. 4 4 6 180

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна практика 1 2 2,1 3 3 90
2 Навчальна практика 2 3 2,3 3 3 90
3 Технологічна практика 4 3 6 180