Практика

Про педагогічну практику

Види та терміни проходження педагогічної практики
у ІІ семестрі 2019 – 2020 н. р.
 
Період проходження для студентів І курсів – 10.02.2020 – 29.05.2020 р.
 
  1. 013 Початкова освіта – І курс – навчальна (психолого-педагогічна практика.
  2. 012 Дошкільна освіта – І курс – педагогічна практика (навчальна) практика.
  3. 231 Соціальна робота – 1 курс – навчальна (професійно-орієнтована) практика.
 
 
Період проходження для студентів ІІ курсів – 24.02.2020 – 20.03.2020 р.
  1. 013 Початкова освіта – ІІ курс – виробнича практика.
  2. 012 Дошкільна освіта – ІІ курс – виробнича практика.
  3. 231 Соціальна робота – 1І курс – виробнича практика.
 
 
Період проходження для студентів ІІ курсу спеціальності
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  –
технологічнапрактика – 02.03.2020 – 13.03.2020 р.

 

Плани педагогічної практики для студентів І курсу на ІІ семестр:

План практики ДШВ 1 курс ІІ семестр

План практики ШКВ 1 курс ІІ семестр .

План практики ДШС 1 курс ІІ семестр

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики (спеціальність 012 Дошкільна освіта):

Змiст виробничої практики ДШВ

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШВ

Зразки документацiї з виробничої практики ДШВ

 Щоденник виробничої практики ДШВ

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики(спеціальність 013 Початкова освіта)

Змiст виробничої практики ШКВ

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ШКВ

Зразки документації до виробничої практики ШКВ 2019-2020

Щоденник виробничої практики ШКВ

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики (спеціальність 231 Соціальна робота):

Змiст виробничої практики ДШС

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС загальноосвiтнi заклади

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ДШС соцiальнi служби

Зразки документацiї з виробничої практики ДШС

Щоденник виробничої практики ДШС

Методичні рекомендації до проведення технологічної практики (спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справи):

Змiст технологiчної практики ШКД

ЗАЛIКОВИЙ-ЛИСТ-ШКД

Зразок звiту та характеристики з технологiчної практики ШКД

Щоденник з технологiчної практики ШКД

Зразки оформлення заяв і відношень для проходження виробничої практики у 2020 році:

Заява і відношення  ДШВ

Заява і відношення  ШКВ

Заява і відношення  ШКД

Заява і відношення ДШС

ВИДИ ПРАКТИКИ 

 спеціальності 013 Початкова освіта

  • Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики
№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна (польова практика). Практика з основ природознавства та краєзнавства. І 1 1,5 45
2 Педагогічна практика. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя початкових класів. ІІ

 

2 3 2 60
3 Педагогічна практика. Пробні уроки, виховні заходи та інші види педагогічної діяльності. ІІІ 3 4 4,0 120
4 Виробнича практика. ІV

 

4 7,5 225

 

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 012 Дошкільна освітa

Відповідно до навчального плану студенти  проходять такі види практики:

Курс Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість годин

1 Педагогічна практика. Навчальна.

Пропедевтична.

I 2 3 3 90
2 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження та пробна практика в групах раннього та дошкільного віку.  

II

 

2

4  

3

90
3 Літня педагогічна практика. III 3 4,5 135
4 Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження і пробна практика в групах дошкільного віку.  

III

 

2

4  

3

90
5  Виробнича практика. IV 4 6 180

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 231 Соціальна робота 

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики:

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна (професійно-орієнтовна) практика.  

2

 

2

3  

3

90
2 Навчальна (літня) практика. 3 2 3 90
3 Соціально-педагогічна практика. 3 1,5 3  

2

60
4 Виробнича практика. 4 4 6 180

 

 

ВИДИ ПРАКТИКИ

спеціальності 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики

№ п/п Назва практики Семестр Кількість тижнів Кількість

год на тиждень

Кількість кредитів  

Кількість

 годин

1 Навчальна практика 1 2 2,1 3 3 90
2 Навчальна практика 2 3 2,3 3 3 90
3 Технологічна практика 4 3 6 180