Розклади заліків та іспитів для студентів денної форми навчання

Розклад заліків

для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ДШВ – 11 ДШВ – 12 ДШВ – 21 ДШВ – 22
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Понеділок

27.12.2021

Загальна психологія

Колобич О.П.

15.05 каб.13 Загальна психологія

Колобич О.П.

16.40

каб.13

Вівторок

28.12.2021

Вступ до спеціальності

Нестер М.В.

15.05 каб.18 Вступ до спеціальності

Нестер М.В.

11.50 каб.18
Четвер

30.12.2021

Художня праця

Васильків Т.В.

16.40 каб.12
П’ятниця

31.12.2021

Малювання та ліплення

Васильків Т.В.

08.30 каб.12 Методика проведення занять з народознавства

Кос Л.В.

08.30 каб.17 Методика проведення занять з народознавства

Кос Л.В.

10.10 каб.17
Фізичне виховання

Банковський К.Й.

15.05 каб.20
Вівторок

04.01.2022

Малювання та ліплення

Васильків Т.В.

15.05 каб.14 Нові інформаційні технології в дошкільній освіті

Кірсанова О.В.

13.30 каб.36 Нові інформаційні технології в дошкільній освіті

Кірсанова О.В.

15.05 каб.36
Художня праця

Васильків Т.В.

16.40 каб.14
Середа

05.01.2022

Іноземна мова

Гуляйгородська О.М.

Шалаєва О.З.

15.05 каб.44 каб.57 Іноземна мова

Гуляйгородська О.М.

Шалаєва О.З.

16.40 каб.44 каб.57 Педагогіка сімейного виховання

Подановська Г.В.

11.50 каб.36 Педагогіка сімейного виховання

Подановська Г.В.

08.30 каб.42
Фізичне виховання

Банковський К.Й.

15.05 каб.20

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                  О.Сулим

 

 

Розклад заліків

для студентів спеціальності 013 Початкова освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

Дата Групи
ШКВ-11 ШКВ – 12 ШКВ – 21 ШКВ – 22
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Понеділок

27.12.2021

Фізичне виховання

Думич О.М.

15.05 каб.20
Середа

29.12.2021

Вступ до спеціальності

Подановська Г.В.

13.30 каб.12 Вступ до спеціальності

Подановська Г.В.

15.05 каб.12
Четвер

30.12.2021

Основи ритміки і хореографії з методикою

Трачук  С.О.

15.05 каб.3 Основи ритміки і хореографії з методикою

Трачук  С.О.

13.30 каб.3 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Цигилик-Копцюх О.О.

13.30 каб.36 Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання

Цигилик-Копцюх О.О.

15.05 каб.36
Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи в початковій освіті

Соболевська О.Б.

15.05 каб.49 Методика організації гурткової та краєзнавчої роботи в початковій освіті

Соболевська О.Б.

16.40 каб.49
П’ятниця

31.12.2021

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Кірсанова О.В.

13.30 каб.57 Безпека життєдіяльності та охорона праці

Кірсанова О.В.

15.05 каб.57 Основи правознавства

Івах О.С.

15.05 каб.49
Вівторок

04.01.2022

Основи правознавства

Івах О.С.

10.10 каб.41 Фізичне виховання

Думич О.М.

15.05 каб.20
Середа

05.01.2022

Дитяча література з методикою навчання

Ланцута З.Я.

13.30 каб.7 Дитяча література з методикою навчання

Ланцута З.Я.

15.05 каб.7 Основи педагогічної майстерності

Проц М.О.

15.05 каб.49 Основи педагогічної майстерності

Верхоляк М.Р.

15.05 каб.41

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                       О.Сулим

 

 

 

Розклад заліків

для студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, памяткознавство

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ШКМ-11 ШКМ – 31
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Середа

15.12.2021

Вступ до спеціальності

Караманов О.В.

13.30 каб.44
П’ятниця

17.12.2021

Основи науково-педагогічних досліджень

Проц М.О.

15.05 каб.42
Понеділок

20.12.2021

Основи міжособистісної комунікації

Соболевська О.Б.

08.30 каб.41
Основи пам’яткознавства

Івах О.С.

15.05 каб.42
Понеділок

27.12.2021

Спеціальні історичні дисципліни

Шукалович А.М.

13.30 каб.36
Вівторок

28.12.2021

Соціальні дослідження в музеї

Сенич Г.Б.

10.10 каб.36
Вівторок

04.01.2022

Польська мова

Данилюк М.М.

15.05 каб.42
Середа

05.01.2022

Історико-краєзнавчі музеї України

Сурмач О.І.

13.30 каб.44

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                      О.Сулим

 

 

 

 

Розклад заліків

для студентів спеціальності 231 Соціальна робота

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ДШС-11 ДШС-21
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Понеділок

27.12.2021

Сучасні інформаційні технології

Сенич Г.Б.

15.05 каб.36
Четвер

30.12.2021

Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Колобич О.П.

15.05 каб.55 Соціологія

Сенич Г.Б.

16.40 каб.44
П’ятниця

31.12.2021

Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування

Соболевська О.Б.

08.30 каб.41
Вівторок

04.01.2022

Вступ до спеціальності

Верхоляк М.Р.

08.30 каб.44 Основи корекційної педагогіки т інклюзивного навчання

Гриньо Л.Я.

16.40 каб.35
Тренінг комунікативності та креативності

Соболевська О.Б.

13.30 каб.41
Середа

05.01.2022

Консультування в соціальній роботі

Верхоляк М.Р.

15.05 каб.41 Фізичне виховання

Банковський К.Й.

16.40 каб.20

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                      О.Сулим

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ І КУРСУ

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка”

НА І СЕМЕСТР 2021/2022 н.р.

Природниче відділення

 

№ п/п Назва предмету; прізвище викладача ПКК-11 ПКБ-11 ПКБ-12 Звітність
1 Іноземна мова за професійним спрямуванням, вик. Гульченко С.Г. 04.01 залік
2 Операційні системи,

вик. Батюк М.Я.

24.12 залік
3 Алгебра і геометрія,

вик. Дуфанець М.В.

24.12 залік
4 Українська мова за професійним спрямуванням,

вик. Цигилик-Копцюх О.О.

03.01 03.01 03.01 залік
5 Історія України, вик. Івах О.С. 03.01 03.01 03.01 залік
6 Іноземна мова за професійним спрямуванням, вик. Гошко Р.О. 28.12 28.12 залік
7 Фізика, вик. Кнігініцький О.В. 04.01 04.01 залік
8 Вступ до фаху, вик. Гілета Л.А. 30.12 30.12 залік
9 БЖД та охорона праці,

вик. Дзіковська М.І.

30.12 30.12 залік

 

Заступник директора

з навчальної роботи                                                                                                        О.І. Сулим

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІ КУРСУ

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка”

НА І СЕМЕСТР 2021/2022 н.р.

Природниче відділення

№ п/п Назва предмету; прізвище викладача ПКК-21 ПКБ-21 ПКБ-22 Звітність
1 Алгоритмізація та програмування, вик. Хвищун І.О., Любунь З.М. 03.01 курсова
2 Теорія ймовірностей та математична статистика,

вик. Дуфанець М.В.

24.12 залік
3 Математичне моделювання динамічних схем,

вик. Дуфанець М.В

24.12 залік
4 Філософія, вик. Івах О.С. 03.01 04.01 04.01 залік
5 Економічна теорія,

вик. Химочка Г.М.

30.12 30.12 30.12 залік
6 Екологія людини, вик. Любас Н.М. 23.12 23.12 залік
7 Оцінка впливу на довкілля,

вик. Батюк Н.М.

03.01 03.01 залік

 

Заступник директора

з навчальної роботи                                                                                                        О.І. Сулим

 

 

 

 

 

РОЗКЛАД ЗАЛІКІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІІI КУРСУ

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка”

НА І СЕМЕСТР 2021/2022 н.р.

Природниче відділення

№ п/п Назва предмету;

прізвище викладача

ПКЕ-31 ПКК-31 ПКХ-31 ПКТ-31 ПКБ-31 ПКА-31 ПКП-31 Звіт-

ність

1 Українська мова за професійним спрямуванням,

вик. Цигилик-КопцюхО.О.

03.01 03.01 03.01 03.01 03.01 03.01 03.01 залік
2 Конструювання ВЕТ і САПР, вик. Калівошка Б.М. 28.12 залік
3 Основи мобільного звязку, вик. Благітко Б.Я. 03.01 залік
4 Технічне забезпечення комп’ютерних технологій,

вик. Батюк М.Я.

30.12 залік
5 Мікропроцесорна техніка, вик. Благітко Б.Я. 24.12 курсова
6 Технології захисту інформації,

вик. Риковський П.А.

05.01 залік
7 Інструментальні методи візуального програмування,

вик. Батюк М.Я.

30.12 залік
8 Теорія коливань і хвиль, вик. Калівошка Б.М. 23.12 залік
9 Інтелектуальний аналіз даних, вик. Любунь З.М. 04.01 курсова
10 Основи підприємництва та управлінської діяльності,

вик. Химочка Г.М.

29.12 залік
11 Органічний функціональний якісний аналіз,

вик. Шпаківська І.М.

24.12 залік
12 Методи розділення та концентрування,

вик. Дзіковська М.І.

04.01 залік
13 Лікарські рослини,

вик. Лесів М.С.

29.12 залік
14 Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища,

вик. Дудок К.П.

30.12 30.12 30.12 30.12 залік
15 Охорона навколишнього середовища,

вик. Батюк Н.М.

03.01 03.01 03.01 03.01 залік
16 Заповідна справа,

вик. Луцишин О.З.

23.12 23.12 23.12 23.12 залік
17 Екологія видобутку та переробки корисних копалин, вик.Книш І.Б. 29.12 залік
18 Екологічні біотехнології, вик. Лесів М.С. 29.12 залік
19 Садівництво з основами ландшафтного дизайну, вик. Луцишин О.З. 29.12 залік
20 Гідрохімія,

вик.Луцишин О.З.

29.12 залік

 

Заступник директора

з навчальної роботи                                                                                                        О.І. Сулим

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________ Гукалюк А.Ф.

«_____» ___________________ 2021 року

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ДШВ – 11 ДШВ – 12 ДШВ – 21 ДШВ – 22
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

10.01.2022
12.01.2022 Українська мова за професійним спрямуванням

Деміхова С.В.

09.00 каб.14 Література для дітей дошкільного віку

Ланцута З.Я.

09.00 каб.7 Іноземна мова

Шалаєва О.З.

Сорока Г.М.

09.00 каб.55 каб.49 Співи та методика музичного виховання

Каспрук І.М.

09.00 каб.57
17.01.2022 Література для дітей дошкільного віку

Ланцута З.Я.

09.00 каб.7 Українська мова за професійним спрямуванням

Деміхова С.В.

09.00 каб.14 Методика образотворчої діяльності дітей

Васильків Т.В.

09.00 каб.12 Іноземна мова

Шалаєва О.З.

Сорока Г.М.

09.00 каб.55 каб.57
21.01.2022 Історія України

Івах О.С.

09.00 каб.49 Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку

Гриньо Л.Я.

09.00 каб.35 Співи та методика музичного виховання

Каспрук І.М.

09.00 каб.57 Методика образотворчої діяльності дітей

Васильків Т.В.

09.00 каб.12
25.01.2022 Анатомія, фізіологія і гігієна дітей дошкільного віку

Гриньо Л.Я.

09.00 каб.35 Історія України

Івах О.С.

09.00 каб.49 Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою

Нестер М.В.

09.00 каб.18
26.01.2022 Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою

Нестер М.В.

09.00 каб.18

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                     О.І.Сулим

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________ Гукалюк А.Ф.

«_____» ___________________ 2021 року

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 013 Початкова освіта

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ШКВ- 11 ШКВ – 12 ШКВ – 21 ШКВ – 22
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

10.01.2022 Історія України

Шукалович А.М.

09.00 каб.49 Основи початкового

курсу математики

Галата Д.Р.

09.00 каб.37
12.01.2022 Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Колобич О.П.

09.00 каб.13 Методика навчання

української мови

Цигилик-Копцюх О.О.

09.00 каб.41
14.01.2022 Основи початкового

курсу математики

Галата Д.Р.

09.00 каб.37 Українська мова за професійним спрямування

Цигилик-Копцюх О.О

09.00 каб.41
17.01.2022 Методика навчання інтегрованого курсу

«Я досліджую світ»

Галата Д.Р.

09.00 каб.42 Психологія (загальна, вікова, педагогічна)

Колобич О.П.

09.00 каб.13
18.01.2022 Українська мова за професійним спрямування

Цигилик-Копцюх О.О

09.00 каб.41 Історія України

Сурмач О.І.

09.00 каб.49
21.01.2022 Методика навчання української мови

Цигилик-Копцюх О.О.

09.00 каб.41 Методика навчання інтегрованого курсу

«Я досліджую світ»

Галата Д.Р.

09.00 каб.42
22.01.2022 Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку

Гриньо Л.Я.

09.00 каб.35 Педагогіка

Михайлишин Р.І.

09.00 каб.58
25.01.2022 Методика навчання математики

Галата Д.Р.

09.00 каб.37
26.01.2022 Педагогіка

Проц М.О.

09.00 каб.44 Анатомія, фізіологія дітей шкільного віку

Гриньо Л.Я.

09.00 каб.35 Методика навчання математики

Галата Д.Р.

09.00 каб.37

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                     О.І.Сулим

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________ Гукалюк А.Ф.

«_____» ___________________ 2021 року

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, памяткознавство

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Група
ШКМ – 31
Предмет

викладач

год.

каб

10.01.2022
12.01.2022 Історія світових музеїв

Сурмач О.І.

09.00 каб.44
17.01.2022 Українська мова за професійним спрямуванням

Соболевська О.Б.

09.00 каб.41
21.01.2022 Психологія загальна, вікова, педагогічна

Колобич О.П.

09.00 каб.37
25.01.2022 Музейні комунікації в освіті та культурі

Караманов О.В.

09.00 каб.58
26.01.2022

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                           О.Сулим

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________ Гукалюк А.Ф.

«_____» ___________________ 2021 року

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 027 Музеєзнавство, памяткознавство

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Група
ШКМ- 11
Предмет

викладач

год.

каб

22.12.2021 Історія України

Шукалович А.М.

12.00 каб.36
27.12.2021 Історія української культури

Сурмач О.І.

13.30 каб.36
31.12.2021 Філософія

Шукалович А.М.

13.30. каб.44
04.01.2022 Музейна педагогіка

Караманов О.В.

08.30 каб.41

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                               О.Сулим

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор _______________ Гукалюк А.Ф.

«_____» ___________________ 2021 року

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 231 Соціальна робота

Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка» в І семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата Групи
ДШС-11 ДШС-21
Предмет

викладач

год.

каб

Предмет

викладач

год.

каб

10.01.2022 Українська мова за професійним спрямуванням

Соболевська О.Б.

09.00 каб.41
12.01.2022 Соціальна психологія

Михайлишин Р.І.

09.00 каб.58
14.01.2022 Загальна педагогіка

Михайлишин Р.І.

09.00 каб.58
17.01.2022 Основи соціально-правового захисту особистості

Івах О.С.

09.00 каб.49
18.01.2022 Анатомія, фізіологія, гігієна

Гриньо Л.Я.

09.00 каб.35
21.01.2022 Методика соціально-педагогічної роботи

Подановська Г.В.

09.00 каб.44
22.01.2022 Історія України

Івах  О.С.

09.00 каб.49
25.01.2022 Соціальна педагогіка

Верхоляк М.Р.

09.00 каб.44
26.01.2022 Теорія та історія соціального виховання

Верхоляк М.Р.

09.00 каб.44

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                                                                О.Сулим

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор_______А.Ф. Гукалюк

“_____” “______________” 2021 р.

 

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 101 Екологія, 122 Комп’ютерні науки

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка”

в I семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата ПКБ-11 ПКБ-12 ПКК-11
10.01
11.01 Вища математика,

вик. Дуфанець М.В.,

ауд.205

Вища математика,

вик. Дуфанець М.В.,

ауд.*205

Математичний аналіз,

вик. Галата Д.Р., ауд.206

12.01
13.01
14.01
15.01 Загальна екологія,

вик. Шпаківська І.М.,

ауд.*206

Загальна екологія,

вик. Шпаківська І.М.,

ауд.206

Алгоритмізація і програмування,

вик. Риковський П.А.,

ауд.201

16.01
17.01
18.01
19.01
20.01 Біологія,

вик. Стельмащук С.Я.,

ауд.306

Біологія,

вик. Стельмащук С.Я.,

ауд.*306

Фізичні основи електротехніки та електроніки, вик. Кнігініцький О.В., ауд.205
21.01
22.01
23.01
24.01 Моніторинг довкілля,

вик. Гілета Л.А.,

ауд.*305

Моніторинг довкілля,

вик. Гілета Л.А.,

ауд.305

25.01 WEB технології та WEB дизайн,

вик. Риковський П.А., ауд.201

26.01

 

 

 

 

 

 

Початок іспитів о 09 год.00 хв.

* початок іспитів о 13 год. 00 хв.

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                         О. Сулим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор_______А.Ф. Гукалюк

“_____” “______________” 2021 р.

 

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 101 Екологія, 122 Комп’ютерні науки

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка”

в I семестрі 2021-2022 н.р.

 

Дата ПКБ-21 ПКБ-22 ПКК-21
10.01 Метеорологія і кліматологія, вик. Луцишин О.З., ауд.205 Метеорологія і кліматологія, вик. Луцишин О.З., ауд.*205 Комп’ютерні інформаційні мережі,

вик. Калівошка Б.М., ауд.306

11.01
12.01
13.01
14.01 Гідрологія,

вик. Луцишин О.З., ауд.*305

Гідрологія,

вик. Луцишин О.З., ауд.305

Іноземна мова за професійним спрямуванням, вик. Гульченко С.Г., ауд.205
15.01
16.01
17.01
18.01 Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.305

Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.*305

Комп’ютерна схемотехніка,

вик. Слободзян Д.П., ауд. 201

19.01
20.01
21.01
22.01 Іноземна мова за професійним спрямуванням, вик. Гульченко С.Г., ауд.305 Іноземна мова за професійним спрямуванням,

вик. Гульченко С.Г., ауд.*305

Комп’ютерна обробка результатів експеременту, вик. Любунь З.М.,

ауд. 201

23.01
24.01
25.01
26.01 Геологія з основами геоморфології,

вик. Книш І.Б., ауд.*206

Геологія з основами геоморфології,

вик. Книш І.Б., ауд.206

Крос-платформне програмування, вик. Хвищун І.О., ауд.201

 

 

 

 

 

 

Початок іспитів о 09 год.00 хв.

* початок іспитів о 13 год. 00 хв.

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                         О. Сулим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор_______А.Ф. Гукалюк

“_____” “______________” 2021 р.

 

 

 

Розклад іспитів

для студентів спеціальності 101 Екологія, 102 Хімія, 122 Комп’ютерні науки, 171 Електроніка

Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка”

в I семестрі 20212022 н.р.

Дата ПКА-31 ПКП-31 ПКБ-31 ПКТ-31 ПКХ-31 ПКЕ-31 ПКК-31
10.01 Збалансоване природокористува-ння,

вик. Батюк Н.М., ауд.305

Збалансоване природокористува-ння,

вик. Батюк Н.М., ауд.305

Збалансоване природокористува-ння,

вик. Батюк Н.М., ауд.*305

Збалансоване природокористува-ння,

вик. Батюк Н.М., ауд.*305

. Мікропроцесорна техніка,

вик. Благітко Б.Я.,

ауд.201/206

11.01     Спектральний аналіз,

вик. Дудок К.П., ауд.305

Мікросхемотехніка, вик. Слободзян Д.П., ауд.306
12.01 .
13.01
14.01
15.01 Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.*205

Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.*205

Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.205

Техноекологія,

вик. Стельмащук С.Я., ауд.205

Електрохімічні методи аналізу, вик. Дудок К.П., ауд.305 Технологія створення програмних продуктів,

вик. Сеник В.А.,

ауд.227

16.01
17.01 Елементна база електронних приладів,

вик. Слободзян Д.П., ауд.206

18.01
19.01
20.01 Агроекологія,

вик. Шпаківська І.М., ауд. 305

Екологічний контроль на внутрішній і зовнішій митниці, вик. Гілета Л.А., ауд.301 Біотехнологія в АПК,

вик. Любас Н.М., ауд.426

Екологічний менеджмент і аудит,

вик. Шпаківська І.М., ауд.*305

Математичне моделювання радіоелектронних схем,

вик. Батюк  М.Я., ауд.206

21.01 Фізична і колоїдна хімія,

вик. Шпаківська І.М., ауд.305

22.01
23.01
24.01 Радіоавтоматика, вик. Батюк М.Я.,

ауд.205

25.01 Урбоекологія,

вик. Гілета Л.А., ауд.305

Урбоекологія,

вик. Гілета Л.А., ауд.305

Урбоекологія,

вик. Гілета Л.А., ауд.*305

Урбоекологія,

вик. Гілета Л.А., ауд.*305

26.01 Розробка клієнт-серверних застосувань, вик. Риковський П.А., ауд.227

 

Початок іспитів о 09 год.00 хв.

* початок іспитів о 13 год. 00 хв.

 

 

Заступник директора з навчальної роботи                                                         О. Сулим

 

ПРАВНИЧЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Розклад оформлення заліків на зимовій сесії для студентів ІІІ курсу в І семестрі 2021 – 2022 н.р.

Державні іспити 2021

Розклад іспитів ІІ курс бакалавр

Іспитiв i залiкiв I курс (заочна форма)

Розклад iспитiв I курс (денна форма)

Розклад залiкiв I курс (денна форма) розклад залiкiв II кур

Розклад iспитiв II курс (денна форма)

Розклад залiкiв II курс (денна форма)

Розклад залiкiв, iспитiв II курс (заочна форма)

Розклад заліків ІІ курс (денна форма) – 2

Розклади декційних занять ІІ семестр 2020-21 н.р.

ЦКВ дошкільної освіти

ЦКВ педагогіки і психології

ЦКВ початкової освіти

ЦКВ гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Розклади  заліків  І семестр 2020-21 н.р.

розклад заліків дошкільна освіта

розклад заліків музеєзнавство

розклад заліків початкова освіта

розклад заліків соціальна робота

Програма державного іспиту з методики роботи соціального педагога спеціальності

231 Соціальна робота

Програма державного іспиту зі соціальної педагогіки та психології спеціальності

231 Соціальна робота

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з діловодства, спеціальних систем документування, документознавства та інформаційного забезпечення управління

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, фахових методик спеціальності 013 Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відділення початкової освіти

Відділення дошкільної освіти