Розклади заліків та іспитів ІІ семестру 2020/21 н.р. для студентів денної форми навчання

Державні іспити 2021

Розклад іспитів ІІ курс бакалавр

Іспитiв i залiкiв I курс (заочна форма)

Розклад iспитiв I курс (денна форма)

Розклад залiкiв I курс (денна форма) розклад залiкiв II курс бакалавр

Захист навчальної практики ІІ сем. 2020-2021 ШКВ ДШВ ДШС ШКМ

Розклад iспитiв II курс (денна форма)

Розклад залiкiв II курс (денна форма)

Розклад залiкiв, iспитiв II курс (заочна форма)

Розклад заліків ІІ курс (денна форма) – 2

Розклади декційних занять ІІ семестр 2020-21 н.р.

ЦКВ дошкільної освіти

ЦКВ педагогіки і психології

ЦКВ початкової освіти

ЦКВ гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Розклади  заліків  І семестр 2020-21 н.р.

розклад заліків дошкільна освіта

розклад заліків музеєзнавство

розклад заліків початкова освіта

розклад заліків соціальна робота

Програма державного іспиту з методики роботи соціального педагога спеціальності

231 Соціальна робота

Програма державного іспиту зі соціальної педагогіки та психології спеціальності

231 Соціальна робота

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з діловодства, спеціальних систем документування, документознавства та інформаційного забезпечення управління

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, фахових методик спеціальності 013 Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відділення початкової освіти

Відділення дошкільної освіти