Денне навчання

Розклади декційних занять ІІ семестр 2020-21 н.р.

ЦКВ дошкільної освіти

ЦКВ педагогіки і психології

ЦКВ початкової освіти

ЦКВ гуманітарної та соціально-економічної підготовки

Розклади  заліків  І семестр 2020-21 н.р.

розклад заліків дошкільна освіта

розклад заліків музеєзнавство

розклад заліків початкова освіта

розклад заліків соціальна робота

Програма державного іспиту з методики роботи соціального педагога спеціальності

231 Соціальна робота

Програма державного іспиту зі соціальної педагогіки та психології спеціальності

231 Соціальна робота

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з діловодства, спеціальних систем документування, документознавства та інформаційного забезпечення управління

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, фахових методик спеціальності 013 Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відділення початкової освіти

Відділення дошкільної освіти