Денне навчання

Розклади іспитів і заліків для студентів другого курсу

Розклад іспитів початкова освіта ІІ

Розклад іспитів інформаційна, соціальна робота ІІ

Розклад іспитів дошкільна освіта ІІ

Розклад заліків дошкільна освіта ІІ

Розклад заліків початкова освіта ІІ

Розклад заліків діловодство, соціальна робота ІІ

Програма державного іспиту з методики роботи соціального педагога спеціальності

231 Соціальна робота

Програма державного іспиту зі соціальної педагогіки та психології спеціальності

231 Соціальна робота

Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з діловодства, спеціальних систем документування, документознавства та інформаційного забезпечення управління

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту з педагогіки, фахових методик спеціальності 013 Початкова освіта

Програма комплексного кваліфікаційного іспиту спеціальності 012 Дошкільна освіта

Відділення початкової освіти

Відділення дошкільної освіти