Історія Коледжу

Педагогічний фаховий коледж

Львівського національного університету
імені Івана Франка

Історія  ВСП “Педагогічний фаховий коледж  Львівського національного університету імені Івана Франка”  розпочалася у 1871 році. 25.02.1871 р., відповідно до Статуту, затвердженого у Відні Міністерством віросповідань і освіти Австрії та Розпорядження Крайової шкільної ради у Львові (№ 1740) засновано у Львові Державну жіночу учительську семінарію та розпочато підготовку вчителів для початкової школи.

З 1875 р. у жіночій семінарії, що знаходилася на вул. Скарбківській (тепер вул. Лесі Українки) мали можливість навчатися майбутні вихователі дитячих дошкільних закладів. У 1895-1900 рр. зведено новий будинок для головного корпусу навчального закладу на вул. Сакраменток (тепер Туган-Барановського, 7), у стінах якого й досі формується сьогодення педагогічної освіти Львівщини. У 20-х роках ХХ ст. семінарії присвоєно ім’я Адама Асника, польського поета і драматурга ХІХ ст. У 1933 р. учительську семінарію перейменовано в Педагогічний ліцей, а в 1939 р. – ліцей реорганізовано в Педагогічну школу № 1, яка готувала вчителів І-ІV класів. У 1946 р. відкрито заочне відділення за цією ж спеціальністю.

У 1948 р. школа набула статусу Львівського педагогічного училища №1. У 1957-1969 рр. в училищі функціонувало музично-педагогічне відділення, трансформоване згодом у Педагогічне училище №2, а ще пізніше реорганізоване у Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси. З 1993 р. випускники відділення “Дошкільне виховання” почали отримувати одну із додаткових кваліфікацій – “Вихователь логопедичних груп”, “Організатор фізичного виховання в дошкільному закладі”, “Вихователь з правом навчання іноземної (англійської, німецької) мови”, “Керівник образотворчої діяльності в дошкільному закладі”. З 1989 р. по 1999 р. Львівське педагогічне училище № 1 – базовий навчальний заклад дошкільного виховання серед педагогічних училищ Західного регіону (завметодкабінетом у різні роки працювали – Л. Козачок, Д. Бородій, Р. Михайлишин, методисти – В.Сєрова, Л.Кос, Л.Жур). Яскравою сторінкою у діяльності Львівського педагогічного училища №1 стало відкриття у 1993 р. нової спеціальності – „Англійська мова та література”, а в 1995 р. – „Німецька мова та література”. У 1996 р., вперше серед педагогічних училищ України саме у Львові започатковано напрям підготовки “Соціальна педагогіка”.

У 1996 р. до Педагогічного училища приєднано Львівське музично-педагогічне училище імені Філарета Колесси (Рішення сесії Львівської обласної ради народних депутатів від 1 грудня 1995 р. та Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 29.01.96 р. № 98).

1 вересня 1999 року на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 02.07.99 р. № 238 “Про реорганізацію Львівського педагогічного училища №1” та Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 30.07.99 р. №868 на базі Львівського педагогічного училища №1 створено новий структурний підрозділ Університету на правах факультету – Педагогічний коледж Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2000 р. у Коледжі відновлено спеціальність “Початкове навчання”, прийом на яку було припинено у 1989 р. У 2003 році відкрито нову спеціальність “Дефектологія”; відновлено заочну форму навчання зі спеціальності “Дошкільне виховання”. З 2004 р. починає функціонувати заочна форма навчання зі спеціальності “Дефектологія” (зараз “Корекційна освіта”). Сьогодні Педагогічний коледж Університету – це вищий навчальний заклад, який здійснює підготовку бакалаврів та молодших спеціалівстів на базі повної загальної середньої освіти за напрямами: “Початкова освіта”, кваліфікації – “вчитель початкових класів”, “Дошкільна освіта”, кваліфікації – “вихователь дітей дошкільного віку” “Соціальна робота”, кваліфікація – “соціальний педагог”; бакалавр “Музеєзнавство, пам’яткознавство”(спеціалізація: шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі).

На заочній формі навчання готують молодших спеціалівстів  “Дошкільна освіта”, кваліфікація – “вихователь дітей дошкільного віку”

Чимало видатних постатей в історії культури України були випускниками саме цього навчального закладу: дружина М. Грушевського Марія Вояківська (перекладач, громадська діячка жіночого і просвітницького руху), Костянтина Малицька (Віра Лебедова) і Уляна Кравченко (відомі письменниці, громадські діячки), Марійка Підгiрянка (Марія Омелянівна Ленерт-Домбровська) – письменниця. Українську мову і літературу у семінарії викладав відомий мовознавець, етнограф, історик, громадський діяч Омелян Партицький (1871 – 1895 рр.); поет, прозаїк, критик, перекладач Осип Маковей (1910 – 1913 рр.); мовознавець, літературознавець, богослов, історик, міністр освіти УНР, професор Іван Огієнко (митрополит Іларіон) (1924 – 1926 рр.). Працювали тут Ольга Бачинська (Барвінська) (знана педагог і громадська діячка); Володимир Пекар (заслужений діяч мистецтв України, головний диригент хорової капели “Трембіта”); Марія Пекар (член Спілки майстрів народного мистецтва України, автор персональних виставок писанок, дитячих м’яких іграшок, вишивок, витинанок, аплікацій); Даниїла Байко (народна артистка України).

Першим директором Державної жіночої учительської семінарії був А. Лучкевич. Працювали на цій посаді згодом Ю. Дзерович (1919 – 1930), К. Матюшко (1939-1941); Ф. Токар (1944-1950); П. Падалка (1950-1952); П. Турченко (1952-1955); Л. Кулініч (1955-1974); З. Бервецька (1974-1978); С. Губич (1978-1993), Д. Бородій канд. псих. наук, доцент (1993 – 2011), З. Ленів канд. пед. наук (2011-2015).  З  2015 р. очолює коелектив Педагогічного коледжу  доцент, кандидат історичних наук Сурмач Оксана Іванівна.

Упродовж багатьох років заступниками з навчальної роботи працювали С. Квасниця, В. Лаврова, В. Чикуленко. З 1988 р. до 2016 р.  заступником директора з навчальної роботи працював І. Нестер, Заслужений працівник освіти України, який дбав про створення належного навчально-методичного забезпечення дисциплін, здійснював систематичний контроль і спонукає викладачів до запровадження нових підходів у моніторингу навчальних досягнень студентів, організовував перехід викладачів на кредитно-модульну систему навчання в контексті Болонського процесу. з 2016 р. – заступник директора з навчально – виховної роботи Дяків М.С, з 2017 р.- Сулим О.І. Заступник директора з виховної роботи (2007-2013 рр.) – О.Сурмач канд. іст. наук, викл. іст. України. У 1996 – 1999 рр. на цій посаді працювала М. Стельмах, у 1999 – 2007 рр. – Г. Пашук, яка розробила концепцію культурно-виховної діяльності Педагогічного коледжу, у 2013-2015 рр. – Г.Сенич.  З 1979 р. по 2016 рр. – заступник директора з навчально-виробничої роботи – Я. Гарасимів. Досвідченими заступниками директора були П. Карпінська, Д. Дубравська. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи – В. Крук. У 1978 – 2008 рр. на цій посаді працював О. Кос.  2011-13 рр. заступник директора з науково-методичної роботи – І. Кметь канд. філол. наук. Завідувачі відділень: дошкільної освіти – Л.Кос ; початкової освіти – О.Сулим,  з 2017 р.- канд.іст. наук Шукалович А.М.; 2008- 2011 рр. заочного – Г. Сенич. У 1994 – 2011 рр. філологічне відділення (англійська мова і література, німецька мова і література) очолювала Т. Петрова, а відділення музичного мистецтва (у 2000-2009 рр.) – В. Кайсін.

Тривалий час плідно працювали, формуючи творчих педагогів, викладачі: В. Садівничий, О. Бондарчук, І. Меланчук (українська мова і література); Н. Сасіна, В. Гладченко, Р. Балабан, О. Вітченко, Л. Бондаренко (російська мова і література); І. Демчук, І. Бучма (німецька мова); О. Закала, С. Гульченко, Н. Кондзьолка, Н. Дроф’як, М. Дмитерко (англійська мова); М. Базилюк, В. Дробоцький, В. Гуріна, Н. Кононович, Л. Майборода (всесвітня історія, суспільствознавство); Т. Демчишин (методики дошкільного виховання); Д. Карук, М. Мацько, О. Маркова (методика викладання природи); Л. Андрусова, О. Марчук, Н. Шарамко, К. Проскурня (методика розвитку мовлення); В. Бега, А. Щеулова (методика ФЕМУ); Л. Козачок, Г. Лукіна (дитяча література); Л. Песляк (виразне читання); М. Антків, Т. Швецова (ритміка і хореографія); Г. Боярчук, Л. Трубченко, Г. Садівнича, П. Карпінська, М. Сокіл, Г. Куца (педагогіка); В. Сєрова, В. Рудакова (психологія); Л. Чумаченко, З. Абрагамович (анатомія); Л. Малинович (дефектологія), В. Лобунь, Л. Панченко, Г. Шудра, С. Корнага (образотворче мистецтво), О. Мартиневич, Л. Волинська (художня праця); Л. Тимошенко, Е. Кувалдіна, О. Цюпка, О. Тимофіїв, Ю. Семенов (фізвиховання), Л. Жур (методика фізичного виховання), В. Крук, І. Шніцар, Б. Кунтий, Т. Курань, Р. Лемех, Л. Дацко, Н. Добрянська, М. Корвацька, В. Євтушек (індивідуальна музика); Л. Задунайська, Р. Кравцова (методика музичного виховання); І. Сельський, В. Литвиненко, Я. Чорненький, М. Скорук, Л. Леонтєва, М. Радушкін, Д. Фірман, П. Фірман (баян); Є. Скрипченко, Т. Собчук, Л. Сироїд (скрипка); Ю. Антків, М. Камінська, М. Телюк (диригування); Г. Бень, Є. Базів (постановка голосу); О. Кушніренко (музико-теоретичні дисципліни); Н. Юзюк, З. Заячківська, А. Шепель (фортепіано); заслуж. працівник культури С.-З. Демцюх, заслуж. артисти України М. Процев’ят, Г. Гавриш, І. Коцаба, нар. артисти України О. Громиш, А. Микитка, М. Шуневич, І. Кушплер.

Сьогодні серед викладачів Педагогічного коледжу – кандидати наук,  відмінники освіти України, “спеціалісти вищої категорії”, “старші викладачі”, “викладачі-методисти”. Викладачі Коледжу гідно продовжують і розвивають традиції попередніх поколінь. Серед них викладачі з багатолітнім досвідом праці у цьому навчальному закладі:  Р. Михайлишин (педагогіка, каліграфія); О. Колобич (психологія);  Кірсанова (образотворча діяльність з методикою навчання);  Л. Кос (методика розвитку мовлення); І. Каспрук (музика з методикою навчання) та інші.

У стінах Коледжу зростали науковці, що захистили кандидатські дисертації, серед яких: М. Якубовська канд. філол. наук., Д. Бородій канд. псих. наук., О. Смолінська канд. пед. наук., О. Гривнак канд. пед. наук., М. Стахів канд. пед. наук., І. Саляк канд. філол. наук., Т. Бабенко канд. пед. наук., Д. Дубравська канд. псих. наук., І. Коваль канд. псих. наук., Н. Мачинська канд. пед. наук., З. Ленів канд. пед. наук. Докторську дисертацію з порівняльного літературознавства захистила Л. Мацевко-Бекерська, Сурмач О.І.канд.іст.наук, Шукалович А.М, канд іст наук., Проц М.О. канд. пед наук, Корнят В.С., канд. пед наук. У цій справі зростає відповідальність предметних (циклових) комісій Коледжу в напрямку вдосконалення науково-методичної діяльності, яких налічується 5, а також методичного кабінету Коледжу, який успішно функціонує понад 18 років на чолі з Р. Михайлишин.

Викладачі коледжу за останні роки підготували та надрукували 85 навчальних посібників, бл. 300 статей.

Студенти навчаються у двох корпусах Педагогічного коледжу – на вул. Туган-Барановського, 7 та вул. Антоновича, 16. Для забезпечення якісної освіти у Коледжі обладнано 28 навчальних кабінетів з усіх загальноосвітніх, суспільних, соціально-економічних і фахових дисциплін, передбачених навчальними планами;  лабораторії (комп’ютерної та обчислювальної техніки, технічних засобів навчання, безпеки життєдіяльності та охорони праці), майстерні (художньої праці, обробки тканини та паперу). Працюють  мультимедійні кабінети, спортивна зала, актова зала, Франкова світлиця, зала ритміки та хореографії, філіал їдальні Університету. Фонд бібліотеки налічує понад 55 тис. примірників підручників, навчальних посібників, довідкової та художньої літератури, понад 30 найменувань періодичних видань, працює читальний зал.

Педагогічну практику студенти проходять у школах і дошкільних закладах, в тому числі й нового типу, загальноосвітніх і спеціальних школах-інтернатах, закладах соціальних служб, органах опіки та соціального захисту, архівах Львова.

Наукова робота викладачів сприяє ширшому залученню до неї студентів, які вчаться вести наукові дослідження, писати реферати, повідомлення, інформації, готуватися до семінарів і конференцій, виконувати курсові та випускні роботи. Культурно-мистецькі заходи, різноманітні конкурси, виставки, педагогічні читання згуртовують та надихають до праці викладачів і студентів. Студенти Педагогічного коледжу – учасники та переможці різноманітних предметних олімпіад, щорічного Міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. За останні шістдесят років випускниками Коледжу стало понад 21 тис. педагогів, серед яких – понад 5 тис. учителів початкового навчання, понад 13 тис. вихователів дитячих дошкільних закладів, близько 1 тис. учителів музики та музичних керівників, близько 11 тис. учителів англійської та німецької мови, понад 300 соціальних педагогів, практичних психологів, понад 200 вчителів-дефектологів, логопедів.

З представниками наукових і навчальних закладів Польщі, Німеччини, Швеції, Данії, Канади, США, Росії налагоджена співпраця викладачів та студентів Коледжу. Участь у міжнародних наукових конференціях і семінарах сприяє зростанню фаховості та обміну досвідом викладачів. Педагогічний коледж бере участь у міжнародних освітніх проектах. Викладачі спеціальності “Соціальна педагогіка” пройшли стажування у Міжнародній школі гуманітарних наук Східної і Центральної Європи та Фундації Стефана Баторія (Польща); були слухачами курсів “Запобігання сімейному насильству” (Family Violence Prevention) та “Уміння володіти гнівом” (Anger Management) (організатор – Grant MacEwan Community College (Форт Саскачевань, Канада) в рамках українсько-канадської освітньої програми “Міжнародна жіноча співпраця”. Спільно з Едмонтонським університетом проведено конференцію “Жінка і бідність в ситуації свободи і трансформації суспільства: досвід Канади і України” (Форт Саскачевань, Канада). Налагодились двосторонні контакти з Інститутом педагогіки вищої школи міста Тарнобжег (Польща). Студенти Коледжу – постійні учасники фестивалю аматорських театральних студентських колективів, які щороку відбуваються в місті Перемишлі (Польща).       Коледж був залучений до Міжнародного українсько-канадійського проекту “Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні” (2008 – 2013), у якому робоча група працює над створенням навчально-методичного забезпечення для підготовки фахівців до роботи в закладах з інклюзивною формою навчання. В рамках цього проекту викладачі напряму корекційна освіта пройшли стажування в Канаді на факультеті Освітньої психології Університету Альберти (Ленів З., Заплатинська А. та викладач англійської мови Захарчук М. у 2006 році). У 2009-2010 роках стажувались викладачі англійської мови Нестер І. та Деркач Ю. в Університеті МакЮена (Едмонтон, Альберта). У 2011 році підписано угоду про тривалу науково-педагогічну співпрацю Педагогічного Коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка та Малопольської Вищої школи у Бжеську (Польща).

Давні традиції та міжнародна співпраця, інноваційні методи викладання, змістовна навчально-методична, виховна, наукова, профорієнтаційна робота навчального закладу сприяє формуванню нової генерації педагогів, що гідно реалізовують себе у сучасному освітньому просторі задля майбутнього України.