Персонал

Дирекція

в.о. директораСУРМАЧ Оксана Іванівнав.о. директора
заступник директораСУЛИМ Ольга Іванівназаступник директора
заступник директораЛЕСІВ Марта Степанівназаступник директора

Циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

(сумісник)СУЛИМ Ольга Іванівна (сумісник)
завідувачПОДАНОВСЬКА Галина Володимирівназавідувач
викладачГАЛАТА Діана Романівнавикладач
викладачГРИНЬО Людмила Ярославівнавикладач
викладачКІРСАНОВА Олена Вікторівнавикладач
викладачПАРОБІЙ Юрій Богдановичвикладач
викладачСОБОЛЕВСЬКА Оксана Богданівнавикладач
викладачЦИГИЛИК-КОПЦЮХ Оксана Олегівнавикладач

Циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально - економічної підготовки

завідувачІВАХ Оксана Стефанівназавідувач
професор, (сумісник)КАРАМАНОВ Олексій Владиславовичпрофесор, (сумісник)
доцент (сумісник)СУРМАЧ Оксана Іванівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ШУКАЛОВИЧ Анна Миколаївнадоцент (сумісник)
викладачБАНКОВСЬКИЙ Карл Йосифовичвикладач
викладачГОШКО Роксолана Олегівнавикладач
викладачГУЛЬЧЕНКО Світлана Геннадіївнавикладач
викладачГУЛЯЙГОРОДСЬКА Олена Мирославівнавикладач
викладачДАНИЛЮК Мирослава Михайлівнавикладач
викладачДУМИЧ Оксана Михайлівнавикладач
викладачПРОКІП Андрій Володимировичвикладач
викладачРАВЛІНКО Зоряна Петрівнавикладач
викладачСЕНИЧ Галина Богданівнавикладач
викладачСОРОКА Галина Михайлівнавикладач
викладачШАЛАЄВА Ольга Зіновіївнавикладач

Циклова комісія викладачів педагогічно - психологічних та соціальних дисциплін

завідувач (сумісник)МИХАЙЛИШИН Романа Романівназавідувач (сумісник)
доцент (сумісник)ЛОЗИНСЬКА Світлана Вікторівнадоцент (сумісник)
доцент (сумісник)ПРОЦ Марта Орестівнадоцент (сумісник)
викладачВЕРХОЛЯК Марія Романівнавикладач
викладачКОЛОБИЧ Оксана Петрівнавикладач

Циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності Екологія (прикордонний екологічний контроль), (агроекологія і агробізнес), (комп'ютерні технології в екології та управління якістю довкілля), (екологічні біотехнології)

завідувачЛУЦИШИН Олена Зіновіївназавідувач
викладачБАТЮК Наталія Мирославівнавикладач
викладачГІЛЕТА Любов Андріївнавикладач
викладачДЗІКОВСЬКА Марія Ігорівнавикладач
викладачДУДОК Катерина Петрівнавикладач
викладачКНИШ Іван Богдановичвикладач
викладач (сумісник)ЛЕСІВ Марта Степанівнавикладач (сумісник)
викладачЛЮБАС Наталія Миронівнавикладач
викладачСТЕЛЬМАЩУК Соломія Яремівнавикладач
викладачХИМОЧКА Галина Михайлівнавикладач
викладачШПАКІВСЬКА Ірина Миронівнавикладач

Циклова комісія з професійно-орієнтовних дисциплін спеціальності Комп'ютерні науки та математично-природничої підготовки

завідувач (сумісник)БАТЮК Михайло Ярославовичзавідувач (сумісник)
викладачБЛАГІТКО Богдан Ярославовичвикладач
викладачДУФАНЕЦЬ Марта Василівнавикладач
викладачКАЛІВОШКА Богдана Михайлівнавикладач
викладачКНІГІНІЦЬКИЙ Олександр Васильовичвикладач
викладачЛИСЕЦЬКА Олександра Юріївнавикладач
викладачЛЮБУНЬ Зіновій Михайловичвикладач
викладачРИКОВСЬКИЙ Петро Антоновичвикладач
викладачСЛОБОДЗЯН Дмитро Петровичвикладач
викладачХВИЩУН Іван Олександровичвикладач