Батюк Наталія Мирославівна

Посада: викладач Циклова комісія зі спеціальності Екологія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-92

Електронна пошта: nataliya.batyuk@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

Проблеми ґенези, географії і класифікації ґрунтів Західного регіону України. Проблеми деградації ґрунтів Опілля.

Курси

Публікації

1. Павлюк Н. Эрозионно-деградационные процессы в почвах ополья Украины // Lucrările conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice “Solul – una din problemele principale ale secolului XXI”. – Moldova, Chişinău: 2003. – Р. 213–214.

2. Павлюк Н. Фактори інтенсифікації ерозійних процесів у сірих лісових ґрунтах Опілля // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції “Молодь, освіта, наука, культура і національна свідомість”. – Київ, 2003. – С. 270–272.

3. Павлюк Н. Структурно-агрегатний стан сірих опідзолених ґрунтів Бібрсько-Перемишлянського Опілля // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів, 2003. – С. 278–282.

4. Павлюк Н. Історія дослідження ґрунтів Опілля // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки. Матеріали Міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті. – Львів, 2003. – С. 276–277.

5. Павлюк Н. Екологічний стан сірих лісових ґрунтів Придністровського Опілля // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: географія. – Тернопіль, 2004. – №2. – Ч.1. – С. 134–138.

6. Павлюк Н. Фізичні властивості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля та їхня зміна у процесі антропогенезу // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2004. – Випуск 30. – С. 206–212.

7. Павлюк Н. Динаміка вмісту гумусу в сірих опідзолених ґрунтах Опілля // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції “Наука і освіта 2004”. Географія та геологія. – Дніпропетровськ, 2004. – Т. 57. – С. 51–52.

8. Павлюк Н. Вплив ерозії ґрунту на стан агроландшафтів Бібрсько-Перемишлянського Опілля // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2004. – Випуск 46. – Т. 1. – С. 91–96.

9. Павлюк Н. Морфогенетичні особливості ясно-сірих опідзолених ґрунтів Львівського Опілля // Науковий вісник Черні-вецького університету: Збірник наукових праць. Географія. – Чернівці, 2005. – Випуск 238. – С. 55–60.

10. Павлюк Н. Деградаційні процеси в сірих лісових ґрунтах Опілля // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Львів, 2006. – Випуск 33. – С. 295–300.

11. Павлюк Н. Трансформація кислотно-основних властивостей ясно-сірих лісових ґрунтів Опілля під впливом агрогенези // Ґенеза, географія та екологія ґрунтів. Збірник наукових праць. – Львів, 2008. – С. 384–389.

12. Павлюк Н. Трансформація гумусового стану ясно-сірих лісових ґрунтів Опілля під впливом антропоґенези // Вісник Одеського національного університету. – Том 14. Випуск 7. – Географічні та геологічні науки. – 2009. – С.153–159.

13. Павлюк Н. Зміни гумусового стану сірих лісових ґрунтів Опілля під впливом окультурення  // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Книга друга. – Харків, 2010. – С.144–145.

Біографія

Народилася 10 грудня 1978 р. у м. Львові. У 2001 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка і вступила в аспірантуру. З 2003 по 2005 р. працювала на посаді інженера Природничого коледжу. У 2005 р. закінчила навчання в аспірантурі. З 2005 р. і по теперішній час працює на посаді викладача Природничого коледжу. 24 вересня 2010 р. успішно захистила дисертацію на тему ”Сірі лісові грунти Опілля”.

З 01.01.2021 р.- викладач Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка “.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!