Вітаємо Вас на веб-сайті одного з найдавніших педагогічних навчальних закладів України

        У 2021 році Коледж відзначив 150-річчя з часу заснування. Це історична подія в нашому освітянському житті ще й тому, що 2021 рік  ознаменований 30-ю річницею незалежності України, 360-ю річницею з часу заснування Львівського національного університету імені Івана Франка.

         Сьогодні ВСП “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” – це коледж, який здійснює підготовку  фахових молодших бакалаврів на базі повної загальної середньої освіти за  спеціальностями: “Початкова освіта”, “Дошкільна освіта”, “Соціальна робота” , “Комп’ютерні науки”, “Екологія”. Коледж у 2017/18 навчальному році відкрив нову цікаву міждисциплінарну спеціальність “027 Музеєзнавство, пам’яткознавство” за освітнім ступенем “бакалавр”.

       Давні традиції та міжнародна співпраця, інноваційні методи викладання, змістовна навчально-методична, виховна, наукова, профорієнтаційна робота у ВСП “Педагогічний фаховий  коледж ЛНУ імені Івана Франка” сприяє формуванню нової генерації професіоналів, що гідно реалізовують себе у сучасному європейському освітньому просторі задля майбутнього України. Сподіваємось, що світовий науково-інформаційний досвід спілкування сприятиме духовному взаємозбагаченню задля євроінтеграції та збереження для майбутніх поколінь надбань освіти, культури, науки.