Спеціальності

У  Коледжі проводиться набір на

підготовку _бакалавра 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю      

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Кваліфікація:

бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства.

Строк навчання _3 роки 10 місяців__

У  Коледжі також проводиться набір на такі спеціальності

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність

(молодший бакалавр)

Код спеціальності Кваліфікація

Дошкільна освіта

012

 

вихователь дітей дошкільного віку

Початкова освіта

013

вчитель початкової освіти

Соціальна робота

231

 

соціальний педагог

Екологія

 

Комп’ютерні науки

101

 

122

технік-еколог

 

технік-програміст

Педагогічний коледж  рекламка