Спеціальності

У  Коледжі проводиться набір на

підготовку _бакалавра 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю      

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

із спеціалізацією Музейні комунікації у сфері освіти та культури

Кваліфікація:

бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства.

Фахівець з музейних комунікацій у сфері освіти та культури.

Строк навчання _3 роки 10 місяців__

У  Коледжі також проводиться набір на такі спеціальності

Спеціальність

(молодший спеціаліст)

Код спеціальності Кваліфікація

Дошкільна освіта

012

 

вихователь дітей дошкільного віку

Початкова освіта

013

вчитель початкової освіти

Соціальна робота

231

 

соціальний педагог

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

029

молодший спеціаліст з діловодства, секретар-діловод