Спеціальності

У  Коледжі проводиться набір на

підготовку _бакалавра 

з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю      

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство

Кваліфікація:

бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства.

Строк навчання _3 роки 10 місяців__

У  Коледжі також проводиться набір на такі спеціальності

(термін навчання 1 рік 10 місяців)

Спеціальність

(молодший бакалавр)

Код спеціальності Кваліфікація

Дошкільна освіта

012

 

вихователь дітей дошкільного віку

Початкова освіта

013

вчитель початкової освіти

Соціальна робота

231

 

соціальний педагог

Педагогічний коледж  рекламка