Правила прийому 2021 р.

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо – професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2021 році

Правила прийому: Rules_Colledge_2021_20201229_133211

Тел. (032) 239-40-13

 

Педагогічний  коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка

здійснює підготовку молодшого бакалавра та бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти(2020 р.)

У  Коледжі проводиться набір на:

підготовку _бакалавра  з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю      

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство.

Кваліфікація:бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства.

Строк навчання _3 роки 10 місяців  (вартість одного року навчання 1580 грн.)

Конкурсні предмети ЗНО:

  1. Українська мова і література

  2. Історія України.

  3. Іноземна мова або географія.

Спеціальності

(фаховий молодший бакалавр) 

Код спеціальності Перелік конкурсних предметів- іспити або ЗНО(2021 р.) Термін навчання Ліцензований обсяг,

бюджетне замовлення,

вартість навчання у 2020-21н.р.

Кваліфікація
      Дошкільна освіта 012 Українська мова Денна – 1 рік 10 місяців

Заочна – 1 рік 10 місяців

75/32/14831грн

50/10/7416 грн.

Вихователь дітей дошкільного віку
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Початкова освіта 013 Українська мова 1 рік 10 місяців 75/32/14831грн Вчитель початкової освіти
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Соціальна робота 231 Українська мова 1 рік 10 місяців 30/15/14831грн Соціальний педагог
Історія України, математика,

іноземна мова (на вибір)

Екологія

 

 

 

Комп’ютерні науки

101

 

 

 

122

 

Українська мова

Біологія, географія, історія України (на вибір)

 

Українська мова

Математика, фізика, іноземна мова (на вибір)

 

1 рік 10 місяців

 

 

 

1 рік 10 місяців

30/24/12886грн.

 

 

 

30/15/14496грн.

Технік-еколог

 

 

 

Технік-програміст

Випускник може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра.           

 Корпус № 1                                                                               Корпус № 2

вул. Туган – Барановського, 7                                                    вул. Антоновича, 16

м. Львів, 79005                                                                                 м.Львів, 79018

тел. для довідок:                                                                               тел. для  довідок:

239-40-13                                                                                               237-09-53, 239-42-75(76)

 

Веб-сайт Коледжу  : http://pedcollege.lnu.edu.ua,

e-mail: pedcollege@lnu.edu.ua

Адреса приймальної комісії Університету:

вул. Січових Стрільців, 14,

м. Львів, 79602.

тел. 272-20-68, 239-43-30

Сайт Університету: http://lnu.edu.ua