Правила прийому 2020 р.

Правила прийому на навчання для здобуття освітньо – професійних ступенів бакалавра та  фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка” у 2020 році

оновлена редакція  rules_ped

Тел. (032) 239-40-13

Правила прийому на навчання до Педагогічного фахового Коледжу Львівського національного університету  імені Івана Франка 2020 р.:   rules_pedagog

 

Педагогічний  коледж

Львівського національного університету імені Івана Франка

здійснює підготовку молодшого бакалавра та бакалавра

на основі повної загальної середньої освіти

У  Коледжі проводиться набір на:

підготовку _бакалавра  з галузі знань 02 Культура і мистецтво за спеціальністю      

  027 Музеєзнавство, пам’яткознавство.

Кваліфікація:бакалавр з музеєзнавства, пам’яткознавства.

Строк навчання _3 роки 10 місяців  (вартість одного року навчання 1580 грн.)

Конкурсні предмети ЗНО:

  1. Українська мова і література

  2. Історія України.

  3. Іноземна мова або географія.

Спеціальності

(фаховий молодший бакалавр) 

Код спеціальності Перелік конкурсних предметів- іспити або ЗНО(2020 р.) Термін навчання Ліцензований обсяг,

бюджетне замовлення,

вартість навчання у 2020-21н.р.

Кваліфікація
      Дошкільна освіта 012 Українська мова та література Денна – 1 рік 10 місяців

Заочна – 1 рік 10 місяців

75/32/14831грн

50/10/7416 грн.

Вихователь дітей дошкільного віку
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Початкова освіта 013 Українська мова та література 1 рік 10 місяців 75/32/14831грн Вчитель початкової освіти
Історія України, математика,  біологія (на вибір)
Соціальна робота 231 Українська мова та література 1 рік 10 місяців 30/15/14831грн Соціальний педагог
Історія України, математика,

іноземна мова (на вибір)

Випускник може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра.           

 Корпус № 1                                                                               Корпус № 2

вул. Туган – Барановського, 7                                                    вул. Антоновича, 16

м. Львів, 79005                                                                                 м.Львів, 79018

тел. для довідок:                                                                               тел. для  довідок:

239-40-13                                                                                               237-09-53, 239-42-75(76)

 

Веб-сайт Коледжу  : http://pedcollege.lnu.edu.ua,

e-mail: pedcollege@lnu.edu.ua

Адреса приймальної комісії Університету:

вул. Січових Стрільців, 14,

м. Львів, 79602.

тел. 272-20-68, 239-43-30

Сайт Університету: http://lnu.edu.ua