Твої перспективи

Випускник Коледжу  може продовжити навчання на споріднених  факультетах ВНЗ для  здобуття освіти на рівні бакалавра та магістра, а також працювати на посадах відповідно до кваліфікації.

Спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (бакалавр)

Випускники зможуть працювати:

 • методистами позашкільного закладу;
 • фахівцями в галузі освіти;
 • молодшими науковими співробітниками музеїв;
 • методистами закладів культури;
 • екскурсоводами та організаторами подорожей;
 • працівниками малих підприємсвт у сфері культури, відпочинку та спорту.

 

Спеціальність  012 Дошкільна освіта( молодший бакалавр)

Посади, які можуть займати випускники:

 • вихователь дітей дошкільного віку;
 • вихователь дітей дошкільного віку в дитячому будинку;
 • вихователь дітей дошкільного віку в центрі розвитку дитини;
 • вихователь дітей дошкільного віку в сім’ї.

 

Спеціальність 231 Соціальна робота( молодший бакалавр)

Посади, які можуть займати випускники:

 • соціальний педагог;
 • організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми;
 • працівник соціальної служби для молоді;
 • працівник служби «Телефон довіри»;
 • соціальний гувернер.

 

Спеціальність   013 Початкова освіта (молодший бакалавр)

Посади, які можуть займати випускники:

 • вчитель початкових класів;
 • вихователь групи продовженого дня;
 • керівник гуртка в початковій школі.

 

Спеціальність 101 Екологія (молодший бакалавр)

Посади, які можуть займати випускники:

 •  техніка-еколога;
 •  лаборанта, спостерігача за довкіллям;
 •  помічника експерта з екологічної оцінки в:
  -управліннях екології та природних ресурсів обласних державних адміністрацій;
  -державних екологічних інспекціях адміністративних областей;
  -управліннях водних, земельних ресурсів, лісового господарства.

 

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки (молодший бакалавр)

Посади, які можуть займати випускники:

 • технік-програміст;
 • технік інформаційно-обчислювального центру;
 • інженер з обслуговування комп’ютерних мереж;
 • розробник web-сайтів.