Нормативні документи (положення)

Положення про коледж

Перелік Положень
Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка»

1. Положення про організацію освітнього процесу у Відокремленому
структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка». Положення про навчання

2. Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
фахової передвигцої та вищої освіти Відокремленого структурного підрозділу
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету
імені Івана Франка».Положення про контроль

3. Положення про екзаменаційну комісію у Відокремленому структурному
підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка».Положення про ЕК

4. Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої
освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий
коледж Львівського національного університету імені Івана Франка».Положення про апеляцiю

5. Положення їТро порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової
передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у Відокремленому
структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка».Положення про вiльний вибiр дисциплін

6. Положення про порядок повторного вивчення окремих дисциплін у
Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка».Порядок повтор. вивчення

7. Положення про проведення практик здобувачів фахової передвищої та вищої
освіти Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий
коледж Львівського національного університету імені Івана Франка».Положення про практик

8. Положення про навчання студентів без відриву від виробництва у
Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка».Положення про ООП

9. Положення про порядок визнання у Відокремленому структурному
підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка» результатів навчання здобутих у
неформальній та інформальній освіті  Порядок визнання