Нормативні документи

Положення про Коледж

Ліцензіі на освітню діяльність Коледжу

Стратегія розвитку Коледжу

Положення про освітній процес (2023 н.р.)

Положення про організацію освітнього процесу у відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка»:Положення Про організацію освітнього процесу2021

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛЕННЯ 2023

Положення про контроль та оцінювання навчальних досягнень здобувачів
фахової передвигцої та вищої освіти Відокремленого структурного підрозділу
«Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету
імені Івана Франка».положення про контроль та оцінювання

Положення про екзаменаційну комісію у Відокремленому структурному
підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка».Положення про ЕК

Положення про апеляцію результатів контрольних заходів здобувачів вищої
освіти у Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий
коледж Львівського національного університету імені Івана Франка».Положення про апеляцiю

Склад апеляційної комісії

Склад апеляційної комісії2023

Положення їТро порядок забезпечення вільного вибору здобувачами фахової
передвищої та вищої освіти навчальних дисциплін у Відокремленому
структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка».Положення Про порядок забезпечення вільного вибору

Положення про порядок повторного вивчення окремих дисциплін у
Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж
Львівського національного університету імені Івана Франка».Порядок повтор. вивчення

Положення про проведення практик здобувачів фахової передвищої та вищої
освіти Відокремленого структурного підрозділу «Педагогічний фаховий
коледж Львівського національного університету імені Івана Франка».Положення про практику

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення Положення про порядок переведення

Положення про порядок визнання у Відокремленому структурному
підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного
університету імені Івана Франка» результатів навчання здобутих у
неформальній та інформальній освіті  Порядок визнання

Положення про відкриті заняття_коледж

Положення про преміювання працівників

Положення про забезпечення академічної доброчесності

 

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Положення про визнання та перезарахування результатів навчання учасників академічної мобільності у Львівському національному університеті імені Івана Франка