Конференції

Участь у наукових заходах викладачів

ВСП Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022/2023 навчальний рік

 •  Романа Михайлишин. Тренінг 18 вересня 2022 р. м. Київ. Актуальність філософсько-педагогічного вчення Г. Сковороди в умовах сьогодення. Національна ідея поглядів Сковороди.
 • Ольга Сулим. Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Музейна педагогіка як основа для оволодіння фахом музейника.
 • Анна Шукалович. Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Музейна педагогіка як основа для оволодіння фахом музейника.
 • Оксана Сурмач. Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Музейна педагогіка у системі навчально-виховної роботи Коледжу.
 • Олексій Караманов Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Універсальність ідей музейної педагогіки в сучасному освітньому дискурсі.
 • Романа Михайлишин. Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м.Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Місце педагогічної творчості у музейній педагогіці.
 • Марта Проц. Регіональний науково-методичний семінар-практикум 27 вересня 2022 р., м.Львів. Освітні технології навчання природничої освітньої галузі у початковій та дошкільній освіті. Проєктна діяльність на уроках інтегрованого курсу «Я досліджую світ.
 • Романа Михайлишин. Педагогічні читання 09 жовтня 2022 р. м. Івано-Франківськ. На пошану пам’яті Богдана Ступарика – визначного українського науковця і педагога. Національно-патріотичне виховання молоді в працях Івана Ющишина та Богдана Ступарика: порівняльний аспект.
 • Марта Проц. ІX Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 17-18 жовтня 2022 р., м. Луцьк. Нова українська школа: теорія і практика. Нова українська школа в просторі розвитку педагогічного новаторства: ретроспективний аналіз.
 • Марта Проц Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція 20 жовтня 2022 р. Григорій Сковорода: діалог із сучасністю. Принципи професійної етики у поглядах Григорія Сковороди.
 • Романа Михайлишин. Круглий стіл 07 листопада 2022 р. м. Львів. Синерія в системі управління якустю освітніх послуг у закладах фахової передвищої освіти. Якість освіти як визначальний чинник в підготовці фахівців освітньої галузі.
 • Марія Верхоляк. Круглий стіл 08 листопада 2022 р. м. Львів. Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспро-можного фахівця у галузі соціальної роботи. Соціальна педагогіка у сучасному освітньому просторі.
 • Оксана Сурмач. Круглий стіл 08 листопада 2022 р. м. Львів. Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспро-можного фахівця у галузі соціальної роботи. Особливості підготовки фахівців соціальної сфери в умовах війни.
 • Ольга Сулим. Круглий стіл 08 листопада 2022 р. м. Львів. Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспро-можного фахівця у галузі соціальної роботи. Освітньо-професійні програми підготовки фахового молодшого бакалавра.
 • Романа Михайлищин. Круглий стіл 08 листопада 2022 р. м. Львів. Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспро-можного фахівця у галузі соціальної роботи. Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок здобувача освіти.
 • Романа Михайлищин. VIII Міжнародна науково-практична конференція 16 листопада 2022 р. м. Львів. Григорій Сковорода у сучасному багатовимірному світі (до 300-річчя від дня народження). Актуальність народно-педагогічного вчення Григорія Сковороди в умовах сьогоденя.
 • Марта Проц. IV Міжнародна науково-практична конференція, 22-23 листопада 2022 р., м.Івано-Франківськ. Модернізація системи освіти в гірських регіонах: національний і глобальний виміри. Виклик війни: нові проблеми інклюзивної освіти.
 • Леся Кос. Міжнародна (заочна) науково-практична конференція 22-23 листопада 2022 р. м.Хмельницький. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї в корекційно-педагогічній роботі з дітьми з загальним недорозвитком мовлення.
 • Романа Михайлишин. Міжнародна (заочна) науково-практична конференція 22-23 листопада 2022 р. м. Хмельницький. Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти. Соціально-педагогічні аспекти організації дистанційного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
 • Оксана Сурмач. VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м.Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Сковорода про роль праці у розвитку особистості.
 • Олексій Караманов. VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м.Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Постать Григорія Сковороди в сучасному культурному дискусі.
 • Анна Шукалович. VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м.Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода – мандрівний учитель життя.
 • Романа Михайлишин. Педагогічні читання 06 грудня 2022 р. м. Львів. Філософсько-педагогічне вчення Григорія Сковороди в контексті освіти України.
 • Марія Верхоляк. Міжнародна науково-практична конференція 06-07 грудня 2022 р. м. Львів. Григорій Сковорода український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження). Проблема щастя людини та гармонійного розвитку у творах Григорія Сковороди.
 • Романа Михайлишин. Міжнародна науково-практична конференція 06-07 грудня 2022 р. м.Львів. Григорій Сковорода український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження). Етико-гуманістичні вчення Григорія Сковороди: педагогічний аспект.
 • Леся Кос. Міжнародна науково-практична конференція 06-07 грудня 2022 р. м. Львів. Григорій Сковорода український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження). Особливості та педагогічний потенціал байок Григорія Сковороди.
 • Мар’яна Нестер. Міжнародна науково-практична конференція 06-07 грудня 2022 р. м. Львів. Григорій Сковорода український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження). Григорій Сковорода про виховання дітей.
 • Ірина Каспрук. Міжнародна науково-практична конференція 06-07 грудня 2022 р. м. Львів Григорій Сковорода український філософ-містик, богослов, поет і педагог (до 300-річчя від дня народження). Музично-просвітницька діяльність Григорія Сковороди.
 • Леся Кос. Всеукраїнська науково-практична конференція 19 грудня 2022 р. м.Хмельницький. Сімнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського:організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Врахування індивідуально-типологічних особливостей дошкільників під час навчання розмовного мовлення.
 • Романа Михайлишин. Всеукраїнська науково-практична конференція 19 грудня 2022 року м. Хмельницький. Сімнадцяті педагогічні читання пам’яті М.М.Дарманського:організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Пошуково-дослідницька спрямованість підготовки майбутніх педагогів в умовах освітнього процесу.
 • Марта Проц. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023р. м. Львів. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи.
 • Галина Подановська. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Розвиток читацької самостійності здобувачів початкової освіти на уроках роботи з дитячою книжкою.
 • Олена Бача. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Формування критичного мислення школярів в умовах особистісно-орієнтованого навчання.
 • Тетяна Васильків. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Реалізація педагогічних умов формування художньо-естетичного світобачення майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки.
 • Леся Кос. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Педагогічний потенціал народної казки у розвитку словесної творчості старших дошкільників.
 • Марія Верхоляк. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Технології соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами.
 • Романа Михайлишин. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 07-08 лютого 2023 р. м. Львів. Якість освіти як визначальний чинник у підготовці фахівців освітньої галузі.
 • Галина Подановська. Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти 08-09 лютого 2023 р. м.Львів. Розвиток читацької самостійності здобувачів початкової освіти на уроках роботи з дитячою книжкою.
 • Галина Подановська. Ⅲ Всеукраїнська науково-практична конференція педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів. 21-22 лютого 2023 р. м. Чернігів. Стан, проблеми та перспективи розвитку мовно-літературної освіти в умовах реалізації продуктивної освітньої стратегії. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як лінгводидактична проблема.
 • Світлана Деміхова. Всеукраїнський інтернент-марафон.22 лютого 2023 р. м.Запоріжжя. Педагогічна скарбничка:онлайн-інструменти сучасного педагога. Цифрові інструменти Google для освіти.
 • Олена Бача. IV Міжнародна студентська наукова конференція 17 березня 2023 р. м. Полтава. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень. Особистісно орієнтоване навчання як ефективна форма організації освітнього процесу молодших школярів в умовах військового часу.
 • Олена Бача. IV Міжнародна студентська наукова конференція 17 березня 2023 р. м. Полтава. Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень. Формування творчих здібностей учнів початкової щколи засобами ігрових технологій.
 • Тетяна Васильків. Міжнародна мультидисциплінарна наукова інтернет-конференція 22-23 березня 2023 р. м.Львів, Україна- м.Переворськ, Польща. Сімдесят треті економіко-правові дискусії. Серія: соціальні та гуманітарні науки. Естетична культура як важлива складова професійної компетентності педагогів.
 • Олена Бача. The 1st International scientific and practical conference 26-28 березня 2023 р. м. Київ. Modern problems of science, education and society. Особливості формування екологічної культури молодших школярів.
 • Олена Бача. Міжнародна науково-практична конференція 30 березня 2023 р. м. Біла Церква. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ХХІ столітті. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи.
 • Оксана Сурмач. Всеукраїнський науково-методичний семінар 06 квітня 2023 р. м. Львів. Освітній простір школи і музею в контексті нової української школи. Особливості впливу музейної педагогіки на формування креативних якостей особистості.
 • Марта Проц. Всеукраїнський науково-методичний семінар 06 квітня 2023 р. м. Львів. Освітній простір школи і музею в контексті нової української школи. Аналіз міждисциплінарного та інтегрованого підходів до організації освітнього процесу: вітчизняний і зарубіжний досвід.
 • Олексій Караманов. Всеукраїнський науково-методичний семінар 06 квітня 2023 р. м. Львів. Освітній простір школи і музею в контексті нової української школи. Актуальні питання розвитку музейної педагогіки в контексті реформ НУШ.
 • Олена Бача. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених 13-14 квітня 2023 р. м. Львів. Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів. Педагогічна творчість учителя молодших класів і шляхи її розвитку у педагогічній практиці.
 • Романа Михайлишин. Всеукраїнський круглий стіл 21 квітня 2023 р. Психологічні підходи до використання сучасних видів мистецтва у всебічному розвитку особистості в умовах війни. Писанка – культурологічний феномен українського декоративно-прикладного мистецтва.
 • Марта Проц. Всеукраїнська науково-практична конференція 27 – 28 квітня 2023 р. м. Дрогобич. Розвиток освіти в кризових умовах: історія, теорія, практика. Шляхи впровадження технологій дистанційного навчання в освітній процес майбутніх учителів початкової школи.
 • Марта Проц. V Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція молодих учених 10-11 травня 2023 р. м. Харків. Інноваційні і педагогічні технології в цифровій школі. Інклюзивна освіта у Туреччині.
 • Зоряна Ланцута. Науково-практична конференція 11 травня 2023 р. м. Київ. Підготовка конкурентоздатних працівників у закладах ФПО: стан, проблеми та перспективи розвитку. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців.
 • Олександра Лисецька. Науково-практична конференція 11 травня 2023 р. м. Київ. Підготовка конкурентоздатних працівників у закладах ФПО: стан, проблеми та перспективи розвитку. Удосконалення навичок самостійної роботи студентів під час освітньої діяльності.
 • Романа Михайлишин. Ⅰ Міжнародна науково-практична конференція 19 травня 2023 р. м. Івано-Франківськ. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі. Особливості підготовки фахівців соціальної роботи в умовах соціальної інноваційності.
 • Оксана Соболевська. Ⅰ Міжнародна науково-практична конференція 19 травня 2023 р. м. Івано-Франківськ. Сучасні тенденції розвитку соціальної роботи в Україні та зарубіжжі. Соціально-педагогічна робота зі сім’ями, які опинились у складних життєвих обставинах.
 • Романа Михайлишин. Всеукраїнська науково-практична конференція 26 травня 2023 р. м. Полтава. Становлення особистості в умовах сучасного розвитку суспільства: соціально-педагогічний, психологічний, корекційний і медичний аспект. Формування мотивації до навчання здобувачів вищої освіти в умовах війни.
 • Романа Михайлишин. Всеукраїнська науково-практична конференція 30 травня 2023 р. м. Львів. Професійна підготовка фахівців у контексті потреб сучасного ринку. Педагогічні умови підготовки фахівців соціальної сфери.
 • Мар’яна Нестер. Всеукраїнська науково-практична конференція 30 травня 2023 р. м. Львів. Професійна підготовка фахівців у контексті потреб сучасного ринку. Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти.
 • Оксана Колобич. Всеукраїнська науково-практична конференція 30 травня 2023 р. м. Львів. Професійна підготовка фахівців у контексті потреб сучасного ринку. Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти.
 • Марія Верхоляк. Ⅵ Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю м. Умань. 31 травня 2023 р. Просоціальна особистість у гендерному вимірі: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. Професійна підготовка фахівців соціальної сфери до організації волонтерської діяльності.

Участь у наукових заходах здобувачів

ВСП Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022/2023 навчальний рік

 • Анастасія Анікєєва, Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Музейна педагогіка як засіб підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.
 • Зоряна Макогін спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Формування ціннісних орієнтацій у дошкільників засобами рекламно-інформаційних технологій.
 • Лілія Телюк спеціальність 012 Дошкільна освіта (наук. консультант Леся Кос) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Сучасні підходи у формуванні мовленнєвої компетенції старших дошкільників.
 • Соломія Гайдар спеціальність 012 Дошкільна освіта (наук. консультант Мар’яна Нестер) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Формування ціннісних орієнтацій у професійній підготовці майбутніх вихователів.
 • Анна Хворостенко спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) Круглий стіл  листопада 2022 р. м. Львів.  Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи. Актуальність професії соціального педагога у воєнний час.
 • Зоряна Макогін спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Толерантність до осіб з особливими освітніми потребами.
 • Владислав Копилов спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Оксана Сурмач) VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода, життя і мистецтво.
 • Вікторія Сав’як спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Оксана Сурмач) VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Музеї Григорія Сковороди в Україні.
 • Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Анна Шукалович) VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Актуальність ідей Григорія Сковороди щодо сімейного виховання.
 • Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Анна Шукалович) VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода, його життя і діяльність.
 • Микола Москалик спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов)VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Творчість Григорія Сковороди, як феномен української культури епохи просвітництва.
 • Мар’яна Ціж спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) VI щорічні Сковородинські читання Григорій 22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода про людське щастя.
 • Діана Мацюк спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Сучасні принципи експозиційної діяльності музеїв.
 • Микола Москалик, Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов)ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Музей у системі бізнес-технологій.
 • Маряна Ціж, Сніжана Войтович спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Сучасні технології «оживлення» музейних предметів.
 • Вікторія Твердохліб спеціальність 013 Початкова освіта (наук. консультант Галина Сенич) Міжвузівська науково-практична конференція 15 грудня 2022 р. м. Львів. Членство України у міжнародних організаціях. Україна і міжнародні освітні тенденції.
 • Олена Гураль спеціальність 013 Початкова освіта (наук. консультант Романа Михайлишин)ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів.Актуальні проблеми освіти в Україні. Особливості навчання письма лівші.
 • Христина Боднар спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Спілкування у соціальній діяльності.
 • Владислав Копилов спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Роль музейно-педагогічної програми в організації взаємодії між школою та музейним закладом.
 • Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Роль дидактичних засобів у взаємодії школи і музею.
 • Микола Москалик спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Концепції наукової освіти(“science education” і музейно-педагогічна діяльність.
 • Мар’яна Ціж спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультантОлексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р.м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Різноманітність технологій віртуальної реальності у сучасних музейних закладах.
 • Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Антропологічні аспекти візуалізації музейного простору: від теорії до практики.
 • Вікторія Сав′як спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Культурно-освітній потенціал сучасних меморіальних музеїв.

 УЧАСТЬ У РІЗНОГО РІВНЯ НАУКОВИХ  ЗАХОДАХ ЗА  І семестр 2022-2023 навчальний рік

Участь викладачів і студентів у різного рівня наукових заходах за 2020-2021 навчальний рік

УЧАСТЬ У РІЗНОГО РІВНЯ НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ЗА І СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Участь у конференціях:

 • Михайлишин Р.Р. 24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Сучасні підходи до змісту дошкільної освіти у контексті вимог Нової української школи.
 • Кос.  24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку засобами поетичного слова.
 •  Нежура Т.В. 24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Наступність та порівняння вимог Нової української школи і ЗДО в образотворчій діяльності.
 •  Нестер М.В. 24–25 вересня 2019 р. м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Інноваційні підходи до формування компетентності за освітньою лінією «Дитина у природному довкіллі».
 •  Биць Н.М. 27-28 вересня 2019 р. Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)». Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах.
 •  Михайлишин Р. Р. 01-02 жовтня 2019 р., м. Львів. V Всеукраїнський педагогічний конгрес « Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі». Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа».
 •  Михайлишин Р.Р. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Педагогічні особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу.
 • Караманов О.В. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Роль музейної педагогіки у формуванні сучасного освітнього простору.
 • Проц М.О. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Реалізація компетентнісно зорієнтованого навчання в освітньому середовищі початкової школи
 •  Деміхова С.В. 31 жовтня – 01 листопада 2019 р., м.Кривий Ріг.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці (з іноземною участю)». .Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення.
 •  Шукаловиич А.М. 15-17 листопада 2019 р., м. Київ. Міжнародна наукова конференція   «Ірландія, Україна та імперії: залежність, конфлікт, пам’ять» . Що знали українці про ірландців поміркованих та радикальних?
 •  Проц М.О. 18 листопада 2019 р. XХХVІ Міжнародна інтернет-конференція « Інновації науки ХХІ століття». Розвиток творчої особистості учня початкової школи засобами сучасних освітніх технологій.
 •  Сурмач О.І., Сулим О.І. 28 листопада 2019 р., м. Київ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті». Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу.
 •  Проц М.О. 28-29 листопада 2019 р, м.Вінниця. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя». Особистісно-професійний імідж у діяльності вчителя початкових класів.
 • Проц М.О. 05-06 грудня 2019 р., м.Миколаїв. Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми». Система національно-патріотичного виховання Василя Каюкова.
 •  Шукалович А.М. 10 грудня 2019 р., м.Бердянськ.  І Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти». Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи.
 •  Шукалович А.М. 20 грудня 2019 р.,  м.Штутгарт (Німеччина). ХІ Міжнародна наукова конференція  «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». Феномен Магатма Ганді: візія українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920 – на початку 1930-х рр.
 • Михайлишин Р.Р. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог.
 •  Михайлишин Р.Р. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Наукова діяльність Григорія Костюка.
 • Колобич О.П. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Внесок Григорія Силовича Костюка в українську психологічну науку.
 •  Кос Л.В. . 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Гуманістична психологія Григорія Костюка.
 • Проц М.О. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Шляхи реалізації інноваційних технологій навчання в Концепції Нової української школи.
 •  Кос Л.В. . 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект.
 • Лозинська С.В.. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти.
 •  Корнят В.С. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Сучасні виклики професійної орієнтації дітей та молоді.
 • Субашкевич І.Р. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя.
 •  Верхоляк М.Р.  05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до гувернерської  діяльності в умовах парадигми соціальної роботи.
 •  Михайлишин Р.Р.   05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової школи в умовах закладу вищої освіти.
 • Проц М.О. 13 лютого 2020 р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри». Дидактичні особливості уроку у початковій школі за технологією критичного мислення.
 •  Соболевська О.Б. 26-27 лютого 2020 р., м.Житомир Науково-практична конференція «Формування базових еомпетентностей у закладах вищої освіти. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів.
 • Михайлишин Р.Р. 27-28 лютого 2020 р., м. Івано-Франківськ. Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики». Педагогічні ідеї І.Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині.
 • Караманов О.В. 27-28 лютого 2020 р., м. Івано-Франківськ. Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики». Рецепція ідей реформаторської педагогіки кінця ХІХ ст. у контексті особистісно-орієнтованої  та креативної парадигм освіти.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Михайлишин Р.Р. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Виховання національної свідомості студентської молоді засобами писанкарства.дисциплін.
 • Кос Л.В.  17-18 березня 2020 р.,  м. Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Народознавство як складова підготовки сучасного фахівця дошкільної освіти.
 •  Проц М.О. 22 квітня  2020 р., м. Київ. Науково-практична студія «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства». Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти.
 • Деміхова С.В. 29 квітня 2020 р. Online-конференція « Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому. Зміна парадигми освіти – із «школи викладання» перейти до «школи навчання.
 • Михайлишин Р.Р. 05-06 травня 2020 р., м.Київ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю партнерів із Канади та Франції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти». Інтерактивна  комунікація як компонент дистанційного навчання майбутніх педагогів.
 • Банковський К.Й. 10-11 травня 2020 р., м. .Львів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення». Санітарно-гігієнічні вимоги до харчування гостей агротуристичних закладів.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті
 •  Проц М.О. 12-18 травня 2020 р., м. Запоріжжя. VI Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Підготовка вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання.
 • Проц М.О. 14-15 травня 2020 р. м. Умань, V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті». Дидактичні особливості проектної діяльності у ЗДО та початковій школі: порівняльний аспект.
 • Сурмач О.І. 19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Сучасні проблеми організації віртуального освітнього простору для навчання студентів.
 •  Сулим О.І., Шукалович А.М.  19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін.
 •  Караманов О.В. 19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Особливості проведення експертного онлайн-оцінювання учнівських проектів студентами спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство».
 • Деміхова С.В. 28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів.
 • Соболевська О.Б. 29-30 травня 2020 р., м.Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві». Використання інтернет-ресурсів на заняттях української мови за професійним спрямуванням.
 •  Деміхова С.В.  29-30 травня 2020 р., м. Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти  в інформаційному суспільстві». Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб.
 •  Шалаєва О.З.  29-30 травня 2020 р., м. Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві». Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на заняттях англійської мови.
 •  Проц М.О. 10 червня 2020 р.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи». Координація діяльності ЗДО і початкової школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 • Биць Н.М. 12–13 червня 2020 р., м. Харків. Науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті». Використання інноваційних методів викладання іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчального процесу. 

 

Студенти:

 • Худяк Іоанна (керівник Соболевська О.Б.)  08 листопада 2019 р., м.Львів . Студентська мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні».  Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства.
 •  Боднар Любов (керівник Деміхова С.В.) 08 листопада 2019 р., м.Львів. Студентська мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Молодіжний сленг.
 • Хім’як Христина  (керівник Шукалович А.М.)  10 грудня 2019 р., м.Бердянськ. І Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти». Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи.
 •  Паславська Ольга (керівник Михайлишин Р.Р.) 17 грудня 2019 р., м. Львів. ХIV міжфакультетська студентська наукова коференція «Актуальні проблеми освіти в Україні». Застосування інтерактивних методів навчання у початкових класах.
 •  Брода Анастасія (керівник Михайлишин Р.Р.). 17 грудня 2019 р., м. Львів. ХIV міжфакультетська студентська наукова коференція «Актуальні проблеми освіти в Україні». Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи.
 • Бойко Софія (керівник Верхоляк М.Р.).  04 березня 2020 р., м. Луцьк.  ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Волинська весна: перші паростки науки». Проблема сімейного виховання у поглядах Софії Русової.

 

Конференції,  вебінари, круглі столи, в яких взяли участь викладачі циклової комісії викладачів української мови, літератури та іноземних мов

 • ІІ Міжнародний іспано-український конгрес (О.І.Сулим, 2018);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»    (Н.М. Биць, 2018);
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інформаційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (О.З.Шалаєва, 2018);
 • Усний журнал «Я все зробив, що міг зробити…» (пам’яті Івана Огієнка)  ( С.В.Деміхова, 2018);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (Н.М. Биць, М.М. Данилюк, С.В. Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б. Соболевська, О.І. Сулим, О.О. Цигилик-Копцюх,                 О.З. Шалаєва, 2018);
 • ІХ Луньовські читання «Проблеми Музейної освіти в Україні» (О.І Сулим,  2018 р.);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019);
 • Студентська конференція «На перехресті історії: імена, події, факти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 2019).
 • Участь в робочій групі Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в м.Замость (Республіка Польща) та ознайомлення з європейським досвідом залучення інвестицій в освітню сферу (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Конгрес Ініціатив Східної Європи в м.Люблін, Республіка Польща (О.З.Шалаєва, 2019)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) (Н.М.Биць, 27-28 вересня 2019 р.);
 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 23 жовтня 2019);
 • Друга Всеукраїнська науково-практична  конференція (за іноз. уч.) «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (С.В.Деміхова, 31 жовтня- 01 листопада 2019 року);
 • Студентська  мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 08 листопада 2019 року);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 21-22 листопада 2019 року) .
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (О.І.Сулим, 28 листопада 2019 р.);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (О.Б.Соболевська, 02-06 грудня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (О.Б.Соболевська, 26-27 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  (О.Б.Соболевська,  02 квітня 2020);
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Веб-адреса сторінки вебінару:  naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu (О.Б.Соболевська, О.З.Шалаєва,  07 квітня 2020).
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  (О.Б.Соболевська,  09 квітня 2020);
 • Online-конференція «Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому»  (С.В.Деміхова, 29 квітня 2020 р.) ;
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (С.В. Деміхова,  28-29 травня 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (С.В.Деміхова, О.З.Шалаєва ,  О.Б.Соболевська,  29-30 травня  2020).

Участь у наукових заходах здобувачів

ВСП Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка за 2022/2023 навчальний рік

 

 • Анастасія Анікєєва, Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) Міжнародна науково-практична конференція 21 вересня 2022 р. м. Львів. Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів. Музейна педагогіка як засіб підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти.
 • Зоряна Макогін спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Формування ціннісних орієнтацій у дошкільників засобами рекламно-інформаційних технологій.
 • Лілія Телюк спеціальність 012 Дошкільна освіта (наук. консультант Леся Кос) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Сучасні підходи у формуванні мовленнєвої компетенції старших дошкільників.
 • Соломія Гайдар спеціальність 012 Дошкільна освіта (наук. консультант Мар’яна Нестер) Міжнародна студентська конференція 29 вересня 2022 р. м. Хмельницький. Міжнародний досвід використання сучасних технологій у дошкіллі. Формування ціннісних орієнтацій у професійній підготовці майбутніх вихователів.
 • Анна Хворостенко спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) Круглий стіл  листопада 2022 р. м. Львів.  Партнерство роботодавця та закладу фахової передвищої освіти: підготовка конкурентоспроможного фахівця у галузі соціальної роботи. Актуальність професії соціального педагога у воєнний час.
 • Зоряна Макогін спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Толерантність до осіб з особливими освітніми потребами.
 • Владислав Копилов спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Оксана Сурмач) VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода, життя і мистецтво.
 • Вікторія Сав’як спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Оксана Сурмач) VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Музеї Григорія Сковороди в Україні.
 • Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Анна Шукалович) VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Актуальність ідей Григорія Сковороди щодо сімейного виховання.
 • Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Анна Шукалович) VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода, його життя і діяльність.
 • Микола Москалик спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов)VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Творчість Григорія Сковороди, як феномен української культури епохи просвітництва.
 • Мар’яна Ціж спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) VI щорічні Сковородинські читання  22-25 листопада 2022 р. м. Львів. Становлення української ідентичності (в рамках Всеукраїнських Сковородинських читань «Пізнай себе»). Григорій Сковорода про людське щастя.
 • Діана Мацюк спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Сучасні принципи експозиційної діяльності музеїв.
 • Микола Москалик, Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов)ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Музей у системі бізнес-технологій.
 • Маряна Ціж, Сніжана Войтович спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ХХ Всеукраїнська студентська наукова конференція 23 листопада 2022 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Сучасні технології «оживлення» музейних предметів.
 • Вікторія Твердохліб спеціальність 013 Початкова освіта (наук. консультант Галина Сенич) Міжвузівська науково-практична конференція 15 грудня 2022 р. м. Львів. Членство України у міжнародних організаціях. Україна і міжнародні освітні тенденції.
 • Олена Гураль спеціальність 013 Початкова освіта (наук. консультант Романа Михайлишин)ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів.Актуальні проблеми освіти в Україні. Особливості навчання письма лівші.
 • Христина Боднар спеціальність 231 Соціальна робота (наук. консультант Романа Михайлишин) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Спілкування у соціальній діяльності.
 • Владислав Копилов спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Роль музейно-педагогічної програми в організації взаємодії між школою та музейним закладом.
 • Сніжана Михайлів спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Роль дидактичних засобів у взаємодії школи і музею.
 • Микола Москалик спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Концепції наукової освіти(“science education” і музейно-педагогічна діяльність.
 • Мар’яна Ціж спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультантОлексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р.м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Різноманітність технологій віртуальної реальності у сучасних музейних закладах.
 • Анастасія Анікєєва спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Антропологічні аспекти візуалізації музейного простору: від теорії до практики.
 • Вікторія Сав′як спеціальність 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство (наук. консультант Олексій Караманов) ⅩⅪ Всеукраїнська студентська наукова конференція 10 травня 2023 р. м. Львів. Актуальні проблеми освіти в Україні. Культурно-освітній потенціал сучасних меморіальних музеїв.

 

 

Участь у конференціях у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

Участь у конференціях  у І семестрі 2018-2019 навчального  року

6-7 грудня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково- практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», ініційована Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка. Українські педагоги

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Участь у конференціях І семестр 2017-2018 н. р.

Участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо (І семестр 2016/2017 навчальний рік)

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Михайлишин Р.І, Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Сурмач О.І. Етнографічна діяльність Івана Франка як цінна спадщина для розвитку українського музейництва

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Цимбала О.М. Особливості використання арт-терапевтичних технік у навчальному процесі ВНЗ

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії Сав’як Л.О. Фрагменти заняття з логоритміки для дітей, які заїкаються
ХІІ Міжнародна наукова конференція

24-25 вересня 2016р.

м. Ченстухова

(Республіка Польща)

Освіта :  історія і сучасність Михайлишин Р.Р. Формування  педагогічного  іміджу  – складова  підготовки конкурентоспрможного  фахівця
Міжнародна наукова конференція

25-26 жовтня 2016 р.

м.Львів

Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч (до 150-річчя від дня народження) Сурмач О.І. Внесок М.Грушевського у розвиток українського музейництва
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Михайлишин Р.Р. Особистість учителя в історії української педагогічної думки (кінецтХІХ–поч.ХХст.)
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Лозинська С.В. Дошкільна освіта в Україні: підготовка педагогів дошкільної галузі в класичному університеті
Міжвузівський науково-практичний семінар

6 грудня 2016 р.

м. Броди.

Інноваційні технології у практичному навчанні Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики

Студенти:

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Десята міжфакультетська

студентська наукова конференція

06 грудня 2016 р.

м.Львів

Актуальні проблеми освіти в Україні Козак Тетяна Ярославівна

(Керівник

Михайлишин Р.Р.)

Особливості соціалізації особистості молодшого школяра

 

 

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Черепанова С.О. Трансгуманітарний потенціал філософії освіти і феномен інклюзії

 

ХІ Міжнародна наукова конференція

26-27 вересня 2015р. м.Ченстухова (Польща)

 

Освіта між традицією і сучасністю Михайлишин Р.Р. Роль декоративного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції».
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Михайлишин Р.Р. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

 

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Ленів З.П. Гуманна парадигма підготовки фахівців до роботи в інклюзивних умовах у класичному університеті
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Лепеха Л.П. Досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах Львова

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Михайлишин Р.Р. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних  технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Лозинська С.В. Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх  технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Нежура Т.В. Оздоровчі технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

 

 

 

3.3 Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Кос Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до мовленнєвого спілкування з дошкільниками
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Михайлишин Р.Р. Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького

 

Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Сурмач О.І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки німецької окупації (1941-1944рр)
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Івах О.С. Митрополит Андрей Шептицький – меценат і просвітитель
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Михайлишин Р.Р. Метод проектів як педагогічна технологія
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Сірант Н.П. Історія розвитку навчальних проектів
Обласний методично-практичний семінар

11 листопада 2015р.

м. Львів

Потенціал інноваційних мистецьких технологій у роботі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кірсанова О.В. Особливості викладання предмету «Образотворче мистецтво з методикою навчання» у Педагогічному коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка
Науково практична конференція

12 листопада 2015року

м. Львів

Реформи в освіті: тенденції і проблеми ( до 20-ліття заснування Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка) Михайлишин Р.Р. Підготовка конкурентоспроможного педагога в сучасних умовах.
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

13-14 листопада 2015року

м. Чернігів

Теорія і практика освіти в сучасному світі Сірант Н.П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема

 

Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

 

Михайлишин Р.Р. Трансформація досвіду кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА в освітній процес коледжу
Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

Кос Л.В. Використання досвіду ХГПА у процесі підвищення професійної конкурентоздатності майбутніх вихователів
ІІІ Міжнародна науково-практична конфернція

11-12 грудня 2015р. м.Ужгород

Актуальні питання сучасної педагогіки Сірант Н.П.

Яценко О.В.

Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференція

09–10 грудня 2015 р., м. Суми

Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Проц М.О. Шляхи формування здорового способу життя в авторських школах України
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Проц М.О. Авторська школа: реалії та перспективи
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Бойко Г.О. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Михайлишин Р.Р. Толерантна  культура як професійно важлива якість майбутнього соуціального педагога

 

Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

  Субашкевич І.Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Фіцик І. О. Розвиток уваги дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Коссак Б.-В.Й. Коморбідні стани асоційовані з розладами мовлення у дітей
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Корнят В.С. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Лепеха Л.П. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

1.      м. Львів

Породько М.І. 2.      Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Сав’як Л.О. 3.      Логоритміка як одна з комплексних методик подолання мовленнєвих порушень
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р. м.Львів

Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам із особдивими потребами в розвитку
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Вижанова С.М. Формування музично-естетичних смаків у дітей із порушеннями інтелектуальної сфери
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Дрібнюк Н.Т. Музикотерапевтична готовність студентів-логопедів до реалізації корекційно-виховної роботи
І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція до 160-річчя від дня народження С. Русової

25 лютого 2016 р.                     м. Івано-Франківськ.

Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Проц М.О. Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у педагогічній спадщині видатних педагогів Галичини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Всеукраїнська науково-практична конференція

10-11 березня 2016року

м.Рівне

Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя

(до 70-ліття з дня народження С.Пальчевського)

Когут Н.М. Формування мовленнєвої компетентності у студентів-медиків:психологічний аспект.
І Всеукраїнська науково-практична конференція

17-19 лютого 2016 р.

м.Луцьк

Інклюзивна освітаУкраїни: проблеми та перспективи розвитку Когут Н.М. Досвід німецькомовних країн у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення при вивченні іноземної мови у початковій школі
Науково-практичний семінар (з міжнародною участю)

17-19 лютого 2016р. м.Луцьк

Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Назарук Л.М. Комплексний підхід у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення у дошкільному навчальному закладі
Міжнарордна наукова конференція

УІІ Польсько-Українські історико-педагогічні читання

5-6 травня 2016р.

м.Закопане (Польща)

Культура в освіті Михайлишин Р.Р. Українська писанка як культурологічний феномен
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Гуляйгородська О.М. Інтерактивні методи вивчення англійської мови студентами Педагогічного коледжу
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Кос Л.В. Наступність і перспективи мовленнєвого розвитку дошкільників і першокласників
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Бойко Г.О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Михайлишин Р.Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сірант Н.П. Навчання  математики молодших школярів засобами  інноваційних технологій

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Подановська Г.В, Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засобу літературного розвитку молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Коссак Б.- В.Й. Коморбідні стани асоційовані  з розладами мовлення у дітей
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сивик Г.Є. Психологічні чинники впливу на процес мислення молодших школярів з розладами спектру аутизму

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Фіцик І.В. Психолого-педагогічний супровід молодших школярів з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Верхоляк М.В. Вплив родини на формування готовності дітей з порушеннями  розвитку  до навчання в освітніх закладів різного типу

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Корнят В.С. Роль педагогічних коледжів у професійній підготовці фахівців до роботи в інклюзивному середовищі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Призванська Р.А. Формування комунікативних здібностей дітей із аутизмом засобами музикотерапії
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Субашкевич І.Р. Використання медіаосвітніх практик у початковій школі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Проц М.О. Авторська школа в історії педагогіки як з’єднувальна ланка між дошкільною та початковою освітою
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Когут Н.М. Використання методу “Storytelling”  у навчанні іноземної мови молодших школярів: німецькомовні країни (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та Україна
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Кос Л.В. Образ вихователя як професіонала в просвітницьких ідеях С.Русової
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Михайлишин Р.Р. Просвітницька діяльність галицького педагога Івана Ющишина
V міжнародний науково-методологічний семінар

19 травня 2016р.

м.Хмельницький

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів Когут Н.М. Інтегрування теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців для системи раннього навчання іноземних мов: німецькомовні країни та Україна
І Міжнародна науково-практична конференція

3-5 червня 2016 року м.Луцьк

Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський національний вимір Назарук Л.М. Педагогічні умови формування та розвитку художньо-естетичної культиури майбутніх педагогів дошкільної освіти

 

 

 

Студенти:

 

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Студентська обласна конференція (училища, технікуми, коледжі)

Львівський поліграфічний коледж УАД, 24.02.2016 р.

«Україна і світ: економічні аспекти успіху» Рибкевич С., Щегольська А., Сеньків М.

група ШКД-31

(Кер. Сенич Г.Б.)

Україна і Чехія: економічні аспекти успіху
Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Шматок Наталія

ДШС -42

(Кер.Михайлишин Р.Р.)

Народна педагогіка як джерело педагогічних ідей Григорія Сковороди

 

Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Кушнірчук Мар’яна

Мацієвська Олена

(Кер. Михайлишин Р.Р.)

Метод проектів як педагогічна технологія в початковій школі