Семінари і конференції

УЧАСТЬ У РІЗНОГО РІВНЯ НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ЗА І СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Участь у конференціях у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

Участь у конференціях  у І семестрі 2018-2019 навчального  року

6-7 грудня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково- практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», ініційована Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка. Українські педагоги

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Участь у конференціях І семестр 2017-2018 н. р.

Участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо (І семестр 2016/2017 навчальний рік)

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Михайлишин Р.І, Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Сурмач О.І. Етнографічна діяльність Івана Франка як цінна спадщина для розвитку українського музейництва

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Цимбала О.М. Особливості використання арт-терапевтичних технік у навчальному процесі ВНЗ

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії Сав’як Л.О. Фрагменти заняття з логоритміки для дітей, які заїкаються
ХІІ Міжнародна наукова конференція

24-25 вересня 2016р.

м. Ченстухова

(Республіка Польща)

Освіта :  історія і сучасність Михайлишин Р.Р. Формування  педагогічного  іміджу  – складова  підготовки конкурентоспрможного  фахівця
Міжнародна наукова конференція

25-26 жовтня 2016 р.

м.Львів

Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч (до 150-річчя від дня народження) Сурмач О.І. Внесок М.Грушевського у розвиток українського музейництва
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Михайлишин Р.Р. Особистість учителя в історії української педагогічної думки (кінецтХІХ–поч.ХХст.)
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Лозинська С.В. Дошкільна освіта в Україні: підготовка педагогів дошкільної галузі в класичному університеті
Міжвузівський науково-практичний семінар

6 грудня 2016 р.

м. Броди.

Інноваційні технології у практичному навчанні Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики

Студенти:

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Десята міжфакультетська

студентська наукова конференція

06 грудня 2016 р.

м.Львів

Актуальні проблеми освіти в Україні Козак Тетяна Ярославівна

(Керівник

Михайлишин Р.Р.)

Особливості соціалізації особистості молодшого школяра

 

 

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Черепанова С.О. Трансгуманітарний потенціал філософії освіти і феномен інклюзії

 

ХІ Міжнародна наукова конференція

26-27 вересня 2015р. м.Ченстухова (Польща)

 

Освіта між традицією і сучасністю Михайлишин Р.Р. Роль декоративного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції».
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Михайлишин Р.Р. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

 

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Ленів З.П. Гуманна парадигма підготовки фахівців до роботи в інклюзивних умовах у класичному університеті
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Лепеха Л.П. Досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах Львова

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Михайлишин Р.Р. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних  технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Лозинська С.В. Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх  технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Нежура Т.В. Оздоровчі технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

 

 

 

3.3 Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Кос Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до мовленнєвого спілкування з дошкільниками
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Михайлишин Р.Р. Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького

 

Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Сурмач О.І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки німецької окупації (1941-1944рр)
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Івах О.С. Митрополит Андрей Шептицький – меценат і просвітитель
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Михайлишин Р.Р. Метод проектів як педагогічна технологія
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Сірант Н.П. Історія розвитку навчальних проектів
Обласний методично-практичний семінар

11 листопада 2015р.

м. Львів

Потенціал інноваційних мистецьких технологій у роботі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кірсанова О.В. Особливості викладання предмету «Образотворче мистецтво з методикою навчання» у Педагогічному коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка
Науково практична конференція

12 листопада 2015року

м. Львів

Реформи в освіті: тенденції і проблеми ( до 20-ліття заснування Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка) Михайлишин Р.Р. Підготовка конкурентоспроможного педагога в сучасних умовах.
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

13-14 листопада 2015року

м. Чернігів

Теорія і практика освіти в сучасному світі Сірант Н.П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема

 

Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

 

Михайлишин Р.Р. Трансформація досвіду кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА в освітній процес коледжу
Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

Кос Л.В. Використання досвіду ХГПА у процесі підвищення професійної конкурентоздатності майбутніх вихователів
ІІІ Міжнародна науково-практична конфернція

11-12 грудня 2015р. м.Ужгород

Актуальні питання сучасної педагогіки Сірант Н.П.

Яценко О.В.

Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференція

09–10 грудня 2015 р., м. Суми

Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Проц М.О. Шляхи формування здорового способу життя в авторських школах України
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Проц М.О. Авторська школа: реалії та перспективи
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Бойко Г.О. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Михайлишин Р.Р. Толерантна  культура як професійно важлива якість майбутнього соуціального педагога

 

Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

  Субашкевич І.Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Фіцик І. О. Розвиток уваги дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Коссак Б.-В.Й. Коморбідні стани асоційовані з розладами мовлення у дітей
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Корнят В.С. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Лепеха Л.П. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

1.      м. Львів

Породько М.І. 2.      Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Сав’як Л.О. 3.      Логоритміка як одна з комплексних методик подолання мовленнєвих порушень
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р. м.Львів

Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам із особдивими потребами в розвитку
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Вижанова С.М. Формування музично-естетичних смаків у дітей із порушеннями інтелектуальної сфери
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Дрібнюк Н.Т. Музикотерапевтична готовність студентів-логопедів до реалізації корекційно-виховної роботи
І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція до 160-річчя від дня народження С. Русової

25 лютого 2016 р.                     м. Івано-Франківськ.

Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Проц М.О. Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у педагогічній спадщині видатних педагогів Галичини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Всеукраїнська науково-практична конференція

10-11 березня 2016року

м.Рівне

Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя

(до 70-ліття з дня народження С.Пальчевського)

Когут Н.М. Формування мовленнєвої компетентності у студентів-медиків:психологічний аспект.
І Всеукраїнська науково-практична конференція

17-19 лютого 2016 р.

м.Луцьк

Інклюзивна освітаУкраїни: проблеми та перспективи розвитку Когут Н.М. Досвід німецькомовних країн у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення при вивченні іноземної мови у початковій школі
Науково-практичний семінар (з міжнародною участю)

17-19 лютого 2016р. м.Луцьк

Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Назарук Л.М. Комплексний підхід у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення у дошкільному навчальному закладі
Міжнарордна наукова конференція

УІІ Польсько-Українські історико-педагогічні читання

5-6 травня 2016р.

м.Закопане (Польща)

Культура в освіті Михайлишин Р.Р. Українська писанка як культурологічний феномен
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Гуляйгородська О.М. Інтерактивні методи вивчення англійської мови студентами Педагогічного коледжу
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Кос Л.В. Наступність і перспективи мовленнєвого розвитку дошкільників і першокласників
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Бойко Г.О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Михайлишин Р.Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сірант Н.П. Навчання  математики молодших школярів засобами  інноваційних технологій

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Подановська Г.В, Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засобу літературного розвитку молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Коссак Б.- В.Й. Коморбідні стани асоційовані  з розладами мовлення у дітей
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сивик Г.Є. Психологічні чинники впливу на процес мислення молодших школярів з розладами спектру аутизму

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Фіцик І.В. Психолого-педагогічний супровід молодших школярів з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Верхоляк М.В. Вплив родини на формування готовності дітей з порушеннями  розвитку  до навчання в освітніх закладів різного типу

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Корнят В.С. Роль педагогічних коледжів у професійній підготовці фахівців до роботи в інклюзивному середовищі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Призванська Р.А. Формування комунікативних здібностей дітей із аутизмом засобами музикотерапії
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Субашкевич І.Р. Використання медіаосвітніх практик у початковій школі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Проц М.О. Авторська школа в історії педагогіки як з’єднувальна ланка між дошкільною та початковою освітою
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Когут Н.М. Використання методу “Storytelling”  у навчанні іноземної мови молодших школярів: німецькомовні країни (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та Україна
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Кос Л.В. Образ вихователя як професіонала в просвітницьких ідеях С.Русової
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Михайлишин Р.Р. Просвітницька діяльність галицького педагога Івана Ющишина
V міжнародний науково-методологічний семінар

19 травня 2016р.

м.Хмельницький

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів Когут Н.М. Інтегрування теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців для системи раннього навчання іноземних мов: німецькомовні країни та Україна
І Міжнародна науково-практична конференція

3-5 червня 2016 року м.Луцьк

Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський національний вимір Назарук Л.М. Педагогічні умови формування та розвитку художньо-естетичної культиури майбутніх педагогів дошкільної освіти

 

 

 

Студенти:

 

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Студентська обласна конференція (училища, технікуми, коледжі)

Львівський поліграфічний коледж УАД, 24.02.2016 р.

«Україна і світ: економічні аспекти успіху» Рибкевич С., Щегольська А., Сеньків М.

група ШКД-31

(Кер. Сенич Г.Б.)

Україна і Чехія: економічні аспекти успіху
Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Шматок Наталія

ДШС -42

(Кер.Михайлишин Р.Р.)

Народна педагогіка як джерело педагогічних ідей Григорія Сковороди

 

Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Кушнірчук Мар’яна

Мацієвська Олена

(Кер. Михайлишин Р.Р.)

Метод проектів як педагогічна технологія в початковій школі