Конференції

УЧАСТЬ У РІЗНОГО РІВНЯ НАУКОВИХ  ЗАХОДАХ ЗА  І семестр 2022-2023 навчальний рік

Участь викладачів і студентів у різного рівня наукових заходах за 2020-2021 навчальний рік

УЧАСТЬ У РІЗНОГО РІВНЯ НАУКОВИХ ЗАХОДАХ ЗА І СЕМЕСТР 2019-2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Участь у конференціях:

 • Михайлишин Р.Р. 24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Сучасні підходи до змісту дошкільної освіти у контексті вимог Нової української школи.
 • Кос.  24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку засобами поетичного слова.
 •  Нежура Т.В. 24–25 вересня 2019 р., м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Наступність та порівняння вимог Нової української школи і ЗДО в образотворчій діяльності.
 •  Нестер М.В. 24–25 вересня 2019 р. м.Хмельницький. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична конференція «Актуальні проблеми виховання, розвитку та навчання дітей передшкільного віку крізь призму освіти для сталого розвитку». Інноваційні підходи до формування компетентності за освітньою лінією «Дитина у природному довкіллі».
 •  Биць Н.М. 27-28 вересня 2019 р. Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти)». Особливості невербальної комунікації в англомовних країнах.
 •  Михайлишин Р. Р. 01-02 жовтня 2019 р., м. Львів. V Всеукраїнський педагогічний конгрес « Якість освіти в Україні – основа і результат докорінних змін в освітній системі». Модель підготовки майбутнього фахівця початкової освіти в контексті концепції «Нова українська школа».
 •  Михайлишин Р.Р. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Педагогічні особливості інформаційно-комунікативних технологій в освітньому процесі навчального закладу.
 • Караманов О.В. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Роль музейної педагогіки у формуванні сучасного освітнього простору.
 • Проц М.О. 24-25 жовтня 2019 р., м. Львів. Міжнародна наукова конференція «Теоретичні та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий і вітчизняний вимір». Реалізація компетентнісно зорієнтованого навчання в освітньому середовищі початкової школи
 •  Деміхова С.В. 31 жовтня – 01 листопада 2019 р., м.Кривий Ріг.ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці (з іноземною участю)». .Розвиток мислення студентів у процесі оволодіння навичками культури писемного мовлення.
 •  Шукаловиич А.М. 15-17 листопада 2019 р., м. Київ. Міжнародна наукова конференція   «Ірландія, Україна та імперії: залежність, конфлікт, пам’ять» . Що знали українці про ірландців поміркованих та радикальних?
 •  Проц М.О. 18 листопада 2019 р. XХХVІ Міжнародна інтернет-конференція « Інновації науки ХХІ століття». Розвиток творчої особистості учня початкової школи засобами сучасних освітніх технологій.
 •  Сурмач О.І., Сулим О.І. 28 листопада 2019 р., м. Київ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті». Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі педагогічного коледжу.
 •  Проц М.О. 28-29 листопада 2019 р, м.Вінниця. ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя». Особистісно-професійний імідж у діяльності вчителя початкових класів.
 • Проц М.О. 05-06 грудня 2019 р., м.Миколаїв. Всеукраїнська науково-практична конференція «Патріотичне виховання особистості в умовах сучасного освітнього простору: досвід, тенденції та проблеми». Система національно-патріотичного виховання Василя Каюкова.
 •  Шукалович А.М. 10 грудня 2019 р., м.Бердянськ.  І Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти». Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи.
 •  Шукалович А.М. 20 грудня 2019 р.,  м.Штутгарт (Німеччина). ХІ Міжнародна наукова конференція  «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions». Феномен Магатма Ганді: візія українських громадсько-політичних діячів Східної Галичини 1920 – на початку 1930-х рр.
 • Михайлишин Р.Р. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог.
 •  Михайлишин Р.Р. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Наукова діяльність Григорія Костюка.
 • Колобич О.П. 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Внесок Григорія Силовича Костюка в українську психологічну науку.
 •  Кос Л.В. . 26 грудня 2019 р., м. Львів. Педагогічні читання «Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог». Гуманістична психологія Григорія Костюка.
 • Проц М.О. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Шляхи реалізації інноваційних технологій навчання в Концепції Нової української школи.
 •  Кос Л.В. . 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект.
 • Лозинська С.В.. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Упровадження здоров’яформувальних технологій в практику роботи закладу дошкільної освіти.
 •  Корнят В.С. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Сучасні виклики професійної орієнтації дітей та молоді.
 • Субашкевич І.Р. 05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Дослідження установок студентської молоді до сімейного життя.
 •  Верхоляк М.Р.  05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Теоретико-практична підготовка соціальних педагогів до гувернерської  діяльності в умовах парадигми соціальної роботи.
 •  Михайлишин Р.Р.   05 лютого 2020 р., м.Львів Звітна наукова конференція факультету педагогічної освіти. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців початкової школи в умовах закладу вищої освіти.
 • Проц М.О. 13 лютого 2020 р. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Розвиток критичного мислення в процесі освітньої діяльності: вітчизняний та європейський виміри». Дидактичні особливості уроку у початковій школі за технологією критичного мислення.
 •  Соболевська О.Б. 26-27 лютого 2020 р., м.Житомир Науково-практична конференція «Формування базових еомпетентностей у закладах вищої освіти. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів.
 • Михайлишин Р.Р. 27-28 лютого 2020 р., м. Івано-Франківськ. Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики». Педагогічні ідеї І.Ющишина щодо розвитку шкільництва у Галичині.
 • Караманов О.В. 27-28 лютого 2020 р., м. Івано-Франківськ. Всеукраїнські педагогічні читання «Педагогічна освіта в Україні: традиції та сучасні виклики». Рецепція ідей реформаторської педагогіки кінця ХІХ ст. у контексті особистісно-орієнтованої  та креативної парадигм освіти.
 • Кірсанова О.В. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти» Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.
 • Михайлишин Р.Р. 17-18 березня 2020 р.,  м.Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Виховання національної свідомості студентської молоді засобами писанкарства.дисциплін.
 • Кос Л.В.  17-18 березня 2020 р.,  м. Хмельницький. Регіональний науково-практичний семінар «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». Народознавство як складова підготовки сучасного фахівця дошкільної освіти.
 •  Проц М.О. 22 квітня  2020 р., м. Київ. Науково-практична студія «Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагога в умовах трансформаційних змін суспільства». Методичні засади застосування інноваційних технологій навчання в закладах освіти.
 • Деміхова С.В. 29 квітня 2020 р. Online-конференція « Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому. Зміна парадигми освіти – із «школи викладання» перейти до «школи навчання.
 • Михайлишин Р.Р. 05-06 травня 2020 р., м.Київ. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція за міжнародною участю партнерів із Канади та Франції «Організаційно-практичні засади розвитку цифрового освітнього простору закладу освіти». Інтерактивна  комунікація як компонент дистанційного навчання майбутніх педагогів.
 • Банковський К.Й. 10-11 травня 2020 р., м. .Львів. ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення». Санітарно-гігієнічні вимоги до харчування гостей агротуристичних закладів.
 • Сенич Г.Б. 12 травня 2020 р., м. Львів. Міська науково-практична інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку». Використання інформаційних  технологій дистанційного навчання у професійній освіті
 •  Проц М.О. 12-18 травня 2020 р., м. Запоріжжя. VI Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи». Підготовка вчителів у системі неперервної освіти до впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання.
 • Проц М.О. 14-15 травня 2020 р. м. Умань, V Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційні технології у дошкільній освіті». Дидактичні особливості проектної діяльності у ЗДО та початковій школі: порівняльний аспект.
 • Сурмач О.І. 19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Сучасні проблеми організації віртуального освітнього простору для навчання студентів.
 •  Сулим О.І., Шукалович А.М.  19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Можливості віртуального освітнього простору у викладанні гуманітарних дисциплін.
 •  Караманов О.В. 19 травня 2020 р.,  м. Львів. Онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності (на платформі Google Meet)». Особливості проведення експертного онлайн-оцінювання учнівських проектів студентами спеціальності «Музеєзнавство, пам’яткознавство».
 • Деміхова С.В. 28-29 травня 2020 р. І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення». Індивідуальний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх вихователів дошкільних закладів.
 • Соболевська О.Б. 29-30 травня 2020 р., м.Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві». Використання інтернет-ресурсів на заняттях української мови за професійним спрямуванням.
 •  Деміхова С.В.  29-30 травня 2020 р., м. Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти  в інформаційному суспільстві». Вища освіта в інформаційному суспільстві: трансформація освітніх потреб.
 •  Шалаєва О.З.  29-30 травня 2020 р., м. Київ. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві». Використання мультимедійних презентацій та відеоматеріалів на заняттях англійської мови.
 •  Проц М.О. 10 червня 2020 р.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи». Координація діяльності ЗДО і початкової школи в забезпеченні психологічної готовності дітей до навчання в школі.
 • Биць Н.М. 12–13 червня 2020 р., м. Харків. Науково-практична конференція «Фактори розвитку педагогіки і психології в XXI столітті». Використання інноваційних методів викладання іноземної мови як засіб підвищення ефективності навчального процесу. 

 

Студенти:

 • Худяк Іоанна (керівник Соболевська О.Б.)  08 листопада 2019 р., м.Львів . Студентська мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні».  Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства.
 •  Боднар Любов (керівник Деміхова С.В.) 08 листопада 2019 р., м.Львів. Студентська мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні. Молодіжний сленг.
 • Хім’як Христина  (керівник Шукалович А.М.)  10 грудня 2019 р., м.Бердянськ. І Всеукраїнська науково-практична інтернет- конференція з міжнародною участю «Пріоритетні напрямки розвитку науки і освіти». Гетьман Іван Мазепа: покарання по-московськи.
 •  Паславська Ольга (керівник Михайлишин Р.Р.) 17 грудня 2019 р., м. Львів. ХIV міжфакультетська студентська наукова коференція «Актуальні проблеми освіти в Україні». Застосування інтерактивних методів навчання у початкових класах.
 •  Брода Анастасія (керівник Михайлишин Р.Р.). 17 грудня 2019 р., м. Львів. ХIV міжфакультетська студентська наукова коференція «Актуальні проблеми освіти в Україні». Ігрова діяльність у навчальному процесі початкової школи.
 • Бойко Софія (керівник Верхоляк М.Р.).  04 березня 2020 р., м. Луцьк.  ІV Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Волинська весна: перші паростки науки». Проблема сімейного виховання у поглядах Софії Русової.

 

Конференції,  вебінари, круглі столи, в яких взяли участь викладачі циклової комісії викладачів української мови, літератури та іноземних мов

 • ІІ Міжнародний іспано-український конгрес (О.І.Сулим, 2018);
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»    (Н.М. Биць, 2018);
 • V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Поєднання інформаційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань» (О.З.Шалаєва, 2018);
 • Усний журнал «Я все зробив, що міг зробити…» (пам’яті Івана Огієнка)  ( С.В.Деміхова, 2018);
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (Н.М. Биць, М.М. Данилюк, С.В. Деміхова, З.Я. Ланцута, О.Б. Соболевська, О.І. Сулим, О.О. Цигилик-Копцюх,                 О.З. Шалаєва, 2018);
 • ІХ Луньовські читання «Проблеми Музейної освіти в Україні» (О.І Сулим,  2018 р.);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 2019);
 • Міжнародна науково-практична конференція,  присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прежовського університету (О.І.Сулим, 2019);
 • Студентська конференція «На перехресті історії: імена, події, факти» (О.О.Цигилик-Копцюх, 2019).
 • Участь в робочій групі Департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА в м.Замость (Республіка Польща) та ознайомлення з європейським досвідом залучення інвестицій в освітню сферу (О.З.Шалаєва, 2019);
 • Конгрес Ініціатив Східної Європи в м.Люблін, Республіка Польща (О.З.Шалаєва, 2019)
 • Міжнародна науково-практична конференція «Людина та соціум: сучасні проблеми взаємодії (психологічні та педагогічні аспекти) (Н.М.Биць, 27-28 вересня 2019 р.);
 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 23 жовтня 2019);
 • Друга Всеукраїнська науково-практична  конференція (за іноз. уч.) «Теоретико-методичні основи підготовки конкурентоздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці» (С.В.Деміхова, 31 жовтня- 01 листопада 2019 року);
 • Студентська  мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 08 листопада 2019 року);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)» (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська, 21-22 листопада 2019 року) .
 • І Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті» (О.І.Сулим, 28 листопада 2019 р.);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (О.Б.Соболевська, 02-06 грудня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (О.Б.Соболевська, 26-27 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  (О.Б.Соболевська,  02 квітня 2020);
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Веб-адреса сторінки вебінару:  naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu (О.Б.Соболевська, О.З.Шалаєва,  07 квітня 2020).
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  (О.Б.Соболевська,  09 квітня 2020);
 • Online-конференція «Як пандемія вже змінила та змінить освіту у майбутньому»  (С.В.Деміхова, 29 квітня 2020 р.) ;
 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (С.В. Деміхова,  28-29 травня 2020 р.);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (С.В.Деміхова, О.З.Шалаєва ,  О.Б.Соболевська,  29-30 травня  2020).

 

 

Участь у конференціях у ІІ семестрі 2018-2019 навчального року

Участь у конференціях  у І семестрі 2018-2019 навчального  року

6-7 грудня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково- практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ», ініційована Педагогічним коледжем Львівського національного університету імені Івана Франка. Українські педагоги

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ ІІ СЕМЕСТР 2017-2018 Н.Р.

Участь у конференціях І семестр 2017-2018 н. р.

Участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо (І семестр 2016/2017 навчальний рік)

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Михайлишин Р.І, Іван Франко як педагог у педагогічній спадщині Івана Ющишина
Міжнародний науковий конґрес

22–24 вересня 2016 р.

м. Львів

«Іван Франко:

Я єсть пролог…»

(до 160-річчя від дня народження)

 

Сурмач О.І. Етнографічна діяльність Івана Франка як цінна спадщина для розвитку українського музейництва

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Корнят В.С. Професійна підготовка соціальних педагогів до використання методів арт-терапії у роботі з різними категоріями клієнтів

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії

 

Цимбала О.М. Особливості використання арт-терапевтичних технік у навчальному процесі ВНЗ

 

Науково-практичний семінар

22 вересня 2016р.

м. Львів

Творча багатовимірність простору арт-терапії Сав’як Л.О. Фрагменти заняття з логоритміки для дітей, які заїкаються
ХІІ Міжнародна наукова конференція

24-25 вересня 2016р.

м. Ченстухова

(Республіка Польща)

Освіта :  історія і сучасність Михайлишин Р.Р. Формування  педагогічного  іміджу  – складова  підготовки конкурентоспрможного  фахівця
Міжнародна наукова конференція

25-26 жовтня 2016 р.

м.Львів

Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч (до 150-річчя від дня народження) Сурмач О.І. Внесок М.Грушевського у розвиток українського музейництва
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Михайлишин Р.Р. Особистість учителя в історії української педагогічної думки (кінецтХІХ–поч.ХХст.)
Науково-практична конференція

3-4 листопада 2016р.

м.Львів

Ідея Університету у Європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення, перспективи» Лозинська С.В. Дошкільна освіта в Україні: підготовка педагогів дошкільної галузі в класичному університеті
Міжвузівський науково-практичний семінар

6 грудня 2016 р.

м. Броди.

Інноваційні технології у практичному навчанні Сірант Н.П. Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності під час педагогічної практики

Студенти:

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Десята міжфакультетська

студентська наукова конференція

06 грудня 2016 р.

м.Львів

Актуальні проблеми освіти в Україні Козак Тетяна Ярославівна

(Керівник

Михайлишин Р.Р.)

Особливості соціалізації особистості молодшого школяра

 

 

Місце та час проведення З якої проблеми Прізвище, ім’я

по батькові

Тема виступу
1 2 3 4
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Черепанова С.О. Трансгуманітарний потенціал філософії освіти і феномен інклюзії

 

ХІ Міжнародна наукова конференція

26-27 вересня 2015р. м.Ченстухова (Польща)

 

Освіта між традицією і сучасністю Михайлишин Р.Р. Роль декоративного мистецтва у формуванні міжкультурної компетенції».
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Михайлишин Р.Р. Духовно-гуманістичне виховання в теорії і практиці В.О.Сухомлинського
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

 

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Ленів З.П. Гуманна парадигма підготовки фахівців до роботи в інклюзивних умовах у класичному університеті
Всеукраїнська науково-методична конференція  з міжнародною участю

29-30 вересня 2015 р.

м. Кіровоград

Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання Лепеха Л.П. Досвід впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітніх закладах Львова

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Михайлишин Р.Р. Впровадження сучасних інноваційних педагогічних  технологій у процес підготовки майбутнього педагога-дошкільника
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Лозинська С.В. Готовність майбутнього вихователя до використання медіаосвітніх  технологій у вихованні та навчанні дітей дошкільного віку
Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Нежура Т.В. Оздоровчі технології в освітньому процесі дошкільного навчального закладу

 

 

 

3.3 Про участь викладачів та студентів у міжнародних, всеукраїнських, обласних та міжвузівських конференціях, семінарах, виставках тощо

 

Міжнародна (заочна) науково—практична конференція

02 жовтня 2015року

м. Хмельницький

Забезпечення якісної підготовки майбутніх бакалаврів дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій Кос Л.В. Підготовка майбутніх вихователів до мовленнєвого спілкування з дошкільниками
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Михайлишин Р.Р. Національно-патріотична діяльність митрополита Андрея Шептицького

 

Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Сурмач О.І. Екуменічна діяльність митрополита Андрея Шептицького в роки німецької окупації (1941-1944рр)
Науково—практична конференція

09 жовтня 2015року

м. Львів

Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу Івах О.С. Митрополит Андрей Шептицький – меценат і просвітитель
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Михайлишин Р.Р. Метод проектів як педагогічна технологія
Міжрегіональний методично-практичний семінар

27 жовтня 2015р.

м. Львів

Впровадження проектної технології в початковій школі Сірант Н.П. Історія розвитку навчальних проектів
Обласний методично-практичний семінар

11 листопада 2015р.

м. Львів

Потенціал інноваційних мистецьких технологій у роботі вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Кірсанова О.В. Особливості викладання предмету «Образотворче мистецтво з методикою навчання» у Педагогічному коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка
Науково практична конференція

12 листопада 2015року

м. Львів

Реформи в освіті: тенденції і проблеми ( до 20-ліття заснування Педагогічного товариства імені Григорія Ващенка) Михайлишин Р.Р. Підготовка конкурентоспроможного педагога в сучасних умовах.
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

13-14 листопада 2015року

м. Чернігів

Теорія і практика освіти в сучасному світі Сірант Н.П. Естетичне виховання дитини в сім’ї як психолого-педагогічна проблема

 

Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

 

Михайлишин Р.Р. Трансформація досвіду кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик ХГПА в освітній процес коледжу
Всеакадемічноа науково-практична конференція

3 грудня 2015 року

м. Хмельницький

Історія становлення навчального закладу

 

Кос Л.В. Використання досвіду ХГПА у процесі підвищення професійної конкурентоздатності майбутніх вихователів
ІІІ Міжнародна науково-практична конфернція

11-12 грудня 2015р. м.Ужгород

Актуальні питання сучасної педагогіки Сірант Н.П.

Яценко О.В.

Підготовка майбутнього вчителя початкової освіти до формування математичної компетентності молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практичної інтернет-конференція

09–10 грудня 2015 р., м. Суми

Еколого-валеологічне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в сучасному освітньому просторі Проц М.О. Шляхи формування здорового способу життя в авторських школах України
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Проц М.О. Авторська школа: реалії та перспективи
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Подановська Г.В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

04 лютого 2016 р.

м. Львів

Бойко Г.О. Робота з літературними текстами на заняттях іноземної мови як засіб активізації пізнавальної діяльності студентів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Михайлишин Р.Р. Толерантна  культура як професійно важлива якість майбутнього соуціального педагога

 

Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

  Субашкевич І.Р. Дослідження ціннісно-смислової сфери студентської молоді
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Фіцик І. О. Розвиток уваги дітей молодшого шкільного віку з синдромом Дауна
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Коссак Б.-В.Й. Коморбідні стани асоційовані з розладами мовлення у дітей
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Корнят В.С. Технологічний підхід до організації професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Лепеха Л.П. Психолого-педагогічна діагностика дітей раннього віку як складова педагогічного процесу
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

1.      м. Львів

Породько М.І. 2.      Фізична реабілітація дітей дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Сав’як Л.О. 3.      Логоритміка як одна з комплексних методик подолання мовленнєвих порушень
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р. м.Львів

Верхоляк М.Р. Труднощі реформування соціально-педагогічної допомоги особам із особдивими потребами в розвитку
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Вижанова С.М. Формування музично-естетичних смаків у дітей із порушеннями інтелектуальної сфери
Звітна  наукова конференція факультету педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка

05 лютого 2016 р.

м. Львів

Дрібнюк Н.Т. Музикотерапевтична готовність студентів-логопедів до реалізації корекційно-виховної роботи
І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція до 160-річчя від дня народження С. Русової

25 лютого 2016 р.                     м. Івано-Франківськ.

Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика Проц М.О. Питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти у педагогічній спадщині видатних педагогів Галичини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)
Всеукраїнська науково-практична конференція

10-11 березня 2016року

м.Рівне

Становлення і розвиток особистості людини як суб’єкта власного життя

(до 70-ліття з дня народження С.Пальчевського)

Когут Н.М. Формування мовленнєвої компетентності у студентів-медиків:психологічний аспект.
І Всеукраїнська науково-практична конференція

17-19 лютого 2016 р.

м.Луцьк

Інклюзивна освітаУкраїни: проблеми та перспективи розвитку Когут Н.М. Досвід німецькомовних країн у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення при вивченні іноземної мови у початковій школі
Науково-практичний семінар (з міжнародною участю)

17-19 лютого 2016р. м.Луцьк

Особливості мовленнєвих вад у дітей старшого дошкільного, молодшого шкільного віку та їх усунення Назарук Л.М. Комплексний підхід у корекційній роботі з дітьми із вадами мовлення у дошкільному навчальному закладі
Міжнарордна наукова конференція

УІІ Польсько-Українські історико-педагогічні читання

5-6 травня 2016р.

м.Закопане (Польща)

Культура в освіті Михайлишин Р.Р. Українська писанка як культурологічний феномен
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Гуляйгородська О.М. Інтерактивні методи вивчення англійської мови студентами Педагогічного коледжу
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Кос Л.В. Наступність і перспективи мовленнєвого розвитку дошкільників і першокласників
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Бойко Г.О. Використання новітніх інформаційних технологій на уроках іноземної мови в початкових класах
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Михайлишин Р.Р. Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності: якісний аспект
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сірант Н.П. Навчання  математики молодших школярів засобами  інноваційних технологій

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Подановська Г.В, Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засобу літературного розвитку молодших школярів
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції

 

Коссак Б.- В.Й. Коморбідні стани асоційовані  з розладами мовлення у дітей
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Сивик Г.Є. Психологічні чинники впливу на процес мислення молодших школярів з розладами спектру аутизму

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Фіцик І.В. Психолого-педагогічний супровід молодших школярів з порушеннями зору в умовах інклюзивного навчання
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Верхоляк М.В. Вплив родини на формування готовності дітей з порушеннями  розвитку  до навчання в освітніх закладів різного типу

 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Корнят В.С. Роль педагогічних коледжів у професійній підготовці фахівців до роботи в інклюзивному середовищі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Призванська Р.А. Формування комунікативних здібностей дітей із аутизмом засобами музикотерапії
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Субашкевич І.Р. Використання медіаосвітніх практик у початковій школі
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Проц М.О. Авторська школа в історії педагогіки як з’єднувальна ланка між дошкільною та початковою освітою
ІІ Міжнародна науково-практична конференція

12-13 травня 2016р.

м.Львів

Актуальні проблеми початкової освіти та інклюзимного навчання у світлі євроінтеграції Когут Н.М. Використання методу “Storytelling”  у навчанні іноземної мови молодших школярів: німецькомовні країни (Німеччина, Австрія, Швейцарія) та Україна
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Кос Л.В. Образ вихователя як професіонала в просвітницьких ідеях С.Русової
VI Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2016р.

м.Хмельницький

Духовні витоки Поділля:«Просвіта» в історії краю Михайлишин Р.Р. Просвітницька діяльність галицького педагога Івана Ющишина
V міжнародний науково-методологічний семінар

19 травня 2016р.

м.Хмельницький

Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів Когут Н.М. Інтегрування теоретичної і практичної підготовки майбутніх фахівців для системи раннього навчання іноземних мов: німецькомовні країни та Україна
І Міжнародна науково-практична конференція

3-5 червня 2016 року м.Луцьк

Актуальні проблеми педагогічної освіти: європейський національний вимір Назарук Л.М. Педагогічні умови формування та розвитку художньо-естетичної культиури майбутніх педагогів дошкільної освіти

 

 

 

Студенти:

 

Рівень заходу, місце та час проведення

 

З якої проблеми Прізвище, імя, по батькові Тема виступу
Студентська обласна конференція (училища, технікуми, коледжі)

Львівський поліграфічний коледж УАД, 24.02.2016 р.

«Україна і світ: економічні аспекти успіху» Рибкевич С., Щегольська А., Сеньків М.

група ШКД-31

(Кер. Сенич Г.Б.)

Україна і Чехія: економічні аспекти успіху
Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Шматок Наталія

ДШС -42

(Кер.Михайлишин Р.Р.)

Народна педагогіка як джерело педагогічних ідей Григорія Сковороди

 

Дев’ята міжфакультетська

студентська наукова конференція

8 грудня 2015 р.

м.Львів

 

Актуальні проблеми освіти в Україні Кушнірчук Мар’яна

Мацієвська Олена

(Кер. Михайлишин Р.Р.)

Метод проектів як педагогічна технологія в початковій школі