Семінари

 

  • Михайлишин Р.Р. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Педагогічна взаємодія школи та закладу дошкільної освіти в контексті наступності.
  • Нежура Т.В.  24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Наступність завдань Базового компоненту дошкільної освіти та Державного стандарту початкової школи в образотворчій діяльності.
  •  Лозинська С.В.  24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Зміст освіти здобувачів дошкільної освіти, Базовий компонент дошкільної освіти. Стандарт вищої освіти за спеціальністю 012 “Дошкільна освіта” галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, його характеристика.
  •  Кірсанова О.В. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Особливості викладання інтегрованого курсу “Мистецтво” в НУШ. 
  • Проц М.О. 24 січня 2020 р., м.Львів. Регіональний семінар-практикум (до 5-ти річчя факультету педагогічної освіти) «Формування ключових компетентностей в умовах наступності дошкільної та початкової освіти». Інтерактивні методи навчання як засіб формування умінь взаємодії учасників навчально-виховного процесу дошкільної та початкової ланок освіти. 
  • семінар-практикум «Нова українська школа: інтегроване навчання» ( О.І.Сулим, 2018);
  •  Міжнародний  науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності»  (С.В.Деміхова, О.Б.Соболевська», 05 грудня 2019 року.);
  • Семінар «Новий правопис української мови: головні зміни та думки фахівців» (С.В.Деміхова, О.О.Цигилик-Копцюх, 26 лютого 2020 р.);
  • онлайн-семінар «Віртуалізація в музейно-педагогічній діяльності» (Сулим О.І., 19 травня 2020 року)