Агроекологія

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
536Array

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
536Батюк Н. М.

Опис курсу

Мета:  оволодіти теоретичними знаннями для вирішення проблем раціонального використання природних ресурсів у секторі сільського господарства, зменшення забруднення довкілля, запобігання деградації агроекосистем, збереження агробіорізноманіття.

Завдання: засвоєння і творчий розвиток теоретичних знань, здобутих під час лекцій, поглиблене вивчення найактуальніших закономірностей процесів та явищ в агроекосистемах, агроландшафтах, основних принципів еколого-орієнтованого сільського господарства.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

– основи агроекології, які є теоретичною базою формування екологічного світогляду і необхідні для наукового обґрунтування і розробки сучасних екологобезпечних технологій ведення сільського господарства.

 вміти:

– проводити  агроекологічну оцінку агроекосистеми, агрометеорологічне прогнозування урожайності сільськогосподарських культур, оцінку впливу хімізації сільського господарства на компоненти довкілля, пропонувати екологічно безпечні способи підвищення продуктивності  агроекосистеми

Рекомендована література

Базова:

  1. Сільськогосподарська екологія / За редакцією М. М’якушка. – Київ, 1992.
  2. Писаренко А. Агроекологія: теорія та практикум. – Полтава, 2003.
  3. Агроэкология / За ред. В. Черникова. – Москва, 2004.
  4. Медведев В. Агроэкологическая оценка земель Украины и размещение сельскохозяйственных культур. – Киев, 1997.

Додаткова:

  1. Минеев В. Химизация земледелия и природная среда. – Москва, 1990.
  2. Кирюшин В. Экологические основы земледелия. – Москва, 1996.

Інформаційні ресурси:

  1. http://www.minagro.gov.ua/
  2. http://agroua.net/
  3. http://www.nauu.edu.ua