Думич Оксана Михайлівна

Посада: викладач Циклова комісія гуманітарної та соціально – економічної підготовки

Телефон (робочий): (032) 239-40-13

Електронна пошта: oksana.dumych@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді

Вплив занять волейболом на удосконалення функціонального стану студентів

 

Курси

Публікації

 

1. Оксана Думич. Теоретико-методичні аспекти формування фізкультурної та спортивної лексики у школярів молодшого шкільного віку/О. Думич, І. Лапичак, О. Лесько, З. Василько//Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 12: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. – Т.2. – С.79-84.
2. Оксана Думич. Вплив режиму дня на стан здоров’я молодшого школяра/ О.Думич, О.Мончин// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 81-84.
3. Оксана Думич. Аспекти формування здорового способу життя у школярів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Задорожна// Теоретико-методичні основи організації виховання молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 207-211.
4. Оксана Думич. Вплив режиму рухової активності на розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Мончин// Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 25-31.
5. Оксана Думич. Формування потреби в уроках фізичної культури учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Задорожна//  Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 18-24.
6. Оксана Думич. Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, М.Породько, М.Зварич// Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичне виховання і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2015. – Т.2. – С.75-81.
7. Оксана Думич. Вплив стрибків зі скакалкою на удосконалення різних видів стрибків у дітей дошкільного віку./ О.Думич, І.Махрович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.40-41
8. Оксана Думич. Рухливі ігри як засіб всебічного фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку/ О.Думич, Ю.Касіян // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.41-42

9. Оксана Думич. Рухливі ігри як засіб розвитку швидкості та рівноваги в дітей старшого дошкільного віку/ О.Думич, Ю. Касіян, Х.Стасюк // Молода спортивна наука України: Зб. тез доп. Вип. 21: у 4-х т. – Львів: ЛДУФК, 2017. – С 56

10. Оксана Думич. Удосконалення основних рухів у дітей старшого дошкільного віку засобами занять гра-естафета/ О.Думич, К.Свідерок// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 149 с.

11. Думич Оксана. Форми і методи організації самоконтролю за виконанням самостійних фізичних вправ учнів молодшого шкільного віку/ Думич О., Бурда М., Стесюк Х.// Теоретико – методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту/ за заг.ред. Сіренко Р.Р.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2018. – C.38-41

12. Думич Оксана, Артемишин Ірина. Дозування фізичних навантажень та інтервали відпочинку на уроках фізичної культури у початкових класах/ Думич О., Артимишин І.// Теоретико – методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали XI Всеукраїнської науково – практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C.37-38

13. Думич О.М. Шляхи реалізації принципів фізичного виховання у сучасній початковій школі./ Думич О.М.// Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С.38-40

Біографія

З 2002 по 2009 рр. навчалась у Львівському державному університеті фізичної культури. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізичне виховання” та здобула кваліфікацію мігістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу.

З 2010 р. працює в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка викладачем “Фізичного виховання” та “Теорії і методики фізичного виховання”

Життєве кредо: «Лише організована фізична сила запевняє народові свободу й незалежність» І. Боберський

Методичні матеріали

«Організація та проведення туристичних походів»

«Щоденник обліку фізичної підготованості та стану здоров’я студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка»

«Рухливі ігри як засіб фізичного виховання дітей дошкільного віку»
методичні вказівки «Загартування у житті дітей дошкільного віку»

«Формування потреби до занять фізичною культурою і спортом у молодших школярів»

“Застосування ігрового і змагального методів на уроках фізичної культури у початкових класах”

“Вплив рухливих ігор та ігор з елементами спорту на розвиток фізичних якостей у дітей старшого дошкільного віку”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!