Думич Оксана Михайлівна

Наукові інтереси

Шляхи формування здорового способу життя студентської молоді

Вплив занять волейболом на удосконалення функціонального стану студентів

 

Курси

Публікації

 

1. Оксана Думич. Теоретико-методичні аспекти формування фізкультурної та спортивної лексики у школярів молодшого шкільного віку/О. Думич, І. Лапичак, О. Лесько, З. Василько//Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичної культури та спорту. Вип. 12: У 4-х т. – Львів: НВФ “Українські технології”, 2008. – Т.2. – С.79-84.
2. Оксана Думич. Вплив режиму дня на стан здоров’я молодшого школяра/ О.Думич, О.Мончин// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – С. 81-84.
3. Оксана Думич. Аспекти формування здорового способу життя у школярів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Задорожна// Теоретико-методичні основи організації виховання молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2014. – С. 207-211.
4. Оксана Думич. Вплив режиму рухової активності на розвиток фізичних якостей учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Мончин// Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 25-31.
5. Оксана Думич. Формування потреби в уроках фізичної культури учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, О.Задорожна//  Проблеми формування здорового способу життя молоді: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2015. – С. 18-24.
6. Оксана Думич. Організаційно-методичні аспекти застосування індивідуального і диференційованого підходу у фізичному вихованні учнів молодшого шкільного віку/ О.Думич, М.Породько, М.Зварич// Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць з галузі фізичне виховання і здоров’я людини. Вип. 19: у 4-х т. – Л.: ЛДУФК, 2015. – Т.2. – С.75-81.
7. Оксана Думич. Вплив стрибків зі скакалкою на удосконалення різних видів стрибків у дітей дошкільного віку./ О.Думич, І.Махрович // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.40-41
8. Оксана Думич. Рухливі ігри як засіб всебічного фізичного розвитку дітей старшого дошкільного віку/ О.Думич, Ю.Касіян // Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної конференції; Під. заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І.Франка, 2016. – С.41-42

9. Оксана Думич. Рухливі ігри як засіб розвитку швидкості та рівноваги в дітей старшого дошкільного віку/ О.Думич, Ю. Касіян, Х.Стасюк // Молода спортивна наука України: Зб. тез доп. Вип. 21: у 4-х т. – Львів: ЛДУФК, 2017. – С 56

10. Оксана Думич. Удосконалення основних рухів у дітей старшого дошкільного віку засобами занять гра-естафета/ О.Думич, К.Свідерок// Проблеми формування здорового способу життя молоді: Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів; під заг. ред. Сіренко Р.Р. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 149 с.

11. Думич Оксана. Форми і методи організації самоконтролю за виконанням самостійних фізичних вправ учнів молодшого шкільного віку/ Думич О., Бурда М., Стесюк Х.// Теоретико – методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали XI Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту/ за заг.ред. Сіренко Р.Р.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2018. – C.38-41

12. Думич Оксана, Артемишин Ірина. Дозування фізичних навантажень та інтервали відпочинку на уроках фізичної культури у початкових класах/ Думич О., Артимишин І.// Теоретико – методичні основи організації фізичного виховання молоді: Матеріали XI Всеукраїнської науково – практичної конференції, присвяченої 70-річчю кафедри фізичного виховання та спорту / за заг.ред. Сіренко Р.Р. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – C.37-38

13. Думич О.М. Шляхи реалізації принципів фізичного виховання у сучасній початковій школі./ Думич О.М.// Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С.38-40

Біографія

З 2002 по 2009 рр. навчалась у Львівському державному університеті фізичної культури. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Фізичне виховання” та здобула кваліфікацію мігістр фізичного виховання і спорту, викладач вищого навчального закладу.

З 2010 р. працює в Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка викладачем “Фізичного виховання” та “Теорії і методики фізичного виховання”

Життєве кредо: «Лише організована фізична сила запевняє народові свободу й незалежність» І. Боберський

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!