Сурмач Оксана Іванівна

Посада: в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка», доцент Циклова комісія гуманітарної та соціально – економічної підготовки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 275-65-40

Електронна пошта: oksana.surmach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 

Участь у різного рівня наукових заходах:

 • 20 листопада-4 грудня 2023 р. м.Львів VII щорічні Сковородинські читання “Григорій Сковорода в системі духовних орієнтирів сучасної української людини.” Постать Григорія Сковороди в сучасному культурно-освітньому дискурсі.
 • 07 листопада 2023 р. м.Львів. Круглий стіл “Партнерська співпраця зі закладами освіти та соціальними інституціями в контексті соціальних педагогів/соціальних працівників”.
 • 29 вересня 2023 р. м. Львів. IX Міжнародна науково-практична конференція “Філософсько-психологічні аспекти духовності у науковій, педагогічній та управлінській діяльності”.
 • 06 квітня 2023 р. м.Львів. Всеукраїнський науково-методичний семінар “Освітній простір школи і музею в контексті Нової української школи”. Особливості впливу музейної педагогіки на формування креативних якостей особистості.
 • 22-25 листопада 2022 року м. Львів. VI щорічні Сковородинські читання «Становлення української ідентичності» (в рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).  Григорій Сковорода про роль праці у розвитку особистості.
 • 21 вересня 2022 рік м. Львів. Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка в контексті сучасних освітніх викликів». Музейна педагогіка у системі навчально-виховної роботи Коледжу.
 • 18 травня 2022 р. Круглий стіл «Гуманітарний фронт українського державотворення: стратегія перемоги». Національно-культурна ідентифікація молоді.
 • 22-26 листопада  2021 р. м. Львів. V Сковородинівські читання «Актуальні проблеми сковородознавства» (у рамках Всеукраїнських Сковородинівських навчань «Пізнай себе»). Українська ідея Сковороди.
 • 26 листопада 2020 року м. Київ. Національна академія педагогічних наук України. Національний центр «Мала академія наук України». ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Музейна педагогіка в науковій освіті». Сучасні підходи та методи музейної педагогіки в підготовці бакалаврів педагогічного коледжу.
 • 26-30 вересня 2020 року м. Львів (онлайн). Міжнародна наукова конференція присвячена 155-літтю від народження митрополита Андрея Шептицького. Роль соціальної опіки Церкви в діяльності митрополита Андрея Шептицького.
 • 28 листопада 2019 року м. Київ. І Всеукраїнська науково-практична конференція. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу.
 •  6.-7. februar 2019. Presov, Slovenska republika.  Vedecka konferencia s medzinarodnou ucastou  Рremeny skoly a ucitelske vzdelavanie v historickom kontexte a nove perspektivy Міжнародна науково-практична конференція присвячена 70-річчю Педагогічного факультету Прешовського університету (Республіка Словаччина). Pedagogical College of L’viv Ivan Franko National University in the system of pan-European pedagogical education 
 •  23 жовтня 2019 року м. Львів. Національний лісотехнічний університет України кафедра філософії та психології. ІІІ щорічні Сковородинські читання «Сродна праця» та покликання сучасної молоді  (у рамках Всеукраїнських Сковородинських навчань «Пізнай себе»).Педагогічна спадщина Григорія Сковороди.
 • 06 – 07 грудня 2018 р. м. Львів. Всеукраїнська науково-практична конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ». Формування інтелектуальної культури майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх тенденцій.
 • 30 березня 2018 р. м. Харків. Науково-практичний семінар ІХ Луньовські читання «Проблеми музейної освіти в Україні». Музейна педагогіка у системі міждисциплінарної підготовки майбутніх вчителів (на прикладі спеціалізації «Шкільна, музейна та краєзнавча робота в навчальному закладі»).
 • 28 лютого 2018 р. м. Хмельницький.  Міжвузівська (заочна) науково-практична конференція «Підготовка педагогічних кадрів до роботи з різними категоріями дітей: виклики та можливості». Підготовка педагогічних працівників до роботи в інклюзивному середовищі в умовах педагогічного коледжу.
 • 04 травня 2017 року м. Львів. Семінар-круглий стіл «Сучасні форми організації навчання у музеї». Форми і методи роботи зі студентами в музеї з використанням інформаційних технологій (на прикладі вивчення історії України).
 • 25-26.10.2016р. Міжнародна наукова конференція «Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч” (до 150-річчя від дня народження). Вклад Михайла Грушевського у розвиток українського музейництва.
 • 22–24 вересня 2016 р. м. Львів Міжнародний науковий конґрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження). Етнографічна діяльність Івана Франка як цінна спадщина для розвитку українського музеєзнавства.
 • 09 жовтня 2015р. м. Львів. Науково-практична конференція «Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу». Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького.
 • 01 жовтня 2015р. м. Львів. Міжнародна наукова конференція „Мойсей українського духу” (до 150-річного ювілею від дня народження митрополита Андрея Шептицького). Пастирсько-екуменічна діяльність Андрея Шептицького в роки Другої світової війни.
 • 21 вересня 2015 р. Еколого-просвітницький центр Яворівського НПП. Семінар «Митрополит Андрей Шептицький, як фундатор заповідної справи на Галичині» (до відзначення 150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького).
 • Відкриті лекції:
 •  «Пам’ятаємо. Єднаємося. Переможемо!» (24.11 .2022 р.).
 • «УПА – 80 років. Боролись. Боремось. Поборемо.» (14.10.2022 р.).
 • «Голодомор – масова зброя винищення українців» (26.11. 2021 р.).
 • «Жіноча сила: як українки виживали в ГУЛАГу», присвячена 150-річчю ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка», і 360-річному ювілею ЛНУ ім. Івана Франка (12.10.2021 р.).
 • «Українське підпілля та організація спротиву в радянських концтаборах», присвячено 150-річчю Педагогічного коледжу (2020 р.).
 • «Пам’ять, що рятує: голоси правди» (2019 р.).
 • «Голодомор як геноцид українського народу» (2018 р.).
 • «На вістрі боротьби за незалежність України (розвідниці революційної ОУН і УПА)» 2018 р.).
 • «Голодомор не зламав» (2017 р.).
 • «УПА – відповідь нескореного народу» (2017 р.).
 • «Уроки голодомору та сучасна Україна» (2016 р.).
 • «Жіночі долі у боротьбі за українську державність» (2016 р.).

Курси

Публікації

Статті

 • Рецензія на статтю “Український спадщинний дискурс поразки російської ідентичності”, яку подано до НЗ НаУКМА Історія і теорія культури . Т.7. 2024 р.
 • Оксана Сурмач, Олексій Караманов, Ольга Железняк Театралізація в музейному просторі: можливості взаємодії школи і музею. Tom 21 (2023): Pedagogika. Studia i Rozprawy. 
 • Сурмач О.І., Сулим О.І., Шукалович А.М. Музейна педагогіка у системі навчально-виховної роботи коледжу. Музейна педагогіка в контексті викликів сучасної освіти. Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. Львів, 2023. С.88-91.
 • Музейна справа в освітньому процесі Педагогічного фахового  коледжу: навч.-метод. посіб./ Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. та ін.: за заг.ред. Караманова О.В. та Сурмач О.І.  Львів: СПОЛОМ, 2023.  132 с.
 • Karamanov, Z. Kramska, J. Tarasova. O. Surmach, L. Sydorchuk, O. Krykunova, L. Khomenko. Socio-Pedagogical Prevention of Student Youth Addictive Behaviour at the University // IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. 2022. Vol. 22. No. 9. pp. 587–594. https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2022.22.9.76
 • Сурмач О. Музейна педагогіка в системі підготовки бакалаврів: можливості педагогічного коледжу / О. Сурмач, О. Караманов, А. Шукалович // Український педагогічний журнал. – 2020. – № 1. – С. 101-107.
 • Сурмач О.І., Сулим О. І. Музейна педагогіка в системі вищої освіти: організація навчання на базі Педагогічного коледжу. Музейна педагогіка в науковій освіті: збірник тез доповідей учасників І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28 листопада 2019 р., м. Київ – Біла Церква: Видавництво «Авторитет» ФОП Курбанова Ю. В., 2019.  С. 97-98.
 • Сурмач О. «М. Грушевський як теоретик музейної справи в Україні» / О. Сурмач // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Гуманітарні науки. Випуск 15. 2018 р. – С. 211-216.
 • Сурмач О.І. Музей як соціокультурний інститут: історичний досвід і українська практика / О.І. Сурмач // Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні: колективна монографія (за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника / А. Карась, М. Кашуба, М. Альчук та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – С. 284 -286.
 • Сурмач О.І. Історія України. Навчально-методичний посібник. –Львів, 2015. – 326с.
 • Сурмач О.І. Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С. 253-263.
 • Сурмач О.І. Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства / О.Сурмач // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. Вип.95. – С.457-471.
 • Сурмач О.І. Виховання та освіта в контексті соціальних функцій музею / О. Сурмач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч.3. – С. 325 – 343.
 • Сурмач О.І. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) / О.І. Сурмач // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2015. – Вип. 23. − С. 101-115.
 • Сурмач О.І. До питання про діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації / О. Сурмач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42 – С. 329 – 333.                                                                                                               Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_28
 • Сурмач О.І. Музейна справа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2014. – 207с.                                                                                                                                                  Навчально-методичні матеріали: 
 • Сурмач О.І. Дистанційне професійне навчання майбутніх фахівців у ЗФПО: методична розробка. Львів, 2020. 35 с.
 • Сурмач О.І. Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з курсу «Історія України». Львів, 2020. 35 с.

Біографія

Проекти

 • Жовтень-листопад 2017 року, Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького (голова проектної групи). Проект став можливим завдяки грантовій підтримці Українського культурного фонду. Проект «Музей на дотик» (проект, задуманий з метою виявити і подолати бар’єри, що перешкоджають залученню різних вікових та соціальних груп людtй до культурно-освітнього процесу у музеях).

 •  Квітень 2019 – по сьогоднішній день. Проєкт “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”.

Нагороди

                                                     

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!