Сурмач Оксана Іванівна

Посада: в.о. директора ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка», доцент Циклова комісія викладачів гуманітарної та соціально – економічної підготовки

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 275-65-40

Електронна пошта: oksana.surmach@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

 • 21 вересня 2015 р. Еколого-просвітницький центр Яворівського НПП. Семінар «Митрополит Андрей Шептицький, як фундатор заповідної справи на Галичині» (до відзначення 150-річчя від дня народження митрополита УГКЦ Андрея Шептицького). Екологічний аспект релігійної свідомості.
 • 01 жовтня 2015р. м.Львів. Міжнародна наукова конференція „Мойсей українського духу” (до 150-річного ювілею від дня народження митрополита Андрея Шептицького). Пастирсько-екуменічна діяльність Андрея Шептицького в роки Другої світової війни.
 • 09 жовтня 2015р. м. Львів. Науковопрактична конференція «Митрополит Андрей Шептицький – духовний батько українського народу». Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького.
 • 22–24 вересня 2016 р. м. Львів Міжнародний науковий конґрес «Іван Франко: Я єсть пролог…» (до 160-річчя від дня народження). Етнографічна діяльність Івана Франка як цінна спадщина для розвитку українського музеєзнавства.
 • 25-26.10.2016р. Міжнародна наукова конференція «Михайло Грушевський: учений, політик, державний діяч” (до 150-річчя від дня народження). Вклад Михайла Грушевського у розвиток українського музейництва.

Курси

Публікації

Статті

 • До питання про діяльність митрополита А. Шептицького в роки німецької окупації / О. Сурмач // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – Вип. 42 – С. 329 – 333.                                                                                                               Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2015_42_28
 • Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941-1944 рр.) / О.І. Сурмач // Військово-науковий вісник. – Львів : АСВ, 2015. – Вип. 23. − С. 101-115.
 • Виховання та освіта в контексті соціальних функцій музею / О. Сурмач // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. – Вид-во ТНПУ ім.В.Гнатюка, 2015. – Вип. 2. – Ч.3. – С. 325 – 343.
 • Музей як соціокультурне явище сучасного суспільства / О.Сурмач // Гілея: науковий вісник. – Київ, 2015. Вип.95. – С.457-471.
 • Соціально-економічна діяльність митрополита Андрея Шептицького. Андрей Шептицький [Текст]: наук.праці/ упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П.Сікорський. – Львів: «Сполом», 2016. – 328с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип.7). – С. 253-263.
 • Музейна справа. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів, 2014. – 207с.
 • Історія України. Навчально-методичний посібник. –Львів, 2015. – 326с.

Біографія

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!