Біохімічна лабораторія

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Навчальна біохімічна лабораторія Природничого коледжу забезпечує якісну практичну підготовку студентів освітнього рівня молодший спеціаліст, які слухають курси лекцій з дисциплін: „Хімія біоорганічна“, „Біохімія“, „Біохімічна екологія“, „Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища“.

На лабораторних заняттях з курсів „Хімія біоорганічна“ та „Біохімія“ студенти ознайомлюються з будовою, основними хімічними та фізико-хімічними властивостями вуглеводів, ліпідів, білків, амінокислот, нуклеїнових кислот, ферментів, вітамінів, гормонів, опановують методи якісного і кількісного визначення метаболітів у біологічних рідинах та ін.

В рамках курсу „Біохімічна екологія“ студенти поглиблюють знання щодо еколого-біохімічних взаємодій прокаріотів, грибів, водоростей, рослин і тварин, отримують практичні навички виявлення особливостей взаємодії організмів за участю біологічно активних молекул, які мають екологічне значення, вміння на основі даних про присутність певних біологічно активних молекул у довкіллі прогнозувати шляхи їхнього впливу на біоту та перетворення у екосистемі.

На лабораторних заняттях з курсу „Методи вимірювання параметрів навколишнього природного середовища“ студенти опановують на практиці сучасні методи оцінки екологічного стану ґрунтів, водних об’єктів, повітря, біологічних рідин, за допомогою таких приладів як спектрофотометр, іономір, центрифуга, дозиметри-радіометри, газоаналізатори, виконують хроматографічні дослідження тощо.

Лабораторія укомплектована відповідними реактивами, посудом, приладами та обладнанням, в т.ч.: вагою електронною АХІS; термостатом ТС-1/80 СПУ, аквадистилятором ДЭ-4-2М; центрифугами ОПн-8 та ЦУМ-1, термостатом Т-1, рН-метром, колориметром фотоелектричний концентраційний КФК-2МП, фотометром КФК-3, рефрактометром РДУ, іономіром І-160, газоаналізаторами УГ-2 та ГХ-М, аспіратором АМ-5 з наборам індикаторних тубок для визначення концентрації різних газів, ШОЕ-метром, вагою торсійною, термометрами тощо.

Співробітники

завідувач (сумісник)БОВГИРА Христина Богданівназавідувач (сумісник)