Лабораторія екології землекористування

  • Про лабораторію

В цій лабораторії проводяться лабораторні заняття з курсів – ”Ґрунтознавство” (ІІ курс), ”Гідрохімія” (ІІІ курс), ”Основи сільськогосподарського виробництва” (І курс), ”Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції” (ІІІ курс)).

На лабораторних заняттях  з курсу ”Ґрунтознавство” студенти досліджують фізичні, фізико-хімічні та морфологічні властивості ґрунтів.

При вивченні курсу ”Гідрохімія” – аналізують органолептичні, фізичні, хімічні властивості природних та побутових вод.

На практично-лабораторних заняттях з курсу ”Основи сільськогосподарського виробництва” студенти визначають  зараженість сільськогосподарських культур шкідниками,  їхню засміченість, якісний склад мінеральних добрив, запаси NPK в ґрунтах.

В курсі ”Якість і стандартизація сільськогосподарської продукції” передбачено визначення якісних і кількісних показників продовольчої сировини рослинництва і тваринництва та продуктів харчування.

Для виконання робіт лабораторія забезпечена  реактивами, посудом та приладами (рН-метр, іономір, технічна та аналітична ваги, КФК-2 та КФК-3, сушильна шафа, кальциметр, аквадистилятор, піщана та водяна баня та ін.).