Мікробіологічна лабораторія

  • Про лабораторію
  • Співробітники

Завідує – Бовгира  Х. Б.

Навчальна лабораторія Природничого коледжу забезпечує якісну практичну підготовку студентів освітнього рівня молодший спеціаліст, які слухають курси лекцій з дисциплін: „Мікробіологія“, „Гістологія“, „Загальна біологія“, „Ботаніка“, „Екологія рослин“, „Мікологія та альгологія“, „Біологія індивідуального розвитку“.

Основною метою лабораторних та практичних робіт з курсу „Мікробіології“ є дослідження особливостей побудови та життєдіяльності мікроорганізмів, зокрема їхніх екологічних зв’язків, ознайомлення з основними правилами асептики, антисептики, дезінфекції, стерилізації, а також студенти оволодівають технікою робіт з культурами мікроорганізмів, основними методами мікробіологічних досліджень (фарбування, мікроскопія, стерилізація, методи виділення та культивування культур, методами виділення метаболітів тощо).

Відповідно до навчальної програми курсу „Гістології“ в лабораторії студенти опановують методику мікроскопії, зокрема техніку виготовлення гістологічних препаратів, ознайомлюються з морфологією клітин, розмноженням, етапами формування та морфологією тканин тваринних організмів.

На лабораторних заняттях з курсу „Загальна біологія“ студенти поглиблюють теоретичні знання, вирішуючи багатоваріативні завдання з використанням дидактичних матеріалів, зокрема з питань будови та функції прокаріотичних та  еукаріотичних клітин (рослинних і тваринних), їхнього життєвого циклу, перебігу прцесів анаболізму і катаболізму тощо.

На лабораторних заняттях з курсу “Біологія індивідуального розвитку” студенти набувають практичні навички з техніки виготовлення біологічних препаратів, підготовки їх до мікроскопії, техніки мікроскопії та схематичного зображення мікроструктур тваринних організмів. Проводиться вивчення етапів розвитку представників окремих груп тварин, в основному, хребетних. У завдання лабораторного практикуму входять ознайомлення з мікроскопічними препаратами та окремими прижиттєвими спостереженнями за живим матеріалом послідовних стадій розвитку таких тварин як амфібії, ланцетник, в’юн, птахи, ссавці..

Лабораторні заняття з курсу „Ботаніка“ і „Мікологія та альгологія“ розраховані на ознайомлення студентів з біологічним різноманіттям рослинних організмів. Використовуючи гербарні фіксовані та живі рослинні взірці, а також дидактичні матеріали студенти вивчають представників основних таксонів вищих рослин, водоростей та грибів, особливості їх анатомо-морфологічної організації.  Опановують методики виготовлення препаратів та техніку біологічногого рисунка, вчаться грамотно оформляти результати спостережень.

Практичні роботи з курсу „Екологія рослин“ спрямовані на опанування методик та практичних навичок оцінок адаптацій рослин до умов середовища їхнього існування.

Лабораторія укомплектована необхідними дидактичними матеріалами, реактивами, лабораторним посудом, обладнанням та приладами, зокрема  мікроскопами MIKMEO та МБС-10, стерилізатором ГП-40 СПУ, сушильною шафою SNOL 67/350 та ін.

 

Співробітники

завідувачБОВГИРА Христина Богданівназавідувач