Любас Наталія Миронівна

Наукові інтереси

Вплив похідних піролопіримідиндіонів на функціональний стан системи периферичної крові.

Публікації

1. Загальна екологія та неоекологія: методичні вказівки для практичних робіт студентів I-го курсу Природничого коледжу спеціальності – 04010602 Прикладна екологія, спеціалізацій: ”Біоекологія”, ”Екологія землекористування і агробізнес”, ”Прикордонний екологічний контроль”, ”Екологія геологічного та суміжних середовищ”/Укл.: Шпаківська І., Назарук К., Любас Н. – Львів, 2013.

2. Прилади і методи дослідження стану довкілля: навч. посібник /Л. Старикович, К. Дудок, Н. Любас. – Львів, 2014.

3. Любас Н., Карплюк А., Шкребнюк Р., Дудок К., Сибірна Н. Вплив похідних піролопіримідиндіонів на стабільність мембран еритроцитів, спектри погдинання гемоглобіну периферичної крові людей хворих на цукровий діабет першого типу // Молодь і поступ біології: збірник тез XIІ Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 19 – 21 квітня 2016 р.). – Львів, 2016. – С. 42-43.

4. Любас Н., Шкребнюк Р., Речицький О., Сибірна Н. Вплив спірокарбону на спектральні характеристики лігандних форм гемоглобіну in vitro крові людей хворих на цукровий діабет першого типу // Вісник Львів. ун.-ту. Сер. Біол. – 2016.

Біографія

Народилася 10.11.1979 р. у с. Старе Село Пустомитівського району Львівської області. 2001 р.- закінчила біологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобула кваліфікацію ”Біолог – біохімік. Викладач біології і хімії”. 2004 – 2016 рр.- інженер, викладач за сумісництвом Природничого коледжу. Секретар циклової комісії викладачів спеціальності ”Прикладна екологія”. З 2016 р. – штатний викладач відділення екології.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!