Циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

 • Про відділення
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

ЗВІТ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 2019-2020рр.

Циклова комісія – звіт циклової комісії за 2016-2019 роки

                                         “Дошкільна освіта” – одна з найстаріших спеціальностей нашого закладу.

     Понад 140 років у нашому навчальному закладі готують вихователів дітей дошкільного віку. Історія розпочинається з 1875 року – при учительській жіночій семінарії були відкриті однорічні курси для підготовки виховательок.

     Вихователь закладу дошкільної освіти – це педагог, який працює з дітьми 2 – 6 (7) років, сприяє гармонійному формуванню особистості дитини, розвитку її творчих здібностей.

     Вихователь любить дітей, охороняє фізичне і психічне здоров’я, сприяє їх фізичному розвитку, вчить дитину любити рідну мову, виховує інтерес та шану до народних звичаїв та обрядів, виховує у дітей шанобливе ставлення  до неї. Вихователь покликаний підготувати дитину до активного життя і подальшого навчання в школі.

     Наші випускники працюють вихователями, методистами, директорами закладів дошкільної освіти, директорами НВК, інспекторами районних відділів освіти, завідувачами районних відділів освіти.

 

Звіт циклової комісії 2022-2023

 • цикловою комісією організовано і проведено круглий стіл «Минуле, сьогодення і майбутнє дошкілля Львівщини» до всеукраїнського Дня дошкілля.;
 • Колобич О.П. Участь у «Тижні психології в Львівському національному університеті ім. Івана Франка» (18-24 квітня 2023 року):
 • Колобич О.П. (Спілкування, Соціальні групи, Теорії навчання) Караманов О.В., Сурмач О.І. Музейна педагогіка в освітньому процесі Педагогічного фахового коледжу: навчально-методичний посібник./ за заг. ред.Караманов О.В., Сурмач О.І., Шукалович А.М. та ін. Львів: СПОЛОМ, 2022. 120с.
 • Колобич О.П., Нестер М.В. Участь у регіональній науково-практичній конференції «Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку» (30 травня 2023 року) на базі ВСП «Львівського фахового коледжу індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну», сертифікат, тривалість – 6 академічних годин.
 • Тези доповіді: «Підготовка майбутніх вихователів до впровадження інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти» Колобич О.П.
 • Тези «Підготовка конкурентоспроможного фахівця дошкільної освіти» Нестер  М.В.
 • Кос Л.В.  відкрите практичне заняття з методики проведення занять з народознавства на тему « Практичне ознайомлення дітей з народними ремеслами»
 • Каспрук І.М., Трачук С.О. «Весна прийшла, гаївочку принесла» (на базі музею ім. Михайла Грушевського, ВСП «Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка») (19-20.04 2023);.
 • Васильків Т.В. Реалізація педагогічних умов формування художньо – естетичного світобачення майбутніх вихователів у процесі фахової підготовки. Доповідь. Матеріали звітних наукових конференцій факультету Педагогічної освіти ЛНУ ім.Івана Франка, 7-8 лютого 2023р.
 • Ланцути З.Я. тематична мистецька екскурсія до Великодня із ДШВ-22.

 

Співробітники

завідувачКОЛОБИЧ Оксана Петрівназавідувач
викладачВАСИЛЬКІВ Тетяна Володимирівнавикладач
викладачКАСПРУК Ірина Миколаївнавикладач
викладачКОС Леся Володимирівнавикладач
викладачЛАНЦУТА Зоряна Ярославівнавикладач
викладачНЕСТЕР Мар'на Володимирівнавикладач
викладачТРАЧУК Світлана Олександрівнавикладач

1 курс

2 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

                 УЧАСТЬ ВИКЛАДАЧІВ У КОНФЕРЕНЦІЯХ, ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ ( СТАТТІ, ТЕЗИ )

Нежура Т.В. Робоча нарада з питань впровадження спецкурсу «Навчання через гру» у закладах вищої та післядипломної освіти. м.Київ (19.11.2019р.)

Нежура Т.В. Інноваційна освітня діяльність педагога в галузі образотворчого мистецтва./ Т.В.Нежура // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти» . – Хмельницький: ХГПА, (2019р.)

Нежура Т.В. Наступність завдань Базового компонента дошкільної освіти та Державного стандарту початкової школи в образотворчій діяльності./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.)

Нежура Т.В. Участь у теоретико – методичному семінарі «Інноваційні технології дошкльної та початкової освіти» ЛНУ імені Івана Франка Факультет педагогічної освіти. Кафедра дошкільної та початкової освіти. (05.11.2019р.)

Каспрук І.М. Музичне виховання дошкільнят: нові орієнтири./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.)

Трачук С.О. Елементи сучасної хореографії на музично – ритмічних заняттях у закладі дошкільної освіти./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.)

Кос Л.В. Формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку засобами поетичного слова./ Л.В.Кос // Всеукраїнській науково – практичній конференції «Актуальні проблеми виховання розвитку та навчання дітей передшкільного віку  крізь призму освіти для сталого розвитку». – Хмельницький: ХГПА, 24-25 вересня 2019.

Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників: краєзнавчий аспект./ Л.В.Кос // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – Вип.5. – С. 59-62.

Кос Л.В. Актуальність ідей Софії Русової про українську школу для сучасної освіти./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.)

Кос Леся. Гуманістична психологія Григорія Костюка / Л.Кос // Матеріали педагогічних читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.43-53.  

Колобич О.П. Математичний розвиток дітей у світлі сучасних ідей./ Круглий стіл з нагоди Всеукраїнського Дня довкілля «Нава українська школа – нові орієнтири для дошкілля». – Львів: Педагогічний коледж ЛНУ імені Івана Франка. (30.09.2019р.)

Колобич Оксана. Внесок Григорія Силовича Костюка в українську психологічну науку / О.Колобич // Матеріали педагогічних читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.25-42.

Нестер М.В. Участь у вебінарі «Початок та практика роботи у Microsoft Teams» (сертифікат).

  ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО УЧАСТІ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЧИТАННЯХ

Колобич О.П. Підготувала студентів до виступу на педагогічних читаннях:

Микитишин Наталія. Про психологічні аспекти проблеми особистості у працях Григорія Костюка / Н.Микитишин // Матеріали педагогічних читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.54-62.

Брода Анастасія. Принцип розвитку як основа розуміння процесу становлення особистості за Григорієм Костюком / А.Брода // Матеріали педагогічних читань / Григорій Костюк – особистість, вчений, психолог, педагог. – Львів, 2019. – С.63-68.

Завершуються кваліфікаційні іспити у здобувачів заочної форми навчання спеціальності 012 Дошкільна освіта

10.06.2024 | 09:33

“Ось і завершився наш навчальний період. Одночас весело і сумно писати такий пост…..
Шановні викладачі! Висловлюємо щиру подяку за вашу терплячість, професіоналізм та натхнення, яку ви вкладали у нашу освіту. Ваша робота робить наш коледж чудовим місцем для навчання. Окрема подяка Вам за те,що у нашому житті відбулись нові знайомства, які переросли в міцну дружбу. За те,що ми навчились і дізнались багато нового і цікавого. Бажаємо Вам,щоб якнайшвидше настав мир і тиша в нашій Україні,щоб було лише мирне небо над головою...

Читати »

Відбулись заходи до Міжнародного дня захисту дітей

03.06.2024 | 15:38

Щороку, у перший день літа, відзначається Міжнародний день захисту дітей – найпрекраніше свято радості та надії.
31 травня 2024 р. у ВСП «Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка» відбувся круглий стіл до Міжнародного дня захисту дітей , у якому взяли участь здобувачі першого курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта, викладачі циклової комісії фахових дисциплін дошкільної освіти, в.о.директора Коледжу Оксана Сурмач та начальник відділу моніторингу та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Львівській області, магістр педагогічних наук Тарас Ілечко.
Метою заходу...

Читати »

Проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм педагогічного спрямування

03.06.2024 | 14:54

У Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» фахівцями управління Служби та експертами проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм “Початкова освіта” спеціальності 013 Початкова освіта, “Дошкільна освіта” спеціальності 012 Дошкільна освіта,  «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота.

Постакредитаційний моніторинг передбачає встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності за ОПП критеріям оцінювання, перевірку усунення недоліків і порушень, виявлених під час акредитаційної експертизи, виїзд до місця знаходження закладу освіти за критеріями «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» та «Організація освітнього процесу»...

Читати »

Відбувся захист практики студентів І курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта

30.05.2024 | 12:59

У Коледжі відбувся захист  педагогічної (навчальної)  практики студентами групи першого курсу спеціальності 012 Дошкільна освіта. Метою педагогічної практики є удосконалення здобувачів на основі отриманих знань сучасних форм, методів, засобів та технологій організації навчання і виховання , уміння застосовувати у педагогічній діяльності.
Звіт за виконану роботу, а це і проведення режимних процесів, ігрової діяльності, занять, участь у святах, студенти представили у своїх презентаціях. Час, проведений на практиці, дав можливість збагатитися новими знаннями, уміннями і навичками, необхідними у роботі з дітками.
Педагогічну (навчальну) практику...

Читати »

Гаїівки у Музеї М.Грушевського

14.05.2024 | 10:12

“Ой, нумо, нумо, заплетемо шума”….

Сьогодні нам пощастило з погодою і у цю сонячну днину водили на садибі Грушевських фантастичні гаївки спільно з студентами Педагогічного фахового коледжу Львівського національного університету ім. І.Франка під керівництвом Галини Сенич, Світлани Трачук та Ірини Каспрук.

Фото Ігора Гнатіва
Матеріали Музею

Читати »