Художня праця

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета курсу – підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації художньої праці в процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі. Він передбачає засвоєння теоретичних і практичних знань і умінь про найбільш розповсюджені матеріали, їх властивості, технологію виробництва та обробки.   Студенти навчаються практичному застосуванню найпростіших інструментів і пристосувань для обробки різних матеріалів, дотримання правил безпечної праці та гігієни, ознайомлюються з прийомами художнього конструювання виробів та виконання технік декоративного характеру, оволодіння основами культури праці.

Основні завдання курсу:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • формування у студентів необхідних практичних  умінь й навичок виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості, художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

Рекомендована література

 1. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко. Фото. Н.Діденко. – К.: Країна мрій, 2007. – 48с.
 2. Калузька Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів.Кн.1/Л.В.Калузька.-Тернопіль: Мандрівець, 2005. -320 с.
 3. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка./ Т. Кара-Васильєва. К.:Томіріс,1994. – 35с.
 4. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі./ Н.М. Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с.
 5. Лапицька О.А. Орігамі /Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 48с.
 6. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]/ – Е.М. Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с.
 7. Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко Людмила. –Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. – 98с.
 8. Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. – Львів: Свічадо, 2006. – 95с.
 9. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/О.І.Білан, Л.М.Возна, О.Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 264с.
 10. Силецька І.Б. М’яка іграшка./ Силецька І.Б. – К.: СПД Країна Мрій, 2006. – 176с.
 11. Сковронський В.М. Народна іграшка./ В.М. Сковронський. – Київ: Мистецтво,2001. – 93с.
 12. Соколова С. Азбука орігамі./ С.Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 432с.
 13. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання/ В.І.Хорунжий; – Тернопіль: СМП Астон , 2003.-220 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Художня праця в ДНЗ. – Режим доступу: ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/…/index.htm;

www.dnz-sonechko.net.ua/гурткова-робота

Матеріали

Методичні вказівки до проведення заліку та оцінювання знань студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму