Художня праця

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
14Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
172ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета:  підготовка майбутніх вихователів до практичної реалізації художньої праці в процесі організації посильної господарсько-трудової діяльності дітей у дошкільному навчальному закладі. Набуття ними художньо-графічної та проектно-художньої культури під час розробки навчальних дизайн-проектів та проектно-технологічної культури під час втілення творчого задуму в матеріалі.

Завдання:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • формування у студентів необхідних практичних  умінь й навичок виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою навчання художньої праці дітей дошкільного віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості, художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Ждан В.П. Заняття з художньої творчості дошкільників. Альбом./ В.П. Ждан.- К.:Рад.школа,1988. – 145с.
 2. Калузька Л.В. Дивокрай. Вибрані дидактико-методичні матеріали у 2-х книгах для працівників дошкільних закладів.Кн.1/Л.В.Калузька.-Тернопіль: Мандрівець, 2005. -320 с.
 3. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання/ В.І.Хорунжий; – Тернопіль: СМП Астон , 2003.-220 с.

Допоміжна

 1. Альбом. Українські костюми для ляльок. – К.:Реклама, 1982. – 53с.
 2. Богатєєва З.А. Мотиви народних орнаментів в аплікаціях. / З.А. Богатєєв. – Москва: Просвещение, 1991. – 50с.
 3. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі./О.Ботюк. – Тернопіль:Навчальна книга, 2002. – 63с.
 1. Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо./ В.Бутріль – Київ: Початкова школа, 2004. – 102с.
 2. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі: навч. посіб. /І.М. Веремійчик .–Тернопіль: ОСО Мальва,2004. -276 с.
 3. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко. Фото. Н.Діденко. – К.: Країна мрій, 2007. – 48с.
 4. Горобець Г. Твої іграшки./ Г.Горобець – К.:Веселка, 1980. – 45с.
 5. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка./ Т. Кара-Васильєва. К.:Томіріс,1994. – 35с.
 6. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі./ Н.М. Коппалова – Тернопіль: Мандрівець, 2008. – 80с.
 7. Лапицька О.А. Орігамі /Фото. Ю.Кузьменка. – К.: Країна мрій, 2008. – 48с.
 8. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування: [Альбом]/ – Е.М. Литвинець.- К.:Вища школа, 2004.-335с.
 9. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей./ Н. Луцан.- Івано-Франківськ, 1996. – 132с.
 10. Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу. / Репіленко Людмила. –Тернопіль:Підручники і посібники, 2008. – 98с.
 11. Манько В. Українська народна писанка./ Віра Манько. – Львів: Свічадо, 2006. – 95с.
 12. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/О.І.Білан; за заг.ред. О.В. Низковської. – Тернопіль: Мандрівець, 2017. – 256с.
 13. Сеньків І.Відродження писанкарства в діаспорі./ І.Сеньків// ж-л Писанка-Верховина.-1993.- №3.- С.10-12.
 14. Силецька І.Б. М’яка іграшка./ Силецька І.Б. – К.: СПД Країна Мрій, 2006. – 176с.
 15. Сковронський В.М. Народна іграшка./ В.М. Сковронський. – Київ:Мистецтво,2001. – 93с.
 16. Соколова С. Азбука орігамі./ С.Соколова – К.: Країна Мрій, 2006. – 432с.
 17. Тименко В.Л. Обдаровані пальчики./ В.Л. Тименко– К.: ЛТД Спалах, 1998. – 120
 • ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Художня праця в ЗДО. – Режим доступу: ped-kopilka.com.ua/vospitateljam/…/index.htm;

www.dnz-sonechko.net.ua/гурткова-робота

 1. Рекомендована література з художньої праці. – Режим доступу:                                        http://www.biblioteka.volyn.ua/catalog/dlya-najmenshyh-korystuvachiv/2908/

  https://sites.google.com/site/kompanbiblioteka/spiski-rekomendovanoie-literaturi

 

 

 

 

Матеріали

Схема курчатко

Методичні вказівки до проведення заліку та оцінювання знань студентів

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму