Малювання, ліплення

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
136ДШВ-11Нежура Т. В.
ДШВ-12Нежура Т. В.

Опис курсу

Мета:  практична підготовка вихователя для діяльності, організації та проведення художньо-виховної, естетичної, культурологічної роботи з дітьми.

Предмет: художньо-декоративна діяльність, педагогічні технології, прийоми і методи навчання малювання та ліплення.

Завдання:

– виховання активного естетичного ставлення до дійсності та творів мистецтва, до явищ національної та світової культури, народних художніх традицій, інтересу до  художньо-творчої діяльності;

– навчання основам образотворчої грамоти, формування практичних навичок роботи з художніми матеріалами, навичок декоративно-прикладної діяльності і ліплення.

– формування навичок композиції планування в думці, що і як буде зображено, в якому форматі, узгодження площини і зображувальних елементів та інших композиційних засобів;

– систематичний розвиток художньо-творчих здібностей, оригінальності та не

стереотипності мислення, просторових уявлень, фантазії, комбінаторних здібностей;

– формування вмінь застосовувати на практиці художні знання і практичні навички, потреби самостійно розширювати і поглиблювати знання та практичні навики в галузі  образотворчого мистецтва.

 

Рекомендована література

Основна

 1. Антонович Е.А. Декоративно-прикладне мистецтво: підруч. / Е.А.Антонович , Р.В.Захарчук-Чугай. – Львів: Свічадо,1992.–302с.
 2. Білан О.І. Українські художники-ілюстратори дитячої книги /Укл. О.І Білан. – Львів, 2004. –120с.
 3. Герус Л. Українська народна іграшка./Л.Герус. – Львів.: Наукове видання, 2004. –270с.
 4. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб./ І.М.Дичківська. – К.,2004. –352с.
 5. Сухорукова Г.В Образотворче мистецтво з методикою викладання в дошкільному навчальному закладі: навч. посіб./ Г.В Сухорукова, О.О Дронова, Н.М. Голота, Л.А. Янцур –К.: Слово, 2010. –270с.
 6. Cуржанська В.А. Розвиваємо творчі здібності: метод. посіб./ В.А.Суржанська. – Х.: Основа, 2007. –112 с.
 7. Фесюкова Л.Б. Зустрічі з великими педагогами та художниками: метод.посіб./ Л.Б. Фесюкова. –Х.: Ранок, 2008. –144с.
 8. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей середнього дошкільного віку. / Л.М. Шульга. – Запоріжжя.: Ліпс ЛТД, 2001.– 40с.

Допоміжна

 1. Берсенєва Л. Навчіть дітей малювати. / Л. Берсенєва, М. Третьякова // Дошкільне виховання.  –2004. – № 2. – С. 70-72.
 2. Борисова О. Розвиваємо творчі здібності старших дошкільників в малюванні./ О.Борисова // Дошкільне виховання. –2002. –№ 2. –С. 12-13.
 3. Ільїна А. Малювання нетрадиційними способами./ А.Ільїна / / Дошкільне виховання. –2004. –№ 2. – С. 48-52.
 4. Макаренко М. К. Зоопарк із пластиліну / М. К. Макаренко. – Харків : Ранок, 2014. – 64 с.: іл. – (Творча майстерня).
 5. Орен Р. Секрети пластиліну : домашні тварини / Р. Орен. – Київ : Махаон-Україна, 2013. – 48 с.: іл. – (Академія дошкільнят).                                             ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. Конспекти занять з малювання. – Режим доступу: dyvokray.org.ua/doc/2013/11/integrovani.pdf.
 2. Комплекс матеріалів до проведення занять з образотворчої діяльності – Режим доступу: dnz10.ucoz.ua/biblio/maljuvannja-n.v.jakovleva.pdf

3.Рекомендована література з малювання та ліплення. – Режим доступу:

http://www.biblioteka.volyn.ua/catalog/dlya-najmenshyh-korystuvachiv/2908/

https://sites.google.com/site/kompanbiblioteka/spiski-rekomendovanoie-literaturi

 

 

Матеріали

Методичні вказівки до проведення заліку та оцінювання знань студентів

Інноваційні техніки малювання

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму