Ритміка

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
410Трачук С. О., ДШВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
420ДШВ-21Трачук С. О.
Трачук С. О.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “ Ритміка ” є  розкриття сучасних наукових концепцій, понять, знань, методичних прийомів  та методів, на основі яких відбувається процес музично-естетичного виховання, навчання, освіти і розвитку дітей раннього і дошкільного віку, засвоєння, усвідомлення та практична реалізація майбутніми фахівцями теоретичних, методичних і практичних основ музичного виховання дітей раннього і дошкільного віку, закономірностей процесу музичного розвитку дошкільників, умов організації музично-педагогічної роботи з дітьми.

Зміст, форми і методи спрямовані на формування творчої особистості майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу. Такий вихователь повинен відзначатись високим рівнем майстерності, володіти системою музично-ритмічних навичок та умінь, а також методикою творчого пошуку.

Основні завдання курсу:

  

     методичні:

 • формувати в майбутніх педагогів дошкільної освіти функціональні та спеціальні знання і вміння, світоглядну, екологічну, моральну й художньо-естетичну цілісну систему знань щодо поняття музичної культури в сучасних умовах;
 • наповнювати зміст музичного виховання культурно-історичними надбаннями українського народу;
 • оволодіти методикою навчання музично-ритмічних рухів дітей дошкільного віку;

 

пізнавальні:

 • знати філософські засади основ теорії навчання, теоретичні основи навчання, освіти й виховання;

     

      практичні:

 • виховувати культуру спілкування;
 • залучати до творчої діяльності в різних видах педагогічної діяльності з музичного виховання у дошкільному навчальному закладі;
 • розвивати національну музичну духовно-практичну активність, зокрема вміло підбирати методи, засоби, форми навчання дітей;
 • забезпечувати розвиток їх творчих можливостей, здібностей, формувати у студентів необхідні практичні  уміння й навички виконання музично-ритмічних рухів;
 • розвивати художнє сприйняття: вміння відчувати характер музичного твору, його форму, усвідомлювати емоційну виразність танцю, здійснювати відбір засобів, що дозволяють передавати його образний зміст;
 • застосувати набуті знання, вміння і навички при виконанні творчих завдань;
 • виховувати у студентів активність, самостійність, прагнення до творчості;
 • удосконалювати художньо-естетичне сприйняття через танець та творчу діяльність;
 • розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

 

Студент повинен знати:

 

 • зміст музичних занять, методику їх проведення у дошкільних навчальних закладах;
 • завдання музичних занять та естетичного виховання, вимоги до них та організацію;
 • музично-ритмічні рухи для дітей кожної вікової групи дошкільного віку;
 • характер та будову музичного твору, засоби музичної виразності;
 • назви основних позицій та положень класичної хореографії;
 • методику навчання елементів танцювальних рухів;
 • класифікацію, характеристику та назви основних рухів українських танців;
 • основні назви рухів бального та історично-побутового танцю;
 • розшифрування записів танців;
 • правила безпеки при проведенні музичних занять у дитячих навчальних закладах праці, вимоги гігієни;

 

Студент повинен вміти:

 

 • виконувати основні позиції та положення класичної хореографії;
 • основні рухи і композиції українського, російського, білоруського та молдавського народних танців;
 • загально-розвиваючі гімнастичні вправи;
 • рухи танців бальної і сучасної хореографії, історично-побутового танцю;
 • створювати танцювальні номери, імпровізувати;
 • записати композицію танцю, скласти сюжетно-образну драматизацію;
 • методично правильно та кваліфіковано проводити музичні заняття у дошкільних навчальних закладах, реалізуючи принципи музично-ритмічного навчання при використанні різних форм  і методів навчання;
 • дотримуватись правил безпеки і вимог гігієни.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус