Культура мовлення і практикум з виразного читання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
217ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
217ДШВ-11
ДШВ-12

Опис курсу

        Предметом вивчення навчальної дисципліни є процес оволодіння культурою мовлення та практичне застосування виразного читання, розповідання в роботі з дітьми дошкільного віку.

Міждисциплінарні зв’язки: анатомія та фізіологія дітей дошкільного віку, логопедія, вікова психологія, література для дітей дошкільного віку, фахові методики.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Техніка мовлення. Засоби логіко-емоційної виразності читання..
 2. Підготовка твору до читання та аналіз його з дітьми.
 3. Особливості виразного читання творів різних жанрів.
 4. Драматизація та інсценізація.

 

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Метою викладання навчальної дисципліни  ” Культура мовлення і практикум з виразного читання” є оволодіння студентами теорією і практикою виразного читання і розповідання, засвоєння багатства рідної мови і краси мовлення.

Основними завданнями вивчення дисципліни ” Культура мовлення і практикум з виразного читання”  є:

 • бездоганне володіння технікою мовлення ( комбінованим і керованим диханням, правильною і чіткою дикцією, силою, чистотою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови;
 • ознайомлення із засобами логіко-емоційної виразності читання та розповідання;
 • формування здатності аналізувати літературний твір, проникати в авторський задум, визначати основні завдання наскрізної дії змісту твору;
 • формувати уміння підготувати твори різних жанрів до процесу читання, розповідання;
 • практично використовувати в роботі з дошкільниками ігри-драматизації, показувати настільний, ляльковий театр.

У результаті вивчення навчальної  дисципліни студент повинен

знати:

– техніку мовлення;

– засоби логіко-емоційної виразності читання та розповідання;

– особливості читання творів різних жанрів.

вміти:

 • проводити літературознавчий і дійовий аналіз твору;
 • виразно читати, розповідати художні твори, враховуючи особливості кожного жанру;
 • декламувати поетичні твори напам’ять використовуючи інтонацію та її елементи (паузи, логічні наголоси, мелодику, темп);

складати сценарії за сюжетами оповідань, казок, віршів для драматизації-гри, настільного, лялькового театрів і проводити їх.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму