Соболевська Оксана Богданівна

Наукові інтереси

 • Викладач української мови за професійним спрямуванням.
 • Спеціаліст вищої  категорії.
 • Наукові зацікавлення: культура спілкування та мовленнєвий етикет у професійній діяльності педагога

НАУКОВА РОБОТА:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (О.Б. Соболевська, 2018);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» ( О.Б.Соболевська, 2019);
 • Мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»(О.Б.Соболевська, 2019);
 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (О.Б.Соболевська, 23 жовтня 2019);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)»                ( О.Б.Соболевська, 21-22 листопада 2019 року) ;
 •  Міжнародний  науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності»  ( О.Б.Соболевська», 05 грудня 2019 року);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (О.Б.Соболевська, 02-06 грудня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» (О.Б.Соболевська, 26-27 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  (О.Б.Соболевська,  02 квітня 2020).

 

Курси

Публікації

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.        Тези конференції
 • Соболевська О.Б., Байцар М.  Популяризація української мови серед молоді // Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: тези доповідей  науково-практичної конференції. – Львів. – 2019. ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ
 • Матеріали студентської конференції
 • Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей студентської мовної конференції. – Львів. – 2019. ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
 • Збірник мовної Конференції 08.11.2019р
 • Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів // Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти: тези доповідей Науково-практичної конференції . – Житомир. – 2020. – С. 158-161   https://kosenko.com.ua/formuvannya-bazovykh-kompetentnostei/

Біографія

Методичні матеріали

Навчальні курси:

-“Основи красномовства”;

-“Українська мова за професійним спрямуванням” (спеціальність “Соціальна робота”).

– “Кадрове діловодство”(спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

 – “Діловодство” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

-“Практикум роботи з комп’ютерного діловодства” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

-“Вступ до спеціальності” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!