Соболевська Оксана Богданівна

Посада: завідувач Циклова комісія викладачів української мови,методики навчання, дитячої літератури та іноземних мов

Телефон (робочий): (032) 239-40-13

Телефон (мобільний): 0979744679

Електронна пошта: oksana.sobolevska@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 

 • Наукові зацікавлення: культура спілкування та мовленнєвий етикет у професійній діяльності педагога
 • Викладач української мови за професійним спрямуванням.
 • Спеціаліст вищої  категорії.

НАУКОВА РОБОТА:

 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» (2018);
 • Науково-практична конференція-круглий стіл «Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку» (2019);
 • Мовна конференція «Мовна політика та мовна ситуація в Україні»( 2019);
 • Круглий стіл «Пріоритетні завдання сучасної освіти та їх реалізація у закладах вищої освіти, що здійснюють підготовку молодшого спеціаліста» (23 жовтня 2019);
 •  V Міжнародна наукова конференція курсантів, студентів, аспірантів, ад’юнктів  «Культура як феномен людського духу  (багатогранність і наукове осмислення)»      (  21-22 листопада 2019 року) ;
 •  Міжнародний  науково-практичний семінар «Українська мова як іноземна у професійній діяльності»  (05 грудня 2019 року);
 • Workshop Innovative University: Technology Transfer across Boundaries (02-06 грудня 2019 р.);
 • Науково-практична конференція «Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти» ( 26-27 лютого 2020 р.);
 • Вебінар «Розробка мобільних додатків у безкоштовних конструкторах».  Веб-адреса сторінки вебінару: https://naurok.com.ua/webinar/link/244  ( 02 квітня 2020);
 • Вебінар «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу». Веб-адреса сторінки вебінару:  naurok.com.ua/webinar/pravila-distanciyno-komunikaci-mizh-uchasnikami-osvitnogo-procesu ( 07 квітня 2020);
 • Вебінар «Проєктна діяльність в освітньому процесі. З чого розпочати?»  ( 09 квітня 2020);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (  29-30 травня  2020).
 • Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні інновації та інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку» (О.Б.Соболевська, 26 червня 2020 року);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Організація навчального процесу. Новий освітній простір» (О.Б.Соболевська, 24 серпня 2020 року).

 

Курси підвищення кваліфікації 

 • Курси підвищення кваліфікації Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова «Електронні освітні  ресурси у навчанні предмета»    ( 29-30 травня  2020);
 • Міністерство освіти і науки України «Методи інтерактивного навчання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури»            (О.Б. Соболевська,  26 червня  2020);
 • Міністерство освіти і науки України «Візуалізація навчального контенту за допомогою майндмеппінгу, або як навчати цікаво та захоплююче»     (О.Б. Соболевська, 24 серпня 2020);
 • IREX Україна «VERIFIED онлайн-курс з медіаграмотності»     (О.Б. Соболевська, 10 вересня 2020).

Курси

Публікації

 • Соболевська О.Б. Мовленнєва культура педагога як компонент педагогічної майстерності // Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7. – 2018. – С. 118-120.        Тези конференції
 • Соболевська О.Б., Байцар М.  Популяризація української мови серед молоді // Молодіжний мовленнєвий простір: сучасний стан, проблеми, перспективи розвитку: тези доповідей  науково-практичної конференції. – Львів. – 2019. ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СЕРЕД МОЛОДІ
 • Матеріали студентської конференції
 • Соболевська О.Б., Худяк І. Державна мова як засіб формування національної свідомості українського суспільства // Мовна політика та мовна ситуація в Україні: тези доповідей студентської мовної конференції. – Львів. – 2019. ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ
 • Збірник мовної Конференції 08.11.2019р
 • Соболевська О.Б. Особливості формування професійного мовлення у майбутніх учителів початкових класів // Формування базових компетентностей у закладах вищої освіти: тези доповідей Науково-практичної конференції . – Житомир. – 2020. – С. 158-161   https://kosenko.com.ua/formuvannya-bazovykh-kompetentnostei/

Біографія

Біографія

Народилася 30 червня 1979 р. у селі Гориславичі Мостиського  району Львівської області.

З 1996-1999 рр.  навчалася  у Львівському педагогічному училищі №1 за напрямом підготовки “Соціальна педагогіка” і здобула кваліфікацію бакалавра соціального педагога.

У 2004 році  закінчила навчання у Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література” та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.

З вересня 2007 року працюю викладачем української мови Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

 • Освітній онлайн-проєкт «Інноваційні підходи до організації  дистанційного навчання» (О.Б.Соболевська, серпень,  2020).
 • Онлайн  проєкт  «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність» (О.Б.Соболевська, жовтень, 2020).

Методичні матеріали

Навчальні курси:

-“Основи красномовства”;

-“Українська мова за професійним спрямуванням” (спеціальність “Соціальна робота”).

– “Кадрове діловодство”(спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

 – “Діловодство” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

-“Практикум роботи з комп’ютерного діловодства” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

-“Вступ до спеціальності” (спеціальність “Інформаційна, бібліотечна та архівна справи”)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!