Музичне виховання з методикою

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Каспрук І. М.ШКВ-21, ШКВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ШКВ-21Каспрук І. М.
ШКВ-22Каспрук І. М.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є загальні питання музичного виховання школярів початкових класів.

Міждисциплінарні зв’язки: педагогіка, психологія, естетика, фізіологія, історія, образотворче мистецтво, ритміка та основи хореографії.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Основи музичної грамоти;
 2. Методика музичного виховання учнів початкових класів.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Музичне виховання з методикою» є підготовка студентів Педагогічного коледжу до роботи з музичного виховання молодших школярів, позакласної музичної роботи з ними.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Музичне виховання з методикою» є:

 • ознайомлення з теоретичними та практичними основами музичного виховання молодших школярів,видами музичної діяльності, формами її організації;
 • оволодіння певними практичними уміннями і навичками музично-виховної роботи;
 • розвиток творчої активності студентів в оволодінні основами педагогічної професії.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні

знати:

 • основи музичної грамоти;
 • вікові особливості музичного розвитку молодших школярів;
 • дидактичні принципи і методи музичного виховання і навчання;
 • основні форми організації музичної діяльності учнів початкових класів;
 • актуальність проблеми музично-естетичного виховання молодших школярів на сучасному етапі;

вміти:

 • зацікавити учнів музикою, виявляти і розвивати їх творчі музичні здібності;
 • розширювати і збагачувати світ естетичних переживань учнів з метою поглибленого розуміння ними музичного мистецтва;
 • організовувати і проводити позакласні заходи;
 • залучати учнів початкових класів до різних видів музичної діяльності;
 • застосовувати новітні науково-методичні розробки вітчизняних та зарубіжних педагогів з проблем музичного виховання у власній роботі.

Рекомендована література

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА муз. вих з мет.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму