Кос Леся Володимирівна

Посада: викладач Циклова комісія фахових дисциплін дошкільної освіти

Телефон (робочий): (032) 237-09-53

Електронна пошта: lesya.kos@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Магістр дошкільної освіти, викладач – методист, голова циклової комісії викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти, відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії.

Педагогічні інтереси : сучасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей; розвиток словесної творчості дошкільників на літературних заняттях.

Курси

Публікації

  • Кос Л.В. Особливості морального виховання дітей та підлітків засобами фольклору в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського./Психолого-педагогічні погляди В.О.Сухомлинського на навчально-виховний процес /збірник матеріалів міжкафедрального науково-методичного семінару факультету психології ЛьвДУВС: 27 листопада 2013 р.// Упоряд. Ю.Р.Сурмяк. Львів: Ліга Прес, 2014. 174с.
  • Кос Л.В.Лінгводидактична  концепція К.Д.Ушинського./Костянтин Ушинський   [текст]: наук.праці /упоряд. та наук. ред. Д.Герцюк, П. Сікорський. – Львів: СПОЛОМ, 2014.  -210с. – (Серія: Видатні українські педагоги, вип. VІ).
  • Кос Л.В. Тарас Шевченко в сучасній дошкільній лінгводидактиці./Тарас Шевченко: Апостол правди і науки: матеріали міжнародної наукової конференції. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 584с.
  • Кос Л.В. Освітній потенціал дидактичної гри в ознайомленні дошкільників з природою./Забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в процесі використання сучасних технологій / збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. Л.В.Зданевич, доц. Л.С.Пісоцької, Н.М.Миськової. – Хмельницький : ХГПА, 2018. – 402с.
  • Кос Л.В. Професійна компетентність як складова підготовки майбутнього вихователя дітей дошкільного віку./Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – 156с.
  • Кос Леся.Гуманістична психологія Григорія Костюка / Л.Кос // Матеріали педагогчних читань “ Григорій Костюк — особистість,вчений, психолог,педагог”.Львів,2019.-С.43-53.
  • Кос Л.В. Використання ідей Софії Русової у національно-патріотичному вихованні дошкільників:краєзнавчий аспект./ Л.В.Кос // Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти.- Львів: ЛНУ імені Івана Франка,2020.- Вип.5.-С.59-62.

Біографія

У 1978 році з відзнакою закінчила Львівське педагогічне училище №1 за спеціальністю «Дошкільне виховання»

У 1985 році закінчила Ровенський державний педагогічний  інститут імені Д.З.Мануїльського за спеціальністю «Педагогіка та психологія (дошкільна)», кваліфікація – викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного виховання.

У1999 році з відзнакою закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника за спеціальністю «Дошкільне виховання», кваліфікація – магістр, викладач дошкільної педагогіки і психології, методист дошкільного виховання.

З 1983 року працює в даному навчальному закладі.

З 1986 року – на посаді викладача.

З 1995 року очолює відділення дошкільної освіти.

Життєве кредо :  Пісня і праця – великі дві сили.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!