Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з природою

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін дошкільної освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
21Немає
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
220Нестер М. В.ДШВ-11, ДШВ-12
318Кос Л. В.ДШВ-21, ДШВ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
214ДШВ-11Нестер М. В.
ДШВ-12Нестер М. В.
318ДШВ-21Кос Л. В.
ДШВ-22Кос Л. В.

Опис курсу

Спеціальність                       Дошкільна освіта

Кваліфікація                         Вихователь дітей дошкільного віку

Рівень                                    Молодший спеціаліст

Рік навчання                          1-2

Семестр                                  2-3

Кількість годин –          108 (41- лекційні, 29 – семінарсько-практичні, 38 – самостійне      опрацювання)

Кількість кредитів              3 (три)

 

     Мета і завдання курсу:

           «Основи природознавства і методика ознайомлення дітей з  природою» як навчальна дисципліна розробляє зміст, методи, прийоми навчання, форми організації дітей які можна найбільш ефективно використати для навчання і розвитку дошкільників через зміст природознавчого матеріалу. ЇЇ мета: формування  у студентів необхідних екологічних і педагогічних знань, формування професійної компетенції майбутніх фахівців в галузі дошкільної освіти та виховання в контексті  вивчення об’єктів та явищ  природи.

Зміст навчальної дисципліни включає чотири змістові модулі:

1 – Наукові засади  основ природознавства і методики ознайомлення дітей з природою;

2 – Куток природи  та ділянка дошкільного навчального закладу;

3 – Методи і форми ознайомлення дошкільників з природою;

4 – Ознайомлення дітей дошкільного віку  з природою в різні пори року.

  Студенти повинні знати:  природні умови України (клімат, природні зони), рослинний і тваринний світ; природу рідного краю, її неповторну красу, видову різноманітність, збереження та примноження природних багатств; найбільш цікаві для дітей об’єкти і явища природи нашої планети; основні природоохоронні акти, закони, документи з питань охорони навколишнього середовища; завдання ознайомлення дошкільників з природою; умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою; систему екологічного виховання дітей, основні напрями і перспективи, її розвиток у педагогічній науці України.

   Студенти повинні вміти:  планувати навчально-виховну роботу з вихованцями на заняттях; визначати та аналізувати знання дітей про довкілля; умови ефективності навчально-виховного процесу щодо вирішення завдань ознайомлення дошкільників з природою; добирати цікаву, доступну  інформацію про об’єкти та явища природи; використовувати ігри з природним матеріалом: снігом, піском, водою, вітром, сонцем, листям плодами дерев, проводити нескладні досліди під час прогулянок та екскурсій; доступно розповідати про екологічно доцільну поведінку людини, правила природокористування, необхідність збереження природи.

Рекомендована література:

  1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні /Міністерство освіти і науки України, Акад. пед. наук України. – К., 2012.
  2. Білан О.І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку. – Львів, 1996. – 71с.
  3. Горопаха Н.М.Методика ознайомлення дітей з природою. Хрестоматія. – Київ, 2012.
  4. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»/ О.І.Білан,  Л.М.Возна, О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264с.
  5. Яришева Н.Ф. Основи природознавства: Природа України: Навч. посібник. – К.: Вища школа. – 1995. – 335с.
  6. Яришева Н.Ф. Методика ознайомлення дітей з природою. – К.: Вища школа. – 1993. – 195с.

 

     Методи викладання та самостійної роботи: лекції, семінари, практичні заняття, тестування.

Підсумковий контроль: ІІІ семестр – іспит.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Екзаменаційні питання

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму