Проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм педагогічного спрямування

03.06.2024 | 14:54
У Відокремленому структурному підрозділі «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка» фахівцями управління Служби та експертами проводиться постакредитаційний моніторинг освітньо-професійної програм “Початкова освіта” спеціальності 013 Початкова освіта, “Дошкільна освіта” спеціальності 012 Дошкільна освіта,  «Соціальна педагогіка» спеціальності 231 Соціальна робота.
Постакредитаційний моніторинг передбачає встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності за ОПП критеріям оцінювання, перевірку усунення недоліків і порушень, виявлених під час акредитаційної експертизи, виїзд до місця знаходження закладу освіти за критеріями «Освітнє середовище та матеріальні ресурси» та «Організація освітнього процесу» (для закладів, що отримали умовну (відкладену) акредитацію за заявою).
За результатами постакредитаційного моніторингу буде складено підсумковий документ (довідка про результати моніторингу), а на засіданні Акредитаційної комісії Державної служби якості освіти України прийметься відповідне рішення щодо акредитації освітньо-професійної програми.
✅Акредитація освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти 👉 https://cutt.ly/zMo01Yl
✅Положення про акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти 👉 https://cutt.ly/Ews7AeRf
Матеріали  Управління Державної служби якості освіти у Львівській області