Шалаєва Ольга Зіновіївна

Наукові інтереси

 • Викладач англійської мови, спеціаліст вищої категорії.
 • Наукові інтереси: Використання українознавчого матеріалу на заняттях з англійської мови для розвитку соціокультурної компетенції студентів.

 

 

Курси

Публікації

 1. Шалаєва О.З. Фактори впливу на формування комунікативних основ англомовної компетенції у дітей дошкільного віку з вадами мовлення / О.З. Шалаєва // Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» // Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2013 р. –  С.157-159.  ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ОСНОВ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ

2. Дистанційне_навчання: міф чи реальність?

3. О.З.Шалаєва//Матеріали V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»//-Харків, ФОП Панов А.М.,2018.с.231-233 «Підвищення ефективності мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей»

4. Шалаєва О. Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи/ Шалаєва О.//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ» //Львів:Растр.7,2018.-с.134-136

5. Публікація в газеті “Новий Погляд” опис ключових змін у змісті освіти та формах навчання НУШ у статті “Вчитися будемо по-новому?” 2016р. 

Участь  у конференціях:

 • ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД” (29 по 30 вересня 2013 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2013.
 • V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ».

Міжнародні конференції:

 • IV, V, VI Конгрес Ініціатив Східної Європи м. Люблін (Польща).

Щороку у м. Люблін відбувається  Конгрес ініціатив Східної Європи. На конгресі включені важливі питання, пов’язані з наукою і освітою, мобільністю і децентралізації влади, яка має життєво важливе значення для продовження реформ в Україні.  Участь у панельних дискусіях: SCIENCE AND EDUCATION. Panel discussion: Academic city – idea, strategies for development, models of cooperation between a city and universities. Panel discussion: Dual degree programmes in the scope of internalization processes of higher education. Panel discussion: Eastern European University.

Семінари:

 • Семінар-практикум “Використання українознавчого матеріалу на заняттях з англійської мови для розвитку соціокультурної компетенції учнів за участю представників “Oxford University Press”.
 • Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів іноземних мов.
 • 24-26 листопада 2017 року у місті Харкові відбувся 14 Форум Мережі Вільних Місцевих Політиків. Тема форуму: «ОСВІТА НА МУНІЦИПАЛЬНОМУ РІВНІ: ПРОБЛЕМИ ТА МОЖЛИВОСТІ»

Підвищення кваліфікації:

 • Протягом останніх 5 років(з якої спеціальності, номер та дата видачі документа, що  підтверджує підвищення кваліфікації) «Особистісне професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів», СП 35830447/1097-18, 15.06.2018р., ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України.
 • Вебінар “Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу” за напарямками “ІКТ”, “Психологія”, “Робота школи”. 07.04.2020 р.

 

Наукова біографія

Шалаєва Ольга Зіновіївна

1987-1996 рр. – навчання у Новороздільській ЗОШ №4 з поглибленим вивченням англійської мови.

1996-2001 рр. – навчання у Кременецькому педагогічному коледжі імені Т.Г.Шевченка, де отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки “Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя англійської мови основної школи.

2001-2002 рр. – навчання у Тернопільському експериментальному інституті педагогічної освіти, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Мова та література (англійська)” та здобула кваліфікацію викладача англійської мови та літератури.

2003 р. – початок трудової діяльності. Зарахована на посаду викладача англійської мови Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка.

2012 р. – пройшла навчання й успішно завершила курс підготовки старшого інструктора зовнішнього незалежного оцінювання.

2013 р. – підвищення кваліфікації в ЦДСО Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю Англійська мова.

2014 р. – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”.

2018 рік- підвищення кваліфікації в ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти НАПН України.«Особистісне професійне зростання педагогічних працівників коледжів та технікумів», СП 35830447/1097-18, 15.06.2018р. 

2019 рік – присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”.

Уклала методичні збірники тематичних діалогів з англійської мови, текстів та завдань для контролю навичок аудіювання, тем для розвитку англійського писемного мовлення.

Постійно працюю над підвищенням фахового рівня, зокрема, беру участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, засіданнях Школи педагогічної майстерності Коледжу. Як член циклової комісії викладачів української мови, методики навчання, дитячої літератури, діловодства та іноземних мов виступила з доповідями: «Студентська  мобільність та її перспективи», «Європейська гуманітарна освіта та її внесок у формування особистості та соціуму ХХІ століття», «Стимулювання мотивації студентів до вивчення іноземної мови з допомогою соціальних мереж в Інтернеті».

Підготувала доповідь «Приватні освітні ініціативи» на ХІVФорум мережі вільних місцевих політиків на тему: «Освіта на муніципальному рівні: проблеми та можливості», що відбувся у місті Харкові. Взяла участь у VI, VII Конгресах Ініціатив Східної Європи, що відбувалися у м. Люблін, Польща.

У своїй роботі використовую методи компетентісно орієнтованого підходу до організації навчального процесу та застосовую інноваційні освітні методики й технології, використовую та поширюю їх у педагогічному середовищі.

У науковому доробку є публікація тез у збірнику науково-практичної конференції “Фактори впливу на формування комунікативних основ англомовної компетенції у дітей дошкільного віку з вадами мовлення” (ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД”, 29-30 вересня 2013 року, Переяслав-Хмельницький), «Удосконалення іншомовної компетентності майбутніх учителів початкової школи» (Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ»), «Підвищення ефективності мовленнєвої компетенції студентів нефілологічних спеціальностей» (V Всеукраїнська науково-практична конференція «Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань»).

 

 

 

Проекти

Нагороди

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!