Гриньо Людмила Ярославівна

Наукові інтереси

Магістр корекційної педагогіки та психології.

Наукові інтереси: корекційна педагогіка, медичний супровід осіб з особливими освітніми потребами.

Участь у семінарах та конференціях:

  • Участь у Всеукраїнській науково практичній конференції «Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ» 06-07 грудня 2018р. м.Львів
  • Участь у семінарі практикумі «Нова українська школі: інтегроване навчання» 13 листопада 2018р.
  • Участь у семінарі «Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі. 26 жовтня 2018р.
  • Участь у студентській конференції «Перша медична допомога при різних видах уражень» 24 квітня 2018р.
  • Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів з інвалідністю  у ВНЗ. УКУ 3 листопада 2017р.
  • Участь у Науково-практичному семінарі «Іноваційні підходи в методиці розв’язання задач з математики в початковій школі» – 12.09.2016р.
  • Участь у Науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід дітей із особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти» – 29-30.09.2016р.

Курси

Публікації

  • Людмила Гриньо. Формування вчителем початкових класів сенсорних еталонів у молодших школярів із дитячим церебральним паралічем.  Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково практичної конференції. – Львів : Растр- 7, 2018. – 156с.
  • Людмила Гриньо. Особистісно-орієнтований підхід у навчально-виховному процесі спеціального дошкільного закладу. Матеріали звітних науковихз конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017.- Вип.2.- 214с.

Біографія

Біографія:

1996-1998р. – навчання у Львівському медичному училищі підготовки та підвищення кваліфікації;

2001-2006р. – навчання у НПУ імені Драгоманова, магістр корекційної педагогіки та спеціальної психології;

04.11-20.11.2015р. стажування на кафедрі ортопедагогіки та реабілітології  НПУ імені Драгомаова.

Досвід роботи:

1999-2001 р. –Л К  Будинок дитини №1, медсестра

2001-2006 р.  – ЛСЗОШІ №102, вчитель природознавства;

2015-2016 р.  – ЛНУ Франка, факультет педагогічної освіти – асистент кафедри корекційної педагогіки та інклюзії.

2007-          –       Педагогічний фаховий коледж ЛНУ Франка – викладач

Участь у семінарах та конференціях:

QA сесії від Центру електронного навчання: усі особливості використанням Moodle (3вебінари).

Організація та проведення студентської конференції «Інклюзивна освіта в умовах нової української школи» (11 грудня 2019р.)

Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних освітніх реформ” – 06-07 грудня 2018р.

Участь у семінарі-практикімі “Нова українська школоа: інтегроване навчання” – 13 листопада 2018р.

Участь у семінарі ” Психолого-педагогічний супровід дитини з труднощами в навчанні в інклюзивному просторі” – 26.10.2018р.

Участь у студентській конференції “Перша медична допомога при різних видах уражень” – 24.04.2018р.

Участь у публічній лекції гості з Канади Абігаль Періш-Крейг стосовно супроводу студентів із інвалідністю у ВНЗ – 3.11.17р.

Участь у Науково-практичному семінарі «Іноваційні підходи в методиці розв’язання задач з математики в початковій школі» – 12.09.2016р.

Участь у Науково-практичній конференції «Індивідуальний супровід дітей із особливими потребами: роль НРЦ у процесі інклюзивної освіти» – 29-30.09.2016р.

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!