Патопсихологія (Спеціальність 231 «Соціальна робота»)

Тип: На вибір ВУЗу

Відділення: циклова комісія викладачів педагогіки та психології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
320Рудкевич Н. І.ДШС-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ДШС-21Рудкевич Н. І.

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни – засвоєння основ патопсихології, вміння користуватись широким арсеналом діагностичних прийомів і методик надасть можливість практичному психологу оволодіти знаннями психологічних механізмів виникнення і динаміки психопатологічних розладів, що створить фундамент для успішної діагностики та психологічної корекції найбільш поширених форм психічної патології.

Завдання: оволодіти такими базовими поняттями патопсихології, як норма, патологія, симптом, синдром, розлад, а також основними патопсихологічними методами.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • коло завдань, що розв’язуються патопсихологiєю;
 • основні патопсихологічні синдроми;
 • специфіку патопсихологічних проявів у різних нозологічних групах;

 вміти:

 • володіти психологічними методами дослідження аномальних психічних явищ;
 • володіти навичками формулювання патопсихологічного заключення.

Рекомендована література

Базова

 1. Максименко С. Д. Патопсихологія: Навч. посіб. / С. Д. Максименко – К.: КММ, 2010. – 208 с.
 2. Мартинюк І. А. Патопсихологія: Навч. посіб. / І. А. Мартинюк – К.: Центр учбової літератури, 2008.

Допоміжна

 1. Блейхер В. М. Патопсихологічна діагностика. / В. М. Блейхер, И. В. Крук. – Київ: Здоров’я, 1986. –280 с.
 2. Зейгарник Б. В. Патопсихология: Учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений. / Б. В. Зейгарник. – М.: Академия, 2003. – 208 с.
 3. Максимова Н. Ю. Основи дитячої патопсихології: навч. посіб. / Н. Ю. Максимова, К. Л. Мілютіна, В. М. Піскун. – К.: Главник, 2008. – 158 с.
 4. Мар’єнко Б. С. Основи психопатології. / Б. С. Мар’єнко. – Львів: Видав. центр ЛНУ, 2006.
 5. Психіатрія і наркологія. За ред. проф. В. Л. Гавенка. – К.: «Здоров’я», 2009.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму