Основи медичних знань

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит
23Іспит
23Іспит
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Гриньо Л. Я.ДШВ-21, ДШВ-22,
218Гриньо Л. Я.ШКВ-11, ШКВ-12,
234Гриньо Л. Я.ДШС-11
226Гриньо Л. Я.ДШВ-11, ДШВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
318ДШВ-21Гриньо Л. Я.
ДШВ-22Гриньо Л. Я.
216ШКВ-11Гриньо Л. Я.
ШКВ-12Гриньо Л. Я.
234ДШС-11Гриньо Л. Я.
225ДШВ-11Гриньо Л. Я.
ДШВ-12Гриньо Л. Я.

Опис курсу

Основна мета вивчення курсу “Основи медичних знань ” – надати студентам уявлення про методи збереження здоров’я, формування здорового способу життя; розпізнавання та запобігання захворювань; надання першої допомоги при отруєннях, травмах та нещасних випадках. Державні освітні стандарти передбачають перелік навичок, знань та умінь, зв’язаних зі збереженням життя та здоров’я людини, які мають бути в наявності у бакалаврів, після проходження даного курсу.

Завдання курсу: прогностичне – попереджувати негативні прояви поведінки сту­дентів, які мають знати наслідки необачної поведінки на вулиці (травмування, ДТП); наслідків недотримання правил протипожежної безпеки – можливість опіків тощо.

гностично-дослідницьке – забезпечити накопиченні мінімуму на­укових знань, необхідних для підтримування повноцінного життя та збереження фізичного та психічного здоров’я.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

– основи анатомії та фізіології організму людини;

– питання загальної та особистої гігієни;

– основні ознаки патологічних станів у дітей;

– основи надання допомоги при деяких патологічних станах (опіках, відмороженнях, ушкодженнях електричним струмом, хімічних опіках, отруєннях, переломах, кровотечах, пораненнях тощо) і раптових захворюваннях, в звичайних умовах, та в екстремальних ситуаціях;

– основи долікарської діагностики, класифікацію раптових захворювань та патологічних станів;

– техніку надання долікарської допомоги в різних умовах, спрямовану на попередження ускладнень та спасіння життя потерпілого.

Студенти повинні вміти :

– вміти використовувати отримані знання на практиці у педагогічної роботи, а також в побуті та особистому житті;

-володіти навичками реанімації;

– володіти навичками діагностики та класифікації раптових захворювань, патологічних станів;

– володіти технікою надання долікарської допомоги при травмах, крово­течах, утопленні, задусі, ураженнях хімічними і фізичними факторами та при отруєннях;

– володіти навичками надання першої допомоги при укусах змій, шкідливих комах, собак та інших тварин;

– володіти технікою десмургії, транспортної іммобілізації;- вміло користуватись доступними лікарськими препаратами.

Рекомендована література

Рекомендована література

Матеріали

Завдання до самостійної роботи

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму