Подановська Галина Володимирівна

Посада: викладач Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Електронна пошта: halyna.podanovska@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

“Хто осягає нове, плекаючи старе, той може бути вчителем”

Конфуцій

Наукові інтереси: формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою

Курси

Публікації

Публікації у фахових наукових виданнях України

 1. Подановська Г. Психолого-педагогічні та методичні умови формування основ читацької самостійності молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №6.  С. 96 – 102.
 2. Подановська Г. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2017. Вип. 32.  С. 565 – 572.
 3. Подановська Г. Сутність та структура комунікативної компетентності особистості молодшого школяра. Освітні обрії: щомісячний науково-педагогічний журнал. Івано-Франківськ. 2019. №2 (49). С. 36 – 40.
 4. Подановська Г. Характеристика моделі формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич. 2021. №1 (187). С. 139 –144.

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав

 1. Подановська Г. Шляхи формування комунікативної компетентності здобувачів початкової освіти на уроках літературного читання та роботи з дитячою книжкою. The scientific heritage. Budapest, Hungary. 2021. Vol 3. №61(61). Р. 13 – 16.

Методичні рекомендації

 1. Подановська Г. В. Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою: методичні рекомендації. Львів: Левада, 2017. 50 с.

 

Статті, тези конференцій

 1. Геруля Г. Шляхи літературного розвитку молодших школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2008. №5. С. 48 – 50.
 2. Геруля Г. Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школярів. Початкова школа: науково-методичний журнал. Київ. 2010. №3.  С. 7–10.
 3. Подановская  Г. В.  Подготовка студентов педагогических коледжей к работе с детской книгой. Начальная школа. 2011. №4. С. 79 – 84.
 4. Подановська Г. Підготовка студентів до формування літературознавчої компетенції як основи літературного розвитку молодших школярів. Педагогіка і психологія професійної освіти: науково-методичний журнал. Львів. 2012. №1. С. 123 – 131.
 5. Подановська Г. В. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. Budapest, Hungary, 2015. ІІІ (34). Р. 53 – 56.
 6. Подановська Г. Взаємозв’язок уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою як засіб літературного розвитку молодших школярів. Вісник Львівського університету: збірник наукових праць. Серія педагогічна. Львів. 2016. Випуск 31. С.264 – 271.
 7. Подановська Г. Урок читання як основна форма літературного розвитку молодших школярів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. ЛНУ імені Івана Франка. Львів, 2016. Випуск 1. С. 9 – 13.
 8. Подановська Г. В. Особливості роботи над формуванням комунікативної компетентності учнів початкової школи на уроках літературного читання. Молодий вчений: науковий журнал. Херсон. 2017. №2 (42). С. 529 – 532.
 9. Подановська Г.  В. Модель формування комунікативної компетентності учнів на уроках літературного читання у початковій школі. Eurasian scientific congress: VIII International scientific and practical conference (9 – 11 August, 2020). Barcelona, Spain. 2020. Р. 258 – 264.
 10. Подановська Г.В. Комунікативна компетентність здобувачів початкової освіти як  лінгводидактична проблема // Модернізація мовно-літературної освіти: досвід, проблеми, перспективи: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції педагогічних, науково-педагогічних працівників та студентів (м. Чернігів, 21-22 лютого 2022 р.). Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 302-304.

Біографія

У 2007 році отримала базову вищу освіту за спеціальністю “Педагогічна освіта” та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти, вчителя початкової школи.

З 2007 по 2008 р. – магістрантка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка за спеціальністю “Початкове навчання”, здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача дисциплін початкового навчання.

У 2009 році була зарахована до аспірантури ТНПУ ім. В.Гнатюка, яку закінчила у 2016 році зі спеціальності 13.00.02 Теорія та методика навчання української мови.

З 2008 року – викладач фахових дисциплін початкової освіти Відокремленого структурного підрозділу”Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

17 вересня 2021 року відбувся захист кандидатської дисертаціїна тему «Формування комунікативної компетентності молодших школярів на основі взаємозв’язку уроків літературного читання та роботи з дитячою книжкою» зі спеціальності13.00.02 Теорія та методика навчання (українська мова).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!