Вступ до спеціальності

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
118Галата Д. Р.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Галата Д. Р.
ШКВ-12Галата Д. Р.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни «Вступу до спеціальності»

Метою викладання навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» –  ознайомлення студентів з основними компетенціями вчителя, особливостями професійно-педагогічної комунікації, структурою педагогічного ВНЗ, видами навчальних занять у ВНЗ, особливостями самостійної та наукової роботи студентів, формування уміння вчитися, прагнення до самоосвіти та самовиховання протягом життя.

 

Завдання:

1) дати знання про структуру, зміст, характер і специфіку майбутньої професійної діяльності.

2) розкрити шляхи формування культури педагогічного спілкування.

3) сформувати у студентів загальне уявлення про педагогічну творчість як невід’ємну складову професійної майстерності вчителя початкових класів.

4) розкрити сутність поняття “професіограма вчителя”, “педагогічна культура”, “імідж вчителя”, “професійна компетентність”, “комунікабельність”, “вербальна, невербальна, комп’ютерна комунікація” сучасного вчителя.

5) ознайомити з деякими педагогічними технологіями як проявом творчості вчителя.

Типовими завданнями діяльності при вивченні змістового  модуля є:

1) ознайомити зі змістом та основними формами навчання у вищому навчальному закладі освіти.

2) ознайомити з науковою організацією праці студента.

3) дати уявлення про важливість самоосвіти та самовиховання майбутнього педагога протягом життя.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати :

 • систему вищої педагогічної освіти в Україні, її організаційну основу і структуру;
 • завдання вищої педагогічної школи, функції вчителя та типові задачі виробничої діяльності;
 • принципи та основні форми організації навчально-виховного процесу у ВНЗ, права та обов’язки студентів;
 • види навчальних занять, наукової роботи студентів, види педагогічної практики;
 • основні положення навчального плану спеціальності, перспективу вивчення навчальних дисциплін, розподіл часу на виконання завдань навчального плану;
 • особливості організації та здійснення самостійної роботи;
 • шляхи формування педагогічних умінь, засоби їх діагностики та корекції, умови побудови системи самонавчання.

вміти :

 • створювати власний імідж майбутнього педагога;
 • творчо підходити до розв’язання педагогічних ситуацій;
 • володіти прийомами педагогічної комунікації (вербальної, невербальної та комп’ютерної).
 • продуктивно та самостійно працювати, успішно займатись самоосвітою;
 • користуватися прийомами швидкого запам’ятовування, раціонального використання часу тощо;
 • володіти уміннями вчитися;
 • володіти прийомами самовиховання (самонавіювання, саморегуляція тощо)

Рекомендована література

література

Матеріали

самостійна робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму