Основи музейної педагогіки 013 Початкова освіта

Тип: На вибір студента

Відділення: циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
414Подановська Г. В.ШКВ-22, ШКВ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
416ШКВ-22Подановська Г. В.
ШКВ-21Подановська Г. В.

Опис курсу

Метою дисципліни є – формування у студентів компетентностей необхідних для забезпечення ефективної педагогічної діяльності в умовах музейного простору, мотивація студентів до професійної діяльності, виховання у студентів прагнення до набуття нових знань та самовдосконалення впродовж всього життя.

Для досягнення мети визначаються такі цілі:

 • формування цілісного уявлення про музейну педагогіку, оперування основними поняттями та визначеннями дисципліни;
 • вироблення навичок аналізу основних наукових праць з музейної педагогіки та вміння представити музейні предмети учням;
 • здобуття здатності проводити інтерактивну роботу з молодшими школярами в сучасному музеї;
 • усвідомлення здобувачами особистої причетності до подій сьогодення, формування активної громадянської позиції;
 • набуття навичок орієнтування у потоці інформації, що постійно збільшується;
 • розвиток творчого мислення, формування власної точки зору та критичного ставлення до інформації.

Після вивчення курсу  студенти повинні знати:

 • основні поняття і терміни, нормативні акти, класифікацію музеїв;
 • етапи історичного розвитку музеїв та формування музейної мережі на Львівщині;
 • основи організації та діяльності музеїв на громадських засадах;
 • функції та напрями діяльності музеїв при закладах освіти;
 • основні вимоги до обліку та збереження музейних предметів;
 • етапи та прийоми побудови музейної експозиції;
 • вимоги до масово-просвітницької діяльності громадських музеїв.

вміти:

 • складати плани роботи музею;
 • здійснювати облік та зберігання музейних предметів;
 • організовувати та проводити краєзнавчий пошук за конкретною темою;
 • виконувати наукову обробку зібраного матеріалу;
 • створювати та оформляти музейну експозицію;
 • здійснювати науково-просвітницьку роботу.

Рекомендована література

Основна:

 1. Васютіна Т. Дидактичні можливості музейної педагогіки та віртуальних екскурсій у навчанні молодших школярів. Актуальні питання гуманітарних наук. Випуск 29. Том 1. 2020. С. 236-242.
 1. Клочко Р. Домівка для минулого. Про музеї, історію та мистецтво. Львів: Видавництво Старого Лева, 2019. 88 с.
 2. Удовиченко І. В. Музейна педагогіка: теорія і практика: науковометодичний посібник. – К.: Логос, Національний музей історії України, 2017. – 72 с.

Допоміжна:

 1. Барб-Галль Ф. Як розмовляти з дітьми про мистецтво ХХ ст. Львів: Видво Старого лева. 2016. 176 с.
 2. Боднарець О. В. Освітні моделі музею та специфіка освітньої діяльності на сучасному етапі. Магістерум, Випуск: Культурологія. 2018. № 71. С. 36–42.
 3. Валенкевич О. В. Cтановлення та розвиток музейної педагогіки. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. Київ, 2015. Вип. 85.  С. 48-52.
 4. Гайда Л. А. Музейна педагогіка як навчальна дисципліна / Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали Четвертої науково-практичної конференції (27–28 вересня 2016 р.). Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2016. С. 35-38.
 5. Камбалова Я. М. Краєзнавча екскурсія як форма вивчення історії рідного краю. Історія та правознавство. Позакласна робота.   № 1.  С. 14 – 17.
 6. Карапузова Н. Д., Павленко Ю. Г. Музеї  педагогічного  профілю у  професійній  підготовці  майбутніх  учителів  початкової  школи. Навчання  й  виховання  дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного  віку  у  викликах  сьогодення : [монографія] /  за  заг. ред. О. В. Лобової,  І. П. Рогальської‐Яблонської. Суми:  ФОП Цьома С. П., 2018. С. 373‐392.
 7. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р. / за наук. ред. С. О. Довгого. Київ : Національний центр «Мала академія наук України», 2020.  310 с.
 8. Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. Київ, 2017. 132 с.
 9. Музейна педагогіка: тематичний покажчик літератури / Г. І. Панахид ; Львів. іст. музей. Львів: ЛІГА Львів, 2015.  66 с.
 10. Удовиченко І. Експонат як суб’єкт музейної комунікації. Музейна педагогіка в науковій освіті : збірник тез доповідей учасників ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, 26 листопада 2020 р./ за наук. ред.. С.О. Довгого. Київ: Національний центр «Мала академія наук України», 2020. С. 104–109.
 11. Шикула Р. Р. Використання засобів музейної педагогіки у навчальновиховному процесі вищих навчальних закладів та шкіл. Рівне : ФОП Зелент О. І., 2017. 138 с.

Інтернет-ресурси:

 1. Духовність і культура України. URL: http://www.ridna-ukraina.com.ua
 2. Музеї України та світу. URL: http://www.prostir.museum
 3. Музей гетьманства. URL: http://www.getman-museum.kiev.ua 4. Музейна справа: методичні рекомендації на допомогу керівнику музею при закладі освіти). URL: http://umansutur.at.ua/index/elektronna_biblioteka/0-57
 4. Національний військово-історичний музей України. URL: http://www.nvimu.com.ua
 5. Національний музей історії України у Другій світовій війні. URL: http://www.waumuseum.kiev.ua
 6. Національний музей літератури України. URL: http://www.museumlit.org.ua/
 7. Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні». URL : http://www.memorialholodomors.org.ua 9.Національний музей українського народного декоративного мистецтва. URL: http://www.mundm.kiev.ua

10.Національний музей «Чорнобиль»

11.Педагогічний музей України. URL: http://pmu.in.ua 12.Рекомендації щодо підготовки і проведення екскурсії по музею навчального закладу. URL :

http://centour.karpat.org/ua/muzeyna-sprava/metodychni-rozrobky-tarekomendatsiyi

13.Сабол Д. М. Психологічні аспекти підготовки екскурсоводів та лекторів шкільних музеїв. URL : http://elibrary.kubg.edu.ua/3364

14. Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. URL : http://www.ukrjuntur.org.ua 15.Український інститут національної пам’яті. URL : http://www.memory.gov.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус