Бача Олена Вікторівна

Посада: викладач Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Телефони (робочі): (032) 239-42-75, (032) 239-40-13

Електронна пошта: olena.kirsanova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Викладач образотворчого мистецтва з методикою навчання, викладач вищої категорії

Коло науково-педагогічних інтересів – формування фахових умінь у майбутніх вчителів початкових класів засобами декоративно-прикладного мистецтваздобувач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Курси

Публікації

  • Кірсанова О. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів/ Олена Кірсанова/Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С.48-50.МАЙСТЕР КЛАС ЯК ГРУПОВА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
  • Кірсанова О.В. Використання методу проектів у процесі формування художньої культури майбутніх учителів початкових класів / О.Кірсанова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №1. – С.127-134.
  • КірсановаО.В. Творче застосування педагогічних ідей М.Г.Стельмаховича у теорії і практиці сучасної школи / О.Кірсанова // Видатні постаті науки, культури і освіти України: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 30-31жовтня 2008 р. – К.:ДАКККіМ, 2008. – С.217-219.
  • КірсановаО.В. Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косовської кераміки / О.Кірсанова // Педагогічний дискус: зб. наук. праць / гол. ред. А. Й. Сиротенко. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – Вип. 3. – С. 96-101.
  • КірсановаО.В., Новосельська Н.Т. Значення та роль яворівської іграшки в розвитку декоративно-ужиткового мистецтва / О.Кірсанова // Етнопедагогічний та культурологічний потенціал народної іграшки: Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (17 квітня 2007р.). – Хмельницький: ХГПА, 2007. – С.70-74

Біографія

1988 р.- Львівське педагогічне училище №1, спеціальність “Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи”, кваліфікація “Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи, вихователь”;

2003 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація “Вчитель початкових класів”;

2006 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація “Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкового навчання”.

Методичні матеріали

Навчальні курси

  • Народознавство з методикою навчання

Робоча програма курсу

 

  • Методика трудового навчання з практикуму

Робоча програма курсу

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!