Бача Олена Вікторівна

Посада: викладач Циклова комісія фахових дисциплін початкової освіти

Телефони (робочі): (032) 239-42-75, (032) 239-40-13

Електронна пошта: olena.kirsanova@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Викладач образотворчого мистецтва з методикою навчання, викладач вищої категорії

Коло науково-педагогічних інтересів – формування фахових умінь у майбутніх вчителів початкових класів засобами декоративно-прикладного мистецтваздобувач Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

Участь у конференціях 2019-2023рр.

.Участь у III Всеукраїнській науково-практичній конференції «Від творчого педагога до творчої дитини: гармонія партнерської взаємодії» (Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнко, 23-24 жовтня 2019р.)

2. Участь у ѴIII заочному Регіональному науково-практичному семінарі «Концептуальні проблеми розвитку мистецької освіти». (Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія, 17-18 березня 2020 р.)

Тема доповіді: Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін.

3. Участь у звітній науковій конференції факультету педагогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка «Педагогічна освіта у світлі реформ і викликів» (04-05.02.2021 р.)

Тема доповіді: Використання інноваційних технологій в навчальному процесі Нової української школи.

4. Педагогічна активність: участь у вебінарх та семінарах

за 2022 рік – 103 год;

за 2023 рік – 137 год.

 

Курси

Публікації

 • Бача О. В. Формування інноваційної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Збірник тез доповідей міжнародної науково практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства в ХХІ столітті». (Біла Церква, 30 березня 2023 р.). Біла Церква: ЦФЕНД, 2023. С.8. file:///C:/Users/User/Downloads/30%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F.pdf
 • Бача О.В., Винарчик Н.О. Особистісно орієнтоване навчання як ефективна форма організації освітнього процесу молодших школярів в умовах військового часу. Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень» — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. — С.220 https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-17.03.2023/249.Бача О.В., Попик В.В. Формування творчих здібностей учнів початкової школи засобами ігрових технологій. Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції, «Актуальні питання та перспективи проведення наукових досліджень» — Вінниця: ГО «Європейська наукова платформа», 2023. — С.231 https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/inter-17.03.2023/24
 • Бача О. В., Димид М. В. Особливості формування екологічної культури молодших школярів. The 1st International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (March 26-28, 2023) SPC “Sciconf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2023. 436. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/03/MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-26-28.03.23.pdf
 • Бача О.В., Цях С.В. Педагогічна творчість учителя молодших класів і шляхи її розвитку у педагогічній практиці Педагогічна освіта у світлі реформ та викликів: матеріали Третьої (ІІІ)
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених (м. Львів, 13-14 квітня 2023 року).Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 266 с. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/28733/1/Shushak_konf_Franko.pdf
 • Бача О. В. Методика навчання технологічної освітньої галузі: навчально-методичний посібник для здобувачів освіти спеціальності 013 Початкова освіта Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр /укладач Олена Бача. –Львів, 2023. –177 с.
 • О.В. Мультимедійні технології як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів. Матеріали звітних наукових конференцій факультету педагогічної освіти. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – Вип. 7. – 249 с. https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/03/Zbirnyk-vypusk-7.pdf
 • Кірсанова О.В. Виховання основ національної свідомості молодших школярів у навчальній діяльності Нової української школи. Тези доповідей ІV-ої Міжнародної науково-практичної конференції ―Актуальні проблеми педагогічної освіти: реалії, нові ідеї та перспективи‖. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2022. – 228 с. https://archer.chnu.edu.ua/xmlui/bitstream/handle/123456789/6105/Zbirnyk-tez-konfernetsii-22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • Кірсанова О.В., Лісецька С. В. Формування моральної культури молодших школярів шляхом використання віртуальної екскурсії. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27–28 травня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. – 218 c.http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/16943/1/ModTrSc-Odesa-May2022Rev_45-47.pdf
 • Кірсанова О.В., Леус Д.Ю. Нетрадиційний урок в новій українській школі як педагогічна технологія. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27–28 травня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. – 218 c.http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/16943/1/ModTrSc-Odesa-May2022Rev_45-47.pdf
 • Кірсанова О.В., Дзьоган О.В. Особливості організації інтегрованого навчання молодших школярів в Новій українській школі. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 27–28 травня 2022 р.) / ГО «Інститут інноваційної освіти»; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. – Одеса : ГО «Інститут інноваційної освіти», 2022. – 218 c.http://dspace.zsmu.edu.ua/bitstream/123456789/16943/1/ModTrSc-Odesa-May2022Rev_45-47.pdf
 • Кірсанова О.В., Мартинишин А. Роль і місце народного мистецтва у вихованні любові до України у здобувачів освіти. Збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль. ТНПУ ім.В.Гнатюка. Ред. кол.: Морська Н. Л., Литвин Л. М., Поперечна Г. А. Тернопіль : Вектор, 2022. 454 с. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/25631/1/Czinnisni_orienturu_2022.pd
 • Кірсанова О. Майстер-клас як групова форма підготовки майбутніх вчителів початкових класів/ Олена Кірсанова/Психолого-педагогічна підготовка майбутніх фахівців у контексті сучасних реформ: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Львів: Растр-7, 2018. – С.48-50.МАЙСТЕР КЛАС ЯК ГРУПОВА ФОРМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
 • Кірсанова О.В. Використання методу проектів у процесі формування художньої культури майбутніх учителів початкових класів / О.Кірсанова // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – №1. – С.127-134.
 • КірсановаО.В. Творче застосування педагогічних ідей М.Г.Стельмаховича у теорії і практиці сучасної школи / О.Кірсанова // Видатні постаті науки, культури і освіти України: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 30-31жовтня 2008 р. – К.:ДАКККіМ, 2008. – С.217-219.
 • КірсановаО.В. Вплив декоративного мистецтва на формування національної свідомості молодших школярів на уроках вивчення косовської кераміки / О.Кірсанова // Педагогічний дискус: зб. наук. праць / гол. ред. А. Й. Сиротенко. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – Вип. 3. – С. 96-101.
 • КірсановаО.В., Новосельська Н.Т. Значення та роль яворівської іграшки в розвитку декоративно-ужиткового мистецтва / О.Кірсанова // Етнопедагогічний та культурологічний потенціал народної іграшки: Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару (17 квітня 2007р.). – Хмельницький: ХГПА, 2007. – С.70-74

Біографія

1988 р.- Львівське педагогічне училище №1, спеціальність “Викладання в початкових класах загальноосвітньої школи”, кваліфікація “Вчитель початкових класів загальноосвітньої школи, вихователь”;

2003 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація “Вчитель початкових класів”;

2006 р. – Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, спеціальність “Початкове навчання”, кваліфікація “Магістр початкової освіти, викладач педагогіки і методики початкового навчання”.

Проекти

Методичні матеріали

1. Організація перегляду вистави творчої майстерні “Театр у кошику” «Я йду, Христе !» з нагоди вшанування 75-тих роковин смерті митрополита Андрея Шептицького у приміщення Національного музею ім. Андрея для викладачів та студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка. (4 листопада 2019р.)

2. Організація екскурсії для викладачів та студентів Педагогічного коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка у Меморіальний музей-майстерню відомої української скульпторки Теодозії Бриж. (11 листопада 2019 року)

3. Участь у роботі Першого обласного дидактико-педагогічного форуму «Формування педагога нового покоління: новий професійний стандарт вчителя» (06-07 жовтня 2021 року). Підготовка та проведення майстер-класу «Впровадження нетрадиційних художніх технік в освітню галузь Мистецтво Нової української школи.» Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.

4. Організація фото-відео презентації «Декорування Великодньої писанки», 20квітня 2022 року, сторінка Коледжу у фейсбуці. Учасники – студенти груп ШКВ – 21,22

5. Член робочої групи з питань розробки акредитаційної справи спеціальності «Початкова освіта»

6. Організація екскурсії до Національного музею, перегляд виставки творчих робіт Марії Приймаченко, групи ШКВ-21,22 (06.10 2022р.)

7. Підготовка та проведення відкритого заняття з дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом», 05.04 о 10.10 (2 пара), група ШКВ-21, в навчальному корпусі по вул. Антоновича, 16, ауд. 12. Тема заняття: Писанкарство. Декорування великодньої писанки.

8 Організація та проведення майстер-класу «Від писанки до перемоги: обереги як символ мирного життя.», 06 квітня (четвер), о 13.00 год., в ауд. 12 (Антоновича, 16) для студентів та викладачів.

9. Постійне наповнення та оновлення індивідуальної сторінки викладача на сайті Коледжу

 

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!