Методика трудового навчання з практикумом

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Немає
21.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12
2Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
118ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.
234ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Методика трудового навчання з практикумом» є формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну і предметно-пластичну творчість студентів.

Основними завданнями вивчення дисципліни  «Методика трудового навчання з практикумом» є:

 • засвоєння студентами технологічних прийомів обробки різних матеріалів;
 • розвиток художнього сприйняття: вміння відчувати колір, форму, усвідомлювати емоційну виразність об’єкту, здійснювати відбір засобів що дозволяють передавати його образний зміст;
 • формування у студентів необхідних практичних  умінь й навичок  виготовлення та художнього оформлення виробів;
 • застосування набутих знань, вмінь і навичок при виконанні творчих завдань;
 • оволодіння методикою трудового навчання дітей молодшого шкільного віку;
 • виховання у студентів активності, самостійності, прагнення до творчості;
 • художньо-естетичне виховання через власну декоративну та творчу діяльність, розвиток та ціннісна орієнтація на традиціях народного мистецтва України.

Студент повинен знати:

 • теоретичні основи методики трудового навчання з практикумом;
 • завдання трудового навчання і виховання, вимоги до нього, організацію трудового навчання;
 • зміст трудового навчання, методику проведення уроків і позакласних занять з трудового навчання;
 • загальні основи сучасного виробництва, художньої промисловості України;
 • мати уявлення про характер праці робітників, майстрів народних промислів;
 • види різних матеріалів їх властивості, технологію їх виготовлення, обробки і застосування;
 • назви інструментів, що використовуються при обробці матеріалів, їх будову, призначення, прийоми користування;
 • правила безпечної праці при обробці різних матеріалів, вимоги гігієни праці;
 • основи художнього конструювання виробів, конструктивні особливості виготовлення виробів;
 • форми деталей, розгорток, викрійок, креслень виробів об’ємних діючих моделей;
 • види декоративно-ужиткового мистецтва та народних промислів;
 • підприємства художніх промислів України.

Студент повинен вміти:

 • володіти методикою трудового навчання і проводити заняття з трудового навчання, реалізуючи принципи трудового навчання при використанні різних форм і методів навчання;
 • організовувати трудове навчання учнів молодших класів на уроках праці та позакласних заняттях;
 • спираючись на наукову основу, формувати поняття про сучасне виробництво, характер праці виробників різних професій;
 • організовувати і проводити роботу з декоративно-ужиткового мистецтва, народних промислів, художнього конструювання виробів;
 • роз’яснювати технологію отримання різних матеріалів, їх властивості і застосування при виготовленні різних виробів;
 • користуючись інструментами для обробки матеріалів, виконувати технологічні операції та прийоми;
 • дотримуватись правил безпечної праці і вимог гігієни праці;
 • читати схеми, креслення виробів, складати схеми, розгортки, виготовляти креслення, ескізи, технічні рисунки та технологічні картки;
 • виконувати макетування архітектурних споруд.

 

 

 

Рекомендована література

Базова

 1. Бисер / авт.-сост. Г.Дюмина – М. : Астрель, 2001. – 256 с.
 2. Божко Л.А. Изделия из бисера / Л.А. Божко. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – М. : Мартин, 2007. – 216с.
 3. Ботюк О. Конструювання з паперу методом орігамі / О.Ботюк. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2002. – 234 с. : іл.
 4. Бутріль В. Навчати праці естетично, цікаво, творчо / В.Бутріль – К. : Початкова школа, 2004. – 132 с.
 5. Веремійчик І.М. Методика трудового навчання в початковій школі : навч. пос. / І.М. Веремійчик. –Тернопіль : Мальва, 2004. – 276 с.
 6. Віденко Н.Д. Ялинкові прикраси./ Н.Д. Віденко ; фото. Н.Діденко. – К. : Країна мрій, 2007. – 48 с. : іл.
 7. Горобець Г. Твої іграшки / Г.Горобець – К. : Веселка, 1980. – 227 с.
 8. Гусакова М.А. Аппликация / М.А. Гусакова. – М. : Просвещение, 1982. – 291 с. : ил.
 9. Далекий посвіт Берегині./ В. Скуратівський // Народна творчість та етнографія. – 1994.- № 4. – С. 61 – 63.
 10. Еременко П.И. Иголка-волшебница / П.И. Еременко – М. : Просвещение, 1988. – 43 с. : ил.
 11. Ефимова А.В. Работа с мягкой игрушкой в начальных классах / А.В. Ефимова. – М. : Просвещение, 1988. – 134 с. : ил.
 12. Ждан В.П. Заняття з художньої творчості дошкільників : альбом / В.П. Ждан. – К. : Радянська школа,1988. – 90 с.
 13. Кара-Васильєва Т. Українська сорочка : альбом / Тетяна Кара-Васильєва. – К. : Томіріс, 1994. – 32 с. : іл..
 14. Коппалова Н.М. Гурткова робота з аплікації та орігамі / Н.М. Коппалова. – Тернопіль : Мандрівець, 2008. – 80с.
 15. Корнійчук О.Д. Альбом карток з технічного моделювання / О.Д. Корнійчук.– К. : Радянська школа, 1987. – 56 с.
 16. Лапицька О.А. Орігамі / О. Лапицька ; фото. Ю. Кузьменка. – К. : Країна мрій, 2008. – 48 с.
 17. Литвинець Е.М. Українське народне мистецтво. Вишивання і нанизування : [альбом] / – Е.М. Литвинець. – К. : Вища школа, 2004.- 335 с.
 18. Луцан Н. Народні мотиви в аплікаціях дітей / Н. Луцан. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 1996. – 28 с. : іл.
 19. Людмила Репіленко. Аплікація з природного матеріалу / Репіленко Людмила. –Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. 56 с. : іл.
 20. Манько В. Українська народна писанка / Віра Манько. – Львів : Свічадо, 2006. – 47 с. : іл.
 21. Сеньків І. Відродження писанкарства в діаспорі / І.Сеньків // Писанка-Верховина. – 1993. – № 3. – С.10 – 12.
 22. Силецька І.Б. М’яка іграшка / Силецька І.Б. – К. : Країна Мрій, 2006. – 176 с. : іл.
 23. Сковронський В.М. Народна іграшка / В.М. Сковронський. – К. : Мистецтво, 2001. – 146 с. : іл.
 24. Соколова С. Азбука орігамі / С.Соколова. – К. : Країна Мрій, 2006. – 432 с.
 25. Тименко В.Л. Обдаровані пальчики / В.Л. Тименко. – К. : Спалах, 1998. – 64 с.
 26. Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання : навч. пос. / В.І.Хорунжий – Тернопіль : Астон, 2003. -220 с.
 27. Шумега С.С. Дизайн : навч. пос. / С.С. Шумега. – К. : [Б.в.], – 215 с.

 

Інформаційні ресурси

 1. Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”), (затверджена від 3 листопада 1993 р. N 896). – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93
 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні http://www.mon.gov.ua/ua/activity/education/56/690/bazovij_komponent-doshkilnoji_osviti_v_ukrajini/
 3. http://www.mon.gov.ua/ua
 4. Наукова електронна бібліотека: http://elibrary.ru/defaultx.asp

 

Матеріали

 

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму