Образотворче мистецтво з методикою навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти та природничо-математичної підготовки

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
318Кірсанова О. В.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ШКВ-21Кірсанова О. В.
ШКВ-22Кірсанова О. В.

Опис курсу

 Мета – формувати світогляд, активну життєву позицію майбутніх вчителів початкових класів, сприяти їх загальноосвітній, естетичній та професійній підготовці.

Завдання – знайомити з творами живопису, графіки як вітчизняних, так і зарубіжних художників;

–   вчити використовувати виразні засоби малюнка, живопису;

– навчати основних законів, правил, прийомів композиції та перспективи, умінню використовувати їх під час створення практичної роботи;

–  формувати уміння застосовувати на практиці теоретичні знання і практичні навички виразно і грамотно зображувати предмети та явища з натури, за уявленням та по-пам’яті;

– сприяти естетичному, моральному та трудовому вихованню студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

          –  види та жанри образотворчого мистецтва;

–         закони лінійної, повітряної перспективи;

–         назви фарб акварельних, гуашевих і вміти ними користуватись;

–         закономірності передачі об’єму предметів світлотінню;

–         основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин;

–         закони, правила та прийоми композиції;

–         професійну термінологію, передбачену програмою;

–         мати поняття про українське і зарубіжне образотворче мистецтво;

–         методи та прийоми викладання образотворчого мистецтва у початкових класах.

вміти:

–          самостійно аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з приводу художніх особливостей твору;

–         малювати предмети – площинні та об’ємні;

–         послідовно малювати натюрморт, пейзаж, інтер’єр в кутовому і у фронтальному положеннях;

–         зображувати з натури, по-пам’яті, за уявою комах, птахів, тварин, людину з урахуванням теоретичних основ анатомічної побудови зображення;

–         передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у композиціях пори року, доби, зміни забарвлення предметів у зв’язку з їх розташуванням у просторі та освітленням;

–         створювати малюнки на теми з оточуючого життя;

–         створювати ілюстрації до літературних творів;

–         вміти створювати самостійні художні роботи, використовуючи різні графічні та живописні матеріали;

–         складати конспекти уроків з образотворчого мистецтва у початкових класах;

–         добирати дидактичний матеріал до уроків відповідно до теми.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму