Образотворче мистецтво з методикою навчання

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія викладачів фахових дисциплін початкової освіти

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
22Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216Кірсанова О. В.ШКВ-11, ШКВ-12
318Кірсанова О. В.ШКВ-21, ШКВ-22,

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
218ШКВ-11Кірсанова О. В.
ШКВ-12Кірсанова О. В.
336ШКВ-21Кірсанова О. В.
ШКВ-22Кірсанова О. В.

Опис курсу

 Мета – формувати світогляд, активну життєву позицію майбутніх вчителів початкових класів, сприяти їх загальноосвітній, естетичній та професійній підготовці.

Завдання – знайомити з творами живопису, графіки як вітчизняних, так і зарубіжних художників;

–   вчити використовувати виразні засоби малюнка, живопису;

– навчати основних законів, правил, прийомів композиції та перспективи, умінню використовувати їх під час створення практичної роботи;

–  формувати уміння застосовувати на практиці теоретичні знання і практичні навички виразно і грамотно зображувати предмети та явища з натури, за уявленням та по-пам’яті;

– сприяти естетичному, моральному та трудовому вихованню студентів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

          –  види та жанри образотворчого мистецтва;

–         закони лінійної, повітряної перспективи;

–         назви фарб акварельних, гуашевих і вміти ними користуватись;

–         закономірності передачі об’єму предметів світлотінню;

–         основні пропорції та правила послідовності зображення людини, птахів, тварин;

–         закони, правила та прийоми композиції;

–         професійну термінологію, передбачену програмою;

–         мати поняття про українське і зарубіжне образотворче мистецтво;

–         методи та прийоми викладання образотворчого мистецтва у початкових класах.

вміти:

–          самостійно аналізувати твори образотворчого мистецтва, висловлювати власну думку з приводу художніх особливостей твору;

–         малювати предмети – площинні та об’ємні;

–         послідовно малювати натюрморт, пейзаж, інтер’єр в кутовому і у фронтальному положеннях;

–         зображувати з натури, по-пам’яті, за уявою комах, птахів, тварин, людину з урахуванням теоретичних основ анатомічної побудови зображення;

–         передавати кольором настрій і стан зображуваного, спостерігати і передавати у композиціях пори року, доби, зміни забарвлення предметів у зв’язку з їх розташуванням у просторі та освітленням;

–         створювати малюнки на теми з оточуючого життя;

–         створювати ілюстрації до літературних творів;

–         вміти створювати самостійні художні роботи, використовуючи різні графічні та живописні матеріали;

–         складати конспекти уроків з образотворчого мистецтва у початкових класах;

–         добирати дидактичний матеріал до уроків відповідно до теми.

 

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Основна

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво/ Є.А. Антонович, Р.В.Захарчук-Чугай, М.Є.Станкевич. – Львів: Світ, 1992. – 272с.
 2. Антонович Є.А. Художні техніки в школі / Є.А. Антонович, В.І.Проців, О.П.Свид. – К., 1997. – 86 с.
 3. Бойко Л.М. Виховання дитячої уяви у художніх образах /Л.М.Бойко. – К., ІЗМН, – 1997. – 108 с.
 4. Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти /М.А.Кириченко. – К., Вища школа, 2001. – 165с.
 5. Ковальов О.Є. Методика викладання декоративного мистецтва в початковій школі/ О.Є. Ковальов.-К., 1997. -76с.
 6. Коновець С.В Образотворче мистецтво в початковій школі. /С.В. Коновець. – К., 2000. – 79с.
 7. Любарська Л., Вовк Л. Орієнтовний запитальник з образотворчого мистецтва /Л.М. Любарська //  Початкова школа . – 2008.- №3. – С.44 – 48.
 8. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В.Бєлкіна, І.В. Руденко. – Харків,  – 256с.
 9. Образотворче мистецтво. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів України. 1-4 класи. – Тернопіль: Навчальна  книга – Богдан, 2003. – 51с.

Допоміжна

 1. Антонець М. Мистецько-педагогічні погляди Миколи Мурашка /М.Антонець// Мистецтво та освіта. – 2009. – №4. –С.10-14.
 2. Бех І.Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник/ І.Д.Бех. – К., 1998. -204с.
 3. Бєлкіна Е.О. Від подиву до творчості /Е.О. Бєлкіна// Мистецтво та освіта. – 1998. -№2. –С.12-19.
 4. Біда О.К. Роль уроків на природі в естетичному розвитку молодших школярів /О.К.Біда// Мистецтво та  освіта. – 2000. – №1. – С.51-54.
 5. Бровченко А.В. Образотворче мистецтво. 3 клас: Альбом-посібник / А.В.Бровченко. – К.: СПД-ФО Тернов І.Є., 2005. – 64 с.: іл..
 6. Бровченко А.В. Образотворче мистецтво. 4 клас: Альбом-посібник / А.В.Бровченко. – К.: СПД-ФО Тернов І.Є., 2005. – 64 с.: іл..
 7. Ганнусенко Н.О. З досвіду художньо-естетичного виховання учнів у шкільних музеях/ Н.О. Ганнусенко// Мистецтво та  освіта. – 1999. -№4. –С.24-28.
 8. Гусєва Л.О.Опанування напрямів сучасного мистецтва /Л.О. Гусєва //Мистецтво і освіта. -1998. -№4. – С.20-45.
 9. Дичковська І. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник /  І. Дичковська.  –К., 2004. – 352с.
 10. Зміст, дидактичні структури та методичне забезпечення уроків у початкових класах(психологічні та педагогічні аспекти)/ За ред. Г.П.Коваль. – Тернопіль, 2010. -192с.
 11. Зязюн І.А. Виховання естетичної культури школярів / І.А. Зязюн, Н.Є. Миро польська, Л.О. Хлєбнікова. – К., 1998. – 156с.
 12. Кашуба Л.І. Образотворче мистецтво в початковій школі/ Л.І. Кашуба, М.О.Таран. – Тернопіль: -Мальва – ООО, 2001. – 55с.
 13. Качур М.І.Виховуємо високе почуття гармонії з навколишнім світом /М.І. Качур//Мистецтво і освіта. – 2004.-№2. –С.40-44.
 14. Кондратова В.І. Тарас Шевченко – поет і художник                                      /

В.І. Кондратова //Мистецтво і освіта. – 2003.- №1. – С.40-43.

 1. Коновець С.В Образотворче мистецтво як засіб активізації дитячої творчості /С.В. Коновець// Мистецтво і освіта. –1999. – №3. –С.15-19.
 2. Кохно Т. Естетичне виховання молодших школярів у  позакласній  роботі /Т.Кохно // Початкова  школа. – 2008. – №5. – С.16-18.
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури. Культурні регіони:  Навчальний посібник /Л.Т. Левчук . – К.: Либідь,  – 488 с.
 4. Лернер Л.В. Сколько цветов у радуги? / Л.В.Лернер. – М., 1990. – 286с.
 5. Лещенко М. Як розкрити таємниці образотворчого мистецтва                    / М.Лещенко // Мистецтво та освіта. – 1998. – №2. – С.55-62.
 6. Лобанчук О. Розвиток словесної  творчості першокласників засобом  інтегрованої  художньої  діяльності /О.Лобанчук // Початкова школа. – 2010. – № 7.- С.33-38.
 7. Луценко Л. Кожна дитини  талановита / Л.Луценко// Початкова школа. -2010. – № 3. – С.49-50.
 8. Оновлення змісту, методів та організаційних форм художньо-естетичного виховання учнівської і студентської молоді. Наукові записки Рівненського педінституту. Випуск 3 // збірник наукових праць під ред. Тищука В.І. – Рівне: РДПІ, 1998. – 169с.
 9. Осторвська Т. 155 знаків стародавніх українських вишивок                         / Т.Островська. – К.: Соняшник, 1992. – 54с.,іл.
 10. Пасічний А.М. Образотворче мистецтво: Словник-довідник. / А.М.Пасічний. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. – 216с.
 11. Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва . Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін /Г.М.Падалка. – К.: Освіта України, 2008.-274с.
 12. Пальчевський С. Сугестопедичне навчання на уроках образотворчого мистецтва/ С.Пальчевський// Мистецтво та освіта. – 2005.№3. – С.10-13.
 13. Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості: Теоретичні та методологічні аспекти. / Р.В.Піхманець. – К.: Наукова думка, 1991. – 63с.
 14. Пічкур М.І. Педагогічне керування формуванням художнього сприйняття школярів /М.І.Пічкур //Мистецтво і освіта. – 2003.№4. – С.14-20.
 15. Сирота В.О. Художньо-прикладна спрямованість образотворчого мистецтва у школі./ В.О.Сирота// Мистецтво та освіта. – 2002.-№4. – С.13-16.
 16. Стась М.І. Методичні рекомендації з формування творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва / М.І.Стась. –  Черкаси: ЧНУ імені Богдана  Хмельницького, 2007. – 36с.
 17. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Науково-методичний посібник /О.Пометун, Л.Пироженко. – К., 2004. – 192с.
 18. Томашевський В.І. Музика на уроках образотворчого мистецтва. /В.І.Томашевський // Мистецтво та освіта. – 1999. – №1. – С.13-18.
 19. Хомич Л. Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя / Л.Хомич // Мистецтво та освіта. – 1998. -№3. – С.51-54.
 1. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
 1. http://www.referatcentral.org.ua/ethnology_remeslyarstvo_load.php?id=11&st
 2. http://www.ukrtvory.com.ua/referaty/narodoznhtml

http://www.referatcentral.org.ua/ethnology_remeslyarstvo_load.php?id=7&startext=6

 1. http://allreferat.com.ua/uk/pedagogika_metoduka_vukladanny/kontrolnaya/4621