Химочка Галина Михайлівна

Наукові інтереси

Вивчення бальнеологічного потенціалу курортів Львівської області, що базуються на використанні сульфідних мінеральних вод.

Курси

Публікації

 1. Минович А., Химочка Г. Дослідження рекреаційно-бальнеологічного потенціалу Немирівського курорту мінеральних вод // Стан і перспективи розвитку конструктивної географії: Матеріали Всеукраїнської наук. – практ. конференції, присвяченої 10-річчю заснування кафедри Конструктивної географії та картографії (Львів-Ворохта, 6-8 травня 2010.) – Львів, 2010. – С. 118-124.
 2. Минович А., Химочка Г. Конструктивно-географічні дослідження курортів сульфідних мінеральних вод // Ресурси природних вод Карпатського регіону : Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали IX міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 27-28 травня 2010). Зб. наук. статей. – Львів, 2010. – С. 170-174
 3. Химочка Г. Історичні аспекти розвитку бальнеологічного курорту Любінь Великий // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Десятої міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 19 – 20 травня 2011). Збірник наукових статей. — Львів, 2011. — С. 152 – 157
 4. Химочка Г., Михнович А. Рекреційно-бальнеологічний потенціал Немирівського курорту сульфідних мінеральних вод.// 13-а Міжнародна науково-практична конференція «Ресурси природних вод Карпатського регіону». – Львів, 2014. – С. 134.
 5.  Химочка Г., Пилипович О. Методичні вказівки з підготовки курсових робіт із дисциплін «Регіональні екологічні проблеми України» та «Екологічна експертиза» для студентів зі спеціальності 5.04010602 «Прикладна екологія».
 6. Михнович А. Екологічний стан осушних систем у поліській частині Львівської області: напрямки і методи досліджень // Михнович А., Пилипович О., Чікова І., Химочка Г. // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Шістнадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. — Львів, 2017. — С. 231 – 241.
 7. Михнович А., Химочка Г. Вплив на довкілля реалізації протипаводкових заходів на річці Дністер в районі м. Самбір (Львівська область) // Ресурси природних вод Карпатського регіону: Проблеми охорони та раціонального використання. Матеріали Сімнадцятої міжнародної науково-практичної конференції. Збірник наукових статей. — Львів: Національний університет ”Львівська Політехніка”, 2018. — 318 с. — С. 46 – 55.

Біографія

Народилася у м. Львові 01.10.1965 р. Закінчила економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1988). З 1985 року до 2005 р. працювала на посадах лаборанта, старшого лаборанта, інженера НДЧ, секретаря деканату фізичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2005р. – інженером, а з 2007 р. – завідувачем навчальної лабораторії геоінформаційного моделювання і картографування географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. З 2006-2009 рр- за сумісництвом викладачем Природничого колежу,а з вересня 2009 р. переведена на посаду викладача Природничого коледжу. В зв’язку з реорганізацією переведена на посаду викладача ВСП “Педагогічний фаховий коледж ЛНУ імені Івана Франка”

Методичні матеріали

 1.  Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 1-го курсу Природничого коледжу спеціальностей 171 «Електроніка», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 102 «Хімія», 101 «Екологія» – 24c.
 2. Тестові завдання з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 1-го курсу Природничого коледжу спеціальностей 171 «Електроніка», 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 102 «Хімія», 101 «Екологія» – 28c.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Економіка природокористування» для студентів Природничого коледжу спеціальності «Екологія» – 72c.
 4. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Країнознавство» для студентів Природничого коледжу спеціальності «Екологія» – 38c.
 5. Тестові завдання з дисципліни «Екологічне законодавство» для студентів Природничого коледжу спеціальності «Екологія» – 24c.
 6. Тестові завдання з дисципліни «Екологічний контроль на внутрішній і зовнішній митниці» для студентів Природничого коледжу спеціальності 101 «Екологія» – 30c.
 7. Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «Екологічні проблеми прикордонних територій» для студентів Природничого коледжу спеціальності «Екологія» – 34c.
 8. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Економіка промисловості» для студентів Природничого коледжу спеціальності 171 «Електроніка»-14c.
 9. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Основи підприємництва» для студентів Природничого коледжу спеціальності 171 «Електроніка» – 14c.
 10. Химочка Г.М. Економіка природокористування. / Навч.-метод.посібник. – 2020. – 138 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!