Луцишин Олена Зіновіївна

Посада: викладач Циклова комісія зі спеціальності Екологія

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-46-92

Електронна пошта: olena.lutsyshyn@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Дослідження ґенези, складу, властивостей ґрунтів, їхній  географічний і екологічний аналізи.

Курси

Публікації

Посібники і монографії: 

 1. Луцишин О. Метеорологія та кліматологія : навч.-метод. посіб. Львів : Растр-7, 2021. 176 с.
 2. Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.
 3. Луцишин О. Збалансоване природокористування. Частина 2. Практичні роботи: Навчально-методичний посібник для студентів Природничого коледжу спеціальності 101 «Екологія» / Н. М. Батюк, О. З. Луцишин. – Львів, 2017. – 108 с.
 4. Луцишин О. З. Ґрунти Надсянської рівнини: монографія. / О. Луцишин, В. Гаськевич. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 368 с.+0,34 вкл. Серія “Ґрунти України”
 5. Луцишин О. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа» для студентів Природничого коледжу спеціальності 101 «Екологія» / [уклад. О. Луцишин, Н. Батюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – с. 54.

Статті та матеріали конференцій:

 1. Властивості алювіальних наносів річок Верхньодністерської алювіальної рівнини  [Текст] / Х. Перець, О. Вовк, О. Орлов, О. Луцишин   // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2018.– С. 293–303. – Серія географічна; вип. 51.
 2. Луцишин О., Шарпіло Р. Якість молока на стихійних ринках міста Львова // Світ навколо нас : Матеріали ХІІ науково-пошукової конференції студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації /  Львівське обласне методичне об’єднання викладачів біології, екології, хімії. – Львів, 2019. – С. 43-45.
 3. Луцишин О.З., Кравцова Г.В., Войдило К.О.  Дослідження екологічного сліду жителів Львівської області // Актуальні проблеми сучасної освіти : реалії та перспективи : Матеріали Всеукраїнської конференції студентів та викладачів закладів вищої та фахової передвищої освіти / ВСП «Маріупольський фаховий коледж ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет». – Маріуполь, 2020. – С. 256-258.
 4. Гаськевич В. Підзолисто-дернові ґрунти Надсянської рівнини / В. Гаськевич, О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013.– С. 91–98. – Серія географічна; вип. 41.
 5. Гаськевич В. Валовий хімічний склад дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини [Текст] / В. Гаськевич, О. Луцишин // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. – Умань, 2016. – Ч. 1. – С. 145–156; вип. (ISSN 0134-6393).
 6. Гаськевич В. Г. Особливості ґенези та географії ґрунтів Надсянської рівнини / В. Г. Гаськевич, О. З. Луцишин, Н. М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : географічні та геологічні науки. – Одеса, – 2015. –  Т. 20. – С. 99–112; вип. 4 (27). (ISSN 2303-9914).
 7. Луцишин О. Вміст гумусу в дерново-підзолистих ґрунтах Надсянської рівнини та його зміна у процесі окультурення [Текст] / О. Луцишин // Вісник ЛНАУ : агрономія. – 2011. – № 15(2). – С. 207–212.
 8. Луцишин О. З. Гумусовий стан дерново-слабопідзолистих ґрунтів Підподільського природного району Малого Полісся та його зміна під впливом антропогенної діяльності / О. З. Луцишин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник / [під ред. С. А. Балюка]. – Житомир, 2010. – 348 с.
 9. Луцишин О. З. Гумусное состояние дерново-подзолистых почв Надсянской равнины / О. З. Луцишин // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов / [под ред. В. В. Иванова]. – Курск, 2013. – № 11(89). – С. 266–270.
 10. Луцишин О. З. Загальні фізичні властивості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. З. Луцишин // Перший крок у науку : матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції / [під ред. С. В. Савченка]. – Луганськ, 2011. – Т. 5. – С. 70–74.
 11. Луцишин О. Ерозійна деградація дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2013. – С. 186–195. – Серія географічна; вип. 44.
 12. Луцишин О. Кислотно-основні властивості дернових ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Сучасне ґрунтознавство : наукові проблеми та методологія викладання : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю кафедри ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. М. К. Шикули / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, – 322 с.
 13. Луцишин О. Морфологічні особливості дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – № – С. 30–35. – Серія географічна;  вип. 35.
 14. Луцишин О. Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів Надсянської рівнини / О. Луцишин // Вісн. Львів ун-ту. – Львів, 2011. – С. 237–244. – Серія географічна; вип. 39.
 15. Луцишин О. Генетичні особливості цілинних дернових ґрунтів Надсянської рівнини /  О. Луцишин // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 1. Ґрунтознавство. Харків: ПП “Стиль-Ізда”, 2018. – С. 30–35.
 16. Гаврилишин Н. Оцінка якості води в озері «Зелене око» / Н. Гаврилишин, О. Луцишин // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «ЕкоБіоХім-2021». Дніпро : Дніпровський політехнічний коледж, 2021. С. 23-25.
 17. Луцишин О. З. Міське садівництво в умовах Львівської урбоекосистеми: можливості та переваги / О. З. Луцишин, Л. А. Гілета // Наук.практ. журн. «Екологічні науки». Вип. 6(39). Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 141-145.
 18. Лемега Н., Луцишин О. Дефльовані дерново-підзолисті ґрунти Львівської області / Ґенеза, географія та екологія ґрунтів = Genesis, geography and ecology of soils : матеріали Міжнародної наукової конференції «ҐрунтознавствоХХІ століття: сучасні виклики та стратегія розвитку», присвяченої 30-річчю кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка (м. Львів, 21–23 вересня 2023 року). Львів, 2023. Вип. 6. С. 139-151.

Біографія

Народилася у смт. Олесько Буського району Львівської області. У 1986-1997 рр. навчалася в Олеській середній школі.

З 1997 по 2002 рік навчалася на спеціальності біогеографія і географія ґрунтів географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Здобула кваліфікацію географ-ґрунтознавець, викладач.

З 2002 по 2005 рр. працювала на посаді вчителя географії в СЗОШ № 92 м. Львова.

З 2005 по 2007 рр. працювала на посаді інженера в Природничому коледжі, з 2007 р. переведена на посаду викладача.

У 2014 р. захистила дисертацію для здобуття наукового ступеня кандидат географічних наук на тему: ”Ґрунти Надсянської рівнини: еколого-географічний аналіз”.

З 2017 року – Голова циклової комісії з професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності 101 Екологія.

З 1 січня 2021 р. викладач Відокремленого структурного підрозділу “Педагогічний фаховий коледж Львівського національного університету імені Івана Франка”.

Методичні матеріали

 1. Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Заповідна справа» для студентів природничого коледжу спеціальності 101 «Екологія» / [уклад. О. Луцишин, Н. Батюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – с. 54.
 2. Збалансоване природокористування. Частина 2. Практичні роботи : Навчально-методичний посібник / Н. М. Батюк, О. З. Луцишин. – Львів, 2017. – 108 с.
 3. Ґрунти Львівської області : колективна монографія / за ред.. С. П. Позняка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – 424 с.
 4. Метеорологія та кліматологія : навч.-метод. посіб. Львів : Растр-7, 2021. 176 с.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!