Метеорологія та кліматологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: вивчити основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду, це: сонячна радіація, температура повітря і ґрунту; вологість повітря; опади, їх формування та інтенсивність; атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер; атмосферну циркуляцію, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів, антициклонів та погоду в них. Завдання:протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Історія метеорології та кліматології як науки. Становлення в Україні та світі. Всесвітня метеорологічна організація.
 • Походження, розвиток, будова атмосфери. Рідкі та тверді домішки в атмосферному повітрі.
 • Основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери. Сонячна радіація, температура повітря і ґрунту. Вологість повітря. Опади, їх формування та інтенсивність. Атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер.
 • Атмосферна циркуляція, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів і антициклонів та погоду в них. Місцеві вітри.
 • Методи дослідження атмосферних явищ і процесів.
 • Карти баричної топографії.
 • Синоптичний аналіз і прогноз.
 • Чинники кліматоутворення. Мікроклімат. Основні кліматичні класифікації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знатибудову та загальні особливості атмосфери; фізичні процеси і географічні фактори, які формують клімат Землі; методи дослідження атмосфери; моніторинг, картографування і прогноз атмосферних процесів, і кліматичних змін, причини формування погодних умов, прогнозування погоди.

вміти: застосовувати метеорологічні знання при вирішенні завдань по оцінці об’ємів, напрямків та швидкостей атмосферної міграції різних забруднювачів довкілля; проводити обробку та аналіз кліматологічних спостережень; виявляти зв’язки між кліматичними і екологічними процесами; оцінювати кліматичні ресурси різних районів земної кулі.

Рекомендована література

 1. Гумницький Я. М. Метеорологія та кліматологія : навч. посіб. Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. 203 с.
 2. Катан Н. В. Дослідження хмарного покриву (навчально-методичні матеріали ля організації роботи із учнівською молоддю. Закладів позашкільної та загальної середньої освіти). Чернівці : 2020. 23 с.
 3. Краснов В. П., Шелест З. М., Давидова І. В. Фітоекологія з основами лісівництва : навч. посіб. для студентів ВНЗ. Суми : Університетська книга, 2018. 415 с.
 4. Мислюк О. О. Метеорологія і кліматологія : навч. посіб. Київ : Кондор, 2015. 286 с.
 5. Нетробчук І. М., Горбач В. В. Атлас хмар : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 70 с.
 6. Основи фізики атмосфери та навколишнього середовища : навч. посіб. / авт.-уклад. В. І. Клапченко та ін. Київ : КНУБА, 2015. 139 с.
 7. Тувченко Т. Г. Практикум з метеорології і кліматології. Харків : ХНАУ, 2018. 122 с.
 8. Шевченко О. Г., Сніжко С. І., Круківська А. В. Практикум з метеорології та кліматології. Київ : ФОП Маслаков, 2018. 117 с.

http://www.wmo.int. – Всесвітня метеорологічна організація;

http://www.meteo.gov.ua – Український гідрометеорологічний центр.

Матеріали

Самостійна-робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус