Метеорологія та кліматологія

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
34Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
336Луцишин О. З.ПКБ-21, ПКБ-22

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
336ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Мета: вивчити основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери, тобто погоду, це: сонячна радіація, температура повітря і ґрунту; вологість повітря; опади, їх формування та інтенсивність; атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер; атмосферну циркуляцію, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів, антициклонів та погоду в них.Завдання:протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Історія метеорології та кліматології як науки. Становлення в Україні та світі. Всесвітня метеорологічна організація.
 • Походження, розвиток, будова атмосфери. Рідкі та тверді домішки в атмосферному повітрі.
 • Основні метеорологічні елементи, які формують фізичний стан атмосфери. Сонячна радіація, температура повітря і ґрунту. Вологість повітря. Опади, їх формування та інтенсивність. Атмосферний тиск і його вплив на баричне поле Землі та вітер.
 • Атмосферна циркуляція, яка включає загальну схему циркуляції, формування циклонів і антициклонів та погоду в них. Місцеві вітри.
 • Методи дослідження атмосферних явищ і процесів.
 • Карти баричної топографії.
 • Синоптичний аналіз і прогноз.
 • Чинники кліматоутворення. Мікроклімат. Основні кліматичні класифікації.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знатибудову та загальні особливості атмосфери; фізичні процеси і географічні фактори, які формують клімат Землі; методи дослідження атмосфери; моніторинг, картографування і прогноз атмосферних процесів, і кліматичних змін, причини формування погодних умов, прогнозування погоди.

вміти: застосовувати метеорологічні знання при вирішенні завдань по оцінці об’ємів, напрямків та швидкостей атмосферної міграції різних забруднювачів довкілля; проводити обробку та аналіз кліматологічних спостережень; виявляти зв’язки між кліматичними і екологічними процесами; оцінювати кліматичні ресурси різних районів земної кулі.

Рекомендована література

Базова

 1. Аристотель. Метеорологика: Пер. с древнегреч. М. Брачинской / [под ред. И. Рожанского]. – Ленинград, 1983.
 2. Артамонов Б. Метеорологія і кліматологія / Б. Артамонов, В. Штангрет, І. Науменко. – Хмельницький, 2004.
 3. Бугаїв В. Програма досліджень глобальних атмосферних процесів // ”Вісник Академії наук СРСР”, 1970. – № 7.
 4. Бучинский И. Климат Украины в прошлом, настоящем и будущем. – Киев, 1963.
 5. Галицький В. Географічні відкриття, дослідження і дослідники: Календар-довідник. – Київ, 1988.
 6. Волощук В. Глобальне потепління і клімат України / В. Волощук, С. Бойченко, С. Степаненко. – Київ, 2002.
 7. Деякі аспекти глобальної зміни клімату в Україні: Зб. ст. – Київ, 2002.
 8. Дитмар А. География в античное время. – Москва, 1980.
 9. Долгілевич М. Метеорологія і кліматологія. – Житомир, 2001.
 10. Консевич Л. Метеорологія і кліматологія. – Івано-Франківськ, 2000.
 11. Ліпінський В. М. Клімат України / В. Ліпінський, В. Дячук, В. Бабіченко. – Київ, 2003.
 12. Мейсон Б. Атлантичний тропічний експеримент ПІГАП // Бюлетень ВМО, 1973. – Т. 22. № 2.
 13. Моргоч О. Метеорологія і кліматологія: історія розвитку. – Чернівці, 2003.
 14. Паламарчук Л. Метеорологія / Л. Паламарчук, В. Затула. – Київ, 2009.
 15. Примак І. Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин / І. Примак, В. Вергунов та ін. – Київ, 2006.
 16. Проценко Г. Метеорологія та кліматологія: навч. посіб. – Київ, 2008.
 17. Хргиан А. ПІГАП. Глобальний атлантичний тропічний експеримент // Вісті Академія наук СРСР. Фізика атмосфери і океану, 1973. – Т. 9. № 7.
 18. Чернюк Г. Метеорологія і кліматологія / Г. Чернюк, В. Лихолат. – Тернопіль, 2005.
 19. Шреплер X. Международные организации. – Москва, 1995.
 20. Щербань М. Клімати земної кулі. – Київ, 1986.

Додаткова

 1. Алисов Б. Климатология / Б. Алисов, Б. Полтараус. – Москва, 1974.
 2. Витвицкий Г. Зональность климата Земли. – Москва, 1980.
 3. Климаты Африки / [под ред. А. Лебедева, О. Сорочан]. – Ленинград, 1967.
 4. Климаты Зарубежной Азии / [под ред. А. Лебедева, И. Копанева]. – Ленинград, 1975.
 5. Климат полярных районов / [под ред. Е. Борисенкова]. – Ленинград, 1978.
 6. Лебедев А. Характерные особенности климата Западной Европы // Труды ГГО. – 1980.- Вып. 44.
 7. Метеорология Южного полушария / [под ред. Ч. Ньютона]. – Ленинград, 1976.
 8. Мислюк О. Метеорологія і кліматологія: Практикум / О. Мислюк, Є. Мислюк. – Черкаси, 2004.
 9. Хромов С. Метеорология и климатология для географических факультетов. – Ленинград, 1983.
 10. Чемерис М. Метеорологія і кліматологія: Практикум. – Луцьк, 2000.

Інформаційні ресурси

1. Всесвітня метеорологічна організація http://www.wmo.int.
2. Інтернет журнал http://meteoweb.ru
3. Курс лекцій з синоптичної метеорології. http://www.dvgu.ru
4. Український гідрометеорологічний центр http://www.meteo.gov.ua

Матеріали

Самостійна-робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус