Заповідна справа

Тип: Нормативний

Відділення: циклова комісія зі спеціальності екологія

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
234Луцишин О. З.ПКБ-11, ПКБ-22

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
234ПКБ-21Луцишин О. З.
ПКБ-22Луцишин О. З.

Опис курсу

Метою вивчення заповідної справи є збереження біологічного різноманіття та природних ландшафтів в цілому. Для досягнення цієї мети виникає необхідність у: реалізації певних завдань природоохоронного, економічного, соціального і політичного плану; формалізації підходів до організації об’єктів природно–заповідного фонду (ПЗФ); розробці критеріїв оцінки порушень цілісності природних екосистем. Метою вивчення даного предмету є ознайомлення студентів із сучасним станом заповідання в Україні та світі.  Вивчення класифікації об’єктів  ПЗФ та заповідних територій, а також питання перспектив розвитку заповідної справи в Україні.

Завдання: протягом семестру студенти екологи повинні ознайомитися і засвоїти такі питання курсу як:

 • Сучасний стан заповідання в Україні.
 • Основні положення заповідання.
 • Українське природоохоронне законодавство.
 • Класифікація об’єктів ПЗФ України.
 • Шляхи створення об’єктів природно-заповідного фонду. Форми їхньої територіальної організації та екомережі. Принципи формування сітки об’єктів ПЗФ.
 • Підходи до сучасної заповідної справи.
 • Формування екологічної мережі.
 • Стан природно-заповідного фонду світу.
 • Перспективи розвитку заповідної справи.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: роль заповідних територій в житті біосфери; класифікацію ПЗФ; стан заповідної справи в Україні; закони, що стосуються заповідання; природоохоронне значення “Червоної книги” і «Зеленої книги».

вміти:  використовувати екологічний матеріал заповідників різного рангу для порівняльного аналізу екологічних умов регіонів і для прогнозних екологічних розрахунків.

Рекомендована література

 1. Андрієнко Т. Система категорій природно-запвоідного фонду України та питання її оптимізації . – Київ, 2001.
 2. Грищенко Ю. Основи заповідної справи: навч. посіб. – Рівне, 2000.
 3. Державний кадастр територій та обє’ктів природно-заповідного фонду України. – Ч.1-2 . – Харків, 1994.
 4. Заповідники і національні природні парки України. – Київ, 1991.
 5. Попович С. Природно-заповідна справа : навч. посіб. – Київ, 2007.
 6. Солодкий В. Заповідна справа: підручник / В. Солодкий, Л. Товажнянський, Ю. Масікевич та ін. – Чернівці, 2005.
 7. Фурдичко О. Заповідна справа в Україні: підручник / О. Фурдичко, В. Сівак, В. Солодкий. – Чернівці, 2005.
 8. Червона книга України. Рослинний світ. – Київ, 1996.
 9. Червона книга України. Тваринний світ. – Київ, 1994.

 

Інформаційні ресурси

 

1 Головна сторінка WEB– сайту «Законодавство України» http://zakon.rada.gov.ua/
2 Міністерство екології та природних ресурсів http://mail.menr.gov.ua
3 Природа України. Екологія, охорона природи, краєзнавство, довкілля, туризм. Електронні версії нового видання (2009) Червоної та Зеленої книги України http://pryroda.in.ua
4  Давиденко В. Заповідна справа: Навчальний посібник для студентів екологічних, біологічних, природничих, лісівничих, агрономічних, зооінженерних факультетів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації. – Миколаїв, 2001. http://lib.chdu.edu.ua

Матеріали

Самостійна-робота

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус